Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> формування системиформування системи економічної інформації економічної інформації підприємницьких структурпідприємницьких структур

формування системиформування системи економічної інформації економічної інформації підприємницьких структурпідприємницьких структур

Назва:
формування системиформування системи економічної інформації економічної інформації підприємницьких структурпідприємницьких структур
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,15 KB
Завантажень:
89
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Національна академія наук УкраїниНаціональна академія наук України
Інститут регіональних дослідженьІнститут регіональних досліджень
Ричаківська Віра ІванівнаРичаківська Віра Іванівна
УДК 331.5:002.6 УДК 331.5:002.6
формування системиформування системи
економічної інформації економічної інформації
підприємницьких структурпідприємницьких структур
Спеціальність 08.06.02 — Підприємництво, менеджмент та маркетинг Спеціальність 08.06.02 — Підприємництво,
менеджмент та маркетинг
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних науккандидата економічних наук
Львів-2000Львів-2000


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті регіональних досліджень НАН України.
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент
Смовженко Тамара Степанівна,
Львівський банківський інститут, ректор
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Мікловда Василь Петрович,
Ужгородський державний університет, завідувач кафедри
кандидат економічних наук, доцент
Михайловський Василь Іванович,
Український державний лісотехнічний університет,
доцент кафедри
Провідна установа: Науково-дослідний економічний інститут
Міністерства економіки України,
відділ проблем реформування відносин власності,
антимонопольної політики і розвитку підприємництва, м. Київ
Захист відбудеться « 21 » квітня 2000 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.154.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026 м. Львів,
вул. Козельницька, 4.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту регіо-наль-них досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козель-ниць-ка, 4.
Автореферат розісланий « 21 » березня 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат економічних наук Жовтанецький В. І.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми дослідження. Перехід до ринкової системи госпо-дарювання не тільки сприяє розвиткові підприємництва в Україні, а й ставить певні вимоги до діяльності підприємницьких структур. В першу чергу, виникла необхідність у формуванні системи економічної інформації нового типу. Підприємницькі структури, як невід’ємна складова ринкової економіки, не вписуються в межі тих вимог до інформаційного забез-печення, які ставила соціалістична система господарювання, яка підпо-ряд-ковувалась політичній ідеології і вимагала адекватного інформаційного забезпечення на рівні підприємств. Достатньо відзначити, що багато понять, термінів, показників і критеріїв, притаманних ринковій і взагалі світовій економіці, у вітчизняній практиці не вживалися. Зокрема такі, як: капітал, ризики, менеджмент, марке-тинг — набули практичного вживання вже в умовах перехідної економіки. Однак повного складу вимог до економічної інформації, яка має характе-ризувати результати господа-рюваня будь-якого суб’єкта економіки, досі не сформовано. Проблема формування системи нової економічної інформації в Україні усклад-нюється тим, що за відсутності єдиної довгострокової політики держави стосовно розвитку всіх суб’єктів господарювання, на першому етапі реформування набув поширення блочний підхід, згідно з яким визначалась фіскальна, фінансова, промислова, аграрна політика й інші напрями політики розвитку без належної взаємоузв’язки між собою. В умовах кризи вимоги до економічної інформації підприємницьких структур з боку держави форму-ва-лись під тиском фіскальних потреб без належного врахування інтересів інших суб’єктів економіки. В результаті було втрачено економічну інформацію, яка реально характеризує результати господарювання на всіх рівнях національної економіки.
Аналіз облікової і звітної інформації за вимогами міжнародних стандартів у банківському секторі економіки показав значні розходження у складі оцінювальних показників і методах їх розрахунку. Виявилось, що при переході на систему обліку згідно з вимогами міжнародних стандартів розходження балансів становили від одного до 3 млн.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: формування системиформування системи економічної інформації економічної інформації підприємницьких структурпідприємницьких структур

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок