Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ)

ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ)

Назва:
ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,34 KB
Завантажень:
68
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
КОЛОС Ірина Василівна
УДК 658.012:330.133
ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
(НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ)
Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами
(легка промисловість)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: | кандидат технічних наук, доцент
Голубєва Тетяна Сергіївна,
Київський національний університет технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України,
доцент кафедри економіки, обліку і аудиту
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор
Ареф’єва Олена Володимирівна,
Європейський університет
Міністерства освіти і науки України,
завідувач кафедри економіки
кандидат економічних наук, доцент
Лаврененко Валентина Віталіївна,
Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти і науки України,
доцент кафедри економіки підприємств
Захист відбудеться " 29 " жовтня 2007 року о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.102.05 Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України за адресою: 01011, м. Київ – 11, вул. Немировича-Данченка, 2, І корпус, 3-й поверх, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України за адресою: 01011, м. Київ – 11, вул. Немировича-Данченка, 2.
Автореферат розісланий " 27 " вересня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради І.О. Тарасенко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Динамізм та складність світових тенденцій макроекономічного розвитку, глобалізація ринків, загострення конкурентної боротьби призводять до трансформації концепцій управління підприємством, суттєво змінюють цілі, цінності, критерії, системи і методи управління. Особливої актуальності в сучасних ринкових умовах набуває розвиток та вдосконалення діяльності підприємства на підставі управління його вартістю.
Теоретичні і методологічні основи управління вартістю підприємства викладено в наукових працях Н.М. Абдікєєва, О.В. Алексєєвої, А. Гершуна, М. Горського, Т.П. Данько, В.Ж. Дубровського, С.В. Ільдеменова, Р.С. Каплана, А.Д. Кісєльова, Т. Коллера, Т. Коупленда, Т.Г. Левіса, Дж. Мурріна, П.Р. Нівена, Є. Ніколаєвої, Д.П. Нортона, К.Х. Рамперсада, А. Раппапорта, О.А. Романової, М. Скотта, Д.М. Стерна, Дж.Б. Стюарта, А.І. Татаркіної, І.Н. Ткаченко, Х.Р.Фрідага, Д. Хана, Х. Хунгенберга, С.В. Черемних, В. Шмідта.
Суттєвий внесок в розробку проблем вартісно-орієнтованого управління підприємством внесли вітчизняні вчені О.В. Ареф’єва, В.В. Лаврененко, О.Г. Мендрул, В.П. Савчук, О.О.Терещенко, М.Г. Чумаченко, Г.О. Швиданенко, Н.В. Шевчук.
Визнаючи вагомість отриманих наукових результатів, окремі теоретико-методичні проблеми вартісно-орієнтованого управління залишаються об’єктом дискусій та потребують подальших досліджень. В опублікованих працях немає однозначного підходу до визначення економічної сутності вартісно-орієнтованого управління, переліку чинників формування вартості підприємства та методів їх систематизації з виокремленням ключових чинників, недостатньо досліджено можливості поєднання концепцій вартісно-орієнтованого управління та збалансованої системи показників, а також застосування ефективного управлінського інструментарію. Цим пояснюється об’єктивна необхідність удосконалення теоретичного та прикладного аспектів вартісно-орієнтованого управління на промислових підприємствах, в тому числі легкої промисловості. Необхідність пошуку можливостей розв’язання вказаних проблем визначає актуальність теми дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота пов’язана з науково-дослідною тематикою Київського національного університету технологій та дизайну, зокрема з темами: “Розробка механізмів стратегічного розвитку підприємств легкої промисловості, системних технологічних комплексів автоматизованої підготовки виробництва та виготовлення конкурентоспроможної продукції з використанням методів дизайну, менеджменту та маркетингу в умовах ринкової економіки” (номер державної реєстрації 0102U001413, 2002-2004 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок