Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ОФIЦIЙНОЇ ТА ТIНЬОВОЇ ЕКОНОМIКИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦIЇ

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ОФIЦIЙНОЇ ТА ТIНЬОВОЇ ЕКОНОМIКИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦIЇ

Назва:
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ОФIЦIЙНОЇ ТА ТIНЬОВОЇ ЕКОНОМIКИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦIЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,84 KB
Завантажень:
19
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ХАРКIВСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ
iм. В.Н. Каразiна
ГОНЧАРОВА ВIКТОРIЯ ОЛЕКСIЇВНА
УДК 330.368
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ОФIЦIЙНОЇ ТА ТIНЬОВОЇ ЕКОНОМIКИ
В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦIЇ
Спецiальнiсть 08.01.01 – Економiчна теорiя
Автореферат
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата економiчних наук
Харкiв – 2001
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна Міністерства освіти та науки України
Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Іващенко Петро Олексійович, доцент кафедри статистики та обліку Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна Міністерства освіти та науки України
Офіційні опоненти: – доктор економічних наук, професор Воробйов Євген Михайлович, завідувач кафедри економічної теорії Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна Міністерства освіти та науки України –
кандидат економічних наук, доцент Духов Володимир Єгорович, доцент кафедри економічної теорії Національного університету внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України (м. Харків)
Провідна установа – Київський національний економiчний університет Міністерства освіти та науки України, кафедра політичної економії обліково-економічних факультетів
Захист відбудеться 14.12.2001 р. о 14 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 64.051.01 Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна за адресою: 61006, Харків, площа Свободи, 4
З дисертацією можна ознайомитися у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна
Автореферат розісланий 12.11.2001 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Соболєв В.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть дослiдження. В умовах ринкової трансформацiї в Українi важливими є питання, пов'язанi зi спiвiснуванням i взаємозв'язком офiцiйної та тiньової економiки, а також iз поширеним вiдтворенням останньої. Цi питання властивi i для бiльшостi країн свiту впродовж їх тривалого iсторичного розвитку. Проблеми тiньової економiки iснують iз моменту зародження людини, суспiльства та держави. Вони iсторично не є новими як у теоретичному, так i практичному планi, що потребує постiйного проведення комплексного наукового аналiзу як економiчних категорiй, так i чинникiв практики розвитку внутрiшньої та зовнiшньої полiтики держави.
Крах адмiнiстративно-командної системи в Україні викликав необхiднiсть швидкого реформування економiчної системи в напрямку становлення та розвитку ринкової економiки, що призвело до глибокої трансформацiйної кризи та існування держави в так званому перехiдному перiодi. Все це зумовило створення нової економiчної системи в Українi, значну частину якої почала складати тiньова економiка.
Соцiально-економiчне та полiтичне становище України свiдчить про те, що ринковi реформи у країнi або зовсiм не провадяться, або є неадекватними вiдносно iснуючої ситуацiї, що склалася в транзитивнiй економiцi. Законодавчо закрiплена сувереннiсть, незалежнiсть, демократичнiсть держави такими документами як “Декларацiя про державний суверенiтет України” та “Конституцiя України” не робить її такою. Звідси i виникла проблема тiньового сектора та економiчної безпеки країни. Цi проблеми є новими як для держави, так i для української економiчної науки.
Без урахування обсягiв тiньового сектора економiки в Українi, де вiн досяг тотальних масштабiв, стало неможливим проведення макроекономiчного аналiзу та прийняття ефективних управлiнських рiшень i законодавчих актiв, спроможних обмежити пагубний вплив цього явища на офiцiйну економiку країни.
Недооцiнка впливу тiньової економiки та її обсягiв призводить до серйозних помилок при визначеннi макроекономiчних показникiв офiцiйної економiки, неадекватної оцiнки найважливiших процесiв i тенденцiй, тактичних i стратегiчних прорахункiв на державному рiвнi. Саме тому в дисертаційній роботi придiляється велика увага проблемi аналiзу iснуючих i розробцi нових методiв оцiнки обсягiв тiньової економiки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ОФIЦIЙНОЇ ТА ТIНЬОВОЇ ЕКОНОМIКИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦIЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок