Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Назва:
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
34,36 KB
Завантажень:
396
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Львівський національний університет імені Івана Франка
Вовчак Ольга Дмитрівна
УДК 336.71: 330.322(477)
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Спеціальність 08.02.03 – Організація управління, планування
і регулювання економікою
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
Львів – 2006


Дисертація є рукопис.
Робота виконана у Львівському національному університеті імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.
Науковий консультант: доктор економічних наук, професор
Реверчук Сергій Корнійович,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
завідувач кафедри банківського і страхового бізнесу.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Мороз Анатолій Миколайович,
Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана, завідувач кафедри банківської справи;
доктор економічних наук, професор
Грушко Віктор Іванович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту;
доктор економічних наук, професор
Давимука Степан Антонович,
Регіональне відділення Фонду державного майна України у Львівській області, начальник.
Провідна установа: Донецький національний університет
Міністерства освіти і науки України,
кафедра менеджменту.
Захист відбудеться “08” червня 2006 р. о 1330 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.01 у Львівському національному універ-ситеті імені Івана Франка за адресою: 79008, м. Львів, пр. Свободи, 18, ауд. 115.
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий 27 квітня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради проф. Панчишин С.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У національній економіці банківська система відіграє провідну роль, тому що контролює її основні грошові потоки. При відповідній грошовій та інвестиційній політиці і необхідному правовому, нормативному та інформаційному забезпеченні ці грошові потоки можна спрямувати в інвестиційне русло для прискорення розбудови ринкових відносин. Із зменшенням обсягів бюджетного фінансування економіки України зростає роль банківських інвестицій у забезпеченні глибоких структурних перетворень, а банківської системи – у забезпеченні великомасштабних інвестицій у виробничу сферу.
В умовах сучасного економічного розвитку України банківське інвес-тування набуває дедалі більшого значення, оскільки, відповідно до державної Програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 роки, головним чинником фінансового забезпечення інвестиційного процесу в Україні має стати банківське кредитування. Закономірно, що потреба в банківських інвес-тиційних операціях і послугах з кожним роком зроста. Між тим динамічність розвитку банківського сектора і конкурентне середовище вимагають від банків диверсифікації розміщення їх ресурсної бази та пошуку нових джерел доходів, а інвестиційні операції відіграють важливу роль у системі важелів управління сучасним банком.
Різні аспекти банківської інвестиційної діяльності дослі-джують як вітчизняні, так і зарубіжні вчені-економісти. Заслуго-вують на увагу результати досліджень у сфері банківських інвестицій О.В. Батури, В.В. Бочарова, О.В. Васюренка, А.М. Герасимовича, В.І. Грушка, М.П. Денисенка, О.В. Дзюб-люка, В.С. Загорського, Б.Л. Луціва, І.О. Лютого, В.М. Матвієнка, А.М. Моро-за, В.І. Міщенка, А.А. Пересади, Л.О. Примостки, С.К. Ревер-чука, М.І. Савлука, Р.І. Тиркала та інших. В останні роки теоретичні та практичні аспекти інвестування та його державного регулювання знайшли висвітлення у науко-вих працях вітчизняних вчених-економістів: І.О. Бланка, Г.І. Башнянина, А.С. Галь-чинського, В.М. Гейця, Б.В. Губсь-кого, А.Ф. Гойка, А.І. Загород-нього, В.І.Кар-се--кіна, М.І. Крупки, В.Д. Лагутіна, Т.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 Реферат на тему: ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок