Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПЕРФТОРАЛКІЛУВАННЯ СПОЛУК, ЯКІ МІСТЯТЬ С=О ЗВ'ЯЗКИ ТА ЇХ ГЕТЕРОАТОМНІ АНАЛОГИ, СИСТЕМОЮ RFSiMe3/F?

ПЕРФТОРАЛКІЛУВАННЯ СПОЛУК, ЯКІ МІСТЯТЬ С=О ЗВ'ЯЗКИ ТА ЇХ ГЕТЕРОАТОМНІ АНАЛОГИ, СИСТЕМОЮ RFSiMe3/F?

Назва:
ПЕРФТОРАЛКІЛУВАННЯ СПОЛУК, ЯКІ МІСТЯТЬ С=О ЗВ'ЯЗКИ ТА ЇХ ГЕТЕРОАТОМНІ АНАЛОГИ, СИСТЕМОЮ RFSiMe3/F?
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,96 KB
Завантажень:
87
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ
БАБАДЖАНОВА
Леся Аркадіївна
УДК 547.1'128+547.221
ПЕРФТОРАЛКІЛУВАННЯ СПОЛУК,
ЯКІ МІСТЯТЬ С=О ЗВ'ЯЗКИ ТА ЇХ ГЕТЕРОАТОМНІ АНАЛОГИ,
СИСТЕМОЮ RFSiMe3/F?
02.00.08 ? хімія елементоорганічних сполук
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Київ ? 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі хімії фтороорганічних сполук Інституту органічної хімії НАН України
Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор
Ягупольський Юрій Львович
Інститут органічної хімії НАН України, м. Київ,
завідувач відділу хімії фтороорганічних сполук
Офіційні опоненти: академік НАН України
доктор хімічних наук, професор
Кухар Валерій Павлович
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН України, м. Київ,
завідувач відділу тонкого органічного синтезу
доктор хімічних наук, професор
Пінчук Олександр Михайлович
Інститут органічної хімії НАН України, м. Київ,
завідувач відділу хімії фосфороорганічних сполук
Захист дисертації відбудеться „ 21 ” лютого 2008 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України (02660, Київ-94, вул. Мурманська, 5). Факс (044) 573-26-43.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України.
Автореферат розісланий „ 11 ” січня 2008 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
доктор хімічних наук Вовк М.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Введення перфтороалкільної, а особливо трифторометильної (уI 0.39, уR 0.10, р 0.88) групи в молекули органічних та елементоорганічних сполук приводить до зміни їх фізичних, хімічних і біологічних властивостей, наслідком чого може бути створення нових фізіологічно активних речовин і сучасних матеріалів з унікальними властивостями. На сьогодні існує ряд реагентів, за допомогою яких можна вводити перфтороалкільні групи в молекулу субстрату за радикальним або електрофільним механізмами. Однак найчастіше ці реагенти є малостійкими, важкодоступними й мають обмежене застосування. Тому актуальним є пошук нових реагентів перфтороалкілування.
У 1989 р. проф. Г.К.С. Пракаш (США) показав здатність триметилтрифторометилсилану в присутності джерел фторид-іона вводити трифторометильну групу по С=О зв'язку альдегідів і кетонів. Гідролітична та термічна стійкість Me3SiCF3, наявність зручних препаративних методів його синтезу, комерційна доступність та м'які умови генерування CF3-аніона на його основі привернули значну увагу до цього реагента. У публікаціях, присвячених вивченню реакційної здатності триметилтрифторометилсилану, показані можливості його використання в реакціях нуклеофільного приєднання та заміщення CF3-групи. Однак можливості й межі застосування триметилтрифторометилсилану розкриті неповною мірою, тому дослідження трифторометилуючої здатності Me3SiCF3 стосовно органічних і елементоорганічних субстратів є актуальним і має виражену практичну спрямованість.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана у відділі фтороорганічних сполук Інституту органічної хімії НАН України в рамках бюджетних тем: “Синтез нових реагентів для одержання фторовмісних органічних та елементоорганічних сполук та вивчення їх фізико-хімічних і біологічних властивостей” (№ держреєстрації 0199U000114), “Розробка методів поліфтороалкілування органічних сполук по гетероатомах ? кисню, сірки, азоту, фосфору та вивчення їх фізико-хімічних і біологічних властивостей” (№ держреєстрації 0102U000799), “Розробка нових методів синтезу фторовмісних сполук елементів ІV-VI груп та вивчення їх фізико-хімічних і біологічних властивостей” (№ держреєстрації 0102U000049), “Синтез органічних й елементоорганічних сполук з фторовмісними алкільними й алкенільними угрупуваннями біля атомів вуглецю та інших елементів” (№ держреєстрації 0105U000158), “Нові принципи створення реагентів, що вводять фтороалкільні угрупування в органічні сполуки для придання їм комплексу цінних біологічних та фізико-хімічних властивостей” (№ держреєстрації 0107U000064).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ПЕРФТОРАЛКІЛУВАННЯ СПОЛУК, ЯКІ МІСТЯТЬ С=О ЗВ'ЯЗКИ ТА ЇХ ГЕТЕРОАТОМНІ АНАЛОГИ, СИСТЕМОЮ RFSiMe3/F?

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок