Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> стратегія маркетингової діяльності підприємства на ринку легкових автомобілей

стратегія маркетингової діяльності підприємства на ринку легкових автомобілей

Назва:
стратегія маркетингової діяльності підприємства на ринку легкових автомобілей
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,56 KB
Завантажень:
348
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
МІНІСТЕРСТВО освіти І НАУКИ УКРАЇНИ
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського
ВЕРЕМЕЙЧИК ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
УДК 339.138:658:629.331
стратегія маркетингової діяльності підприємства на ринку легкових автомобілей
Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Донецьк - 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник - | доктор економічних наук, професор
Аптекар Савелій Семенович,
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, завідувач кафедри інвестиційного менеджменту.
Офіційні опоненти: |
доктор економічних наук, професор
Максимова Тетяна Семенівна
Східноукраїнський національний університет
ім. Володимира Даля (м. Луганськ)
завідувач кафедри маркетингу;
кандидат економічних наук, доцент
Криковцева Ніна Олександрівна,
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського,
професор кафедри маркетингу і комерційної справи.
Захист дисертації відбудеться “25 вересня 2007 р. о 14-00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.11.055.01 в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за адресою: 83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за адресою: 83017, м. Донецьк, б. Шевченка, 30.
Автореферат розісланий “25” серпня 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О.В.Виноградова


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В умовах розвитку ринкових відносин особливо гостро постає потреба в цілісному вивченні споживчого ринку та попиту, який формує його основу. Не є виключенням і ринок автомобілів, особливо з урахуванням його достатньої ємності та привабливості. Для зміцнення ринкових позицій вітчизняних товаровиробників (фірм) і розробки інноваційних напрямів відповідно до програмних документів Уряду і Верховної Ради України суттєве значення мають дослідження ступеня забезпеченості населення України легковими автомобілями. Від отриманих результатів багато в чому залежить стратегія і тактика розвитку автомобільного ринку в цілому та конкретних його складових, а також конкурентоспроможність автомобілів, вироблених вітчизняними підприємствами.Трансформаційні процеси, що відбуваються в економіці України, перехід її на якісно нову модель розвитку створили принципово нову ситуацію на ринку легкових автомобілів, у зв'язку з чим комплексне дослідження попиту і розробка маркетингової стратегії в цілому стає винятково важливим.
Питання методології вивчення і формування комплексу маркетингу знайшли відображення в наукових працях вітчизняних і зарубіжних вчених: Азарян О.М., Ансоффа І., Аптекаря С.С., Асселя Г., Афанасьєва М.П., Балабанової Л.В., Бритченка Г.І., Букереля Ф., Войчака О.В., Герасимчука В.Г., Голубкова Є.П., Дайана А., Євдокимова Ф.І., Єрмошенка М.М., Зав'ялова П.С., Ілляшенка С.М., Кардаша В.Я., Котлера Ф., Криковцевої Н.О., Ламбена Ж-Ж., Лойко Д.П., Максимової Т.С., Пелюшенко В.Л., Поклонського Ф.Ю., Портера М., Фатхутдинова Р.А., Шубіна О.О. та інших. Однак, комплексному дослідженню та розробці маркетингової стратегії діяльності на ринку легкових автомобілів належної уваги дотепер не приділялося.
Актуальність і особливе значення розробки маркетингової стратегії діяльності підприємства, що працює на автомобільному ринку, відсутність концептуальних і системних розробок із її формування для підприємств автомобільної галузі визначили вибір теми дисертаційної роботи, її мету і завдання.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського в межах науково-дослідної теми “Методологічні основи та практичні аспекти розширення масштабу і підвищення ефективності інвестиційної діяльності в регіоні” (номер державної реєстрації 0105U002720), в якій автором розроблено маркетингову стратегію діяльності підприємства на ринку легкових автомобілів; госпрозрахункової теми “Удосконалення системи маркетингу на автопідприємстві” (2005 р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: стратегія маркетингової діяльності підприємства на ринку легкових автомобілей

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок