Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБРАЗНЕ СЛОВО В СИСТЕМІ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ ЕММИ АНДІЄВСЬКОЇ

ОБРАЗНЕ СЛОВО В СИСТЕМІ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ ЕММИ АНДІЄВСЬКОЇ

Назва:
ОБРАЗНЕ СЛОВО В СИСТЕМІ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ ЕММИ АНДІЄВСЬКОЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,19 KB
Завантажень:
379
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
У Вступі визначаються стрижневі засади загальної теорії поетичної м
ови, зроблено огляд мовознавчих праць з теорії тексту і вла


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ФІЛІНЮК Валентина Анатоліївна
УДК 811.161.2'373.42:821.161.2-1
ОБРАЗНЕ СЛОВО В СИСТЕМІ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ
ЕММИ АНДІЄВСЬКОЇ
Спеціальність: 10.02.01 – українська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ-2006
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі сучасної української мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор
МОЙСІЄНКО Анатолій Кирилович,
Інститут філології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка,
завідувач кафедри сучасної української мови
Офіційні опоненти – доктор філологічних наук, професор
ЖАЙВОРОНОК Віталій Вікторович,
Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України,
провідний науковий співробітник
кандидат філологічних наук
ПОНОМАРЕНКО Ангеліна Юріївна,
Науково-дослідний інститут українознавства
МОН України, завідувач відділу мови
Провідна установа – Національний педагогічний університет
імені М.П.Драгоманова, кафедра стилістики української мови,
Міністерство освіти і науки України
Захист відбудеться “13” червня 2006 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.19 Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, к. 63).
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці імені М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 58, к. 12).
Автореферат розіслано “4” травня 2006 року.
Учений секретар спеціалізованої вченої ради
кандидат філологічних наук, доцент Л.П. Гнатюк
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Лінгвістичне дослідження мови художньої літератури, зокрема поезії, в динамічному аспекті є одним із важливих напрямків розвитку як вітчизняної, так і зарубіжної філології початку ХХІ століття. Йдеться про дослідження системної організації текстових структур, образних мовних засобів, їх місця й функціонального навантаження в художньому творі.
Звернення до проблем лінгвопоетики дозволяє з’ясувати лексико-семантичні процеси в мові поезії, зокрема явища індивідуально-авторського творення, символізації слів-понять і набуття ними функції мовних знаків національної культури.
Лінгвопоетика розглядає поетичну мову як форму „емоційно-естетичного освоєння світу, як самостійно існуючу систему, що характеризується законами внутрішнього розвитку, тенденціями заміни традиційного новаторським, постійним оновленням поетичних формул, взаємодією усталеного загальнопоетичного та індивідуально-авторського в стилістичних засобах української мови” (С.Єрмоленко).
Починаючи від знаменитої „Поетики” Аристотеля і не менш визначних поетик українських авторів – М.Довгалевського („Поетика (Сад поетичний)”), О.Потебні („Мысль и язык”, „Из записок по теории словесности”) і до численних сучасних дослідників – С.Єрмоленко, Л.Мацько, А.Мойсієнка, Н.Слухай, Н.Сологуб, В.Чабаненка та інших, студії в галузі лінгвопоетики охоплюють широке поле проблем, що стосуються естетики мови, окремих текстових структур, специфіки і функціонування слова, зокрема образного, у різних художніх системах індивідуально-авторських ідіостилів (ідіолектів).
Сучасний рівень дослідження художніх ідіостилів, залучення відповідних методів аналізу дозволяють ввести в обіг якісно нові мовні явища. Таким є поетична творчість Емми Андієвської, члена Нью-Йоркської групи, чий мистецький доробок лише останнім часом знаходить належне висвітлення на теренах України (вкажемо на літературознавчі праці Т.Возняка, Н.Зборовської, І.Зимомрі, Т.Лисенко, А.Мойсієнка, П.Сороки, Л.Тарнашинської та ін).
Емму Андієвську вважають засновницею експериментально-інтелектуального напряму сучасної української поезії, цілком нового за стильовими та мовотворчими ознаками художнього явища.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ОБРАЗНЕ СЛОВО В СИСТЕМІ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ ЕММИ АНДІЄВСЬКОЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок