Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат безкоштовно: АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПОТОКОРОЗПОДІЛОМ СИСТЕМ ПОДАЧІ Й РОЗПОДІЛУ ВОДИ У ШТАТНИХ ТА АВАРІЙНИХ РЕЖИМАХ РОБОТИ

АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПОТОКОРОЗПОДІЛОМ СИСТЕМ ПОДАЧІ Й РОЗПОДІЛУ ВОДИ У ШТАТНИХ ТА АВАРІЙНИХ РЕЖИМАХ РОБОТИ / сторінка 6

Назва:
АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПОТОКОРОЗПОДІЛОМ СИСТЕМ ПОДАЧІ Й РОЗПОДІЛУ ВОДИ У ШТАТНИХ ТА АВАРІЙНИХ РЕЖИМАХ РОБОТИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
30,81 KB
Завантажень:
379
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, семи розділів, основних результатів і висновків, переліку літератури, що складає 262 найменування, додатків. Загальний обсяг основного змісту роботи становить 298 сторінок.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі наведено обґрунтування актуальності теми дисертаційної роботи. Сформульовані мета роботи, проблема, послідовність задач, вирішення яких забезпечує досягнення намічених цілей. Подано стислу характеристику роботи, сформульовано наукові результати, що виносяться на захист. Обґрунтовано практичну цінність роботи.
У першому розділі здійснено огляд стану проблеми, аналізується математична модель об'єкта дослідження - системи подачі й розподілу води.
Показано, що існуючі моделі є наближеними і неадекватно описують процеси, які протікають у системах водопостачання. При цьому якщо при проектуванні за цільову функцію використовується згортка економічних критеріїв – сумарних капітальних і експлуатаційних витрат, то при експлуатації застосовується згортка технологічних критеріїв – мінімум енергетичних витрат чи сумарних надлишкових напорів. У моделях ігноруються обмеження на параметри системи – дискретність значень діаметрів, що встановлена державними стандартами, дискретність витратно-напірних характеристик насосних станцій. Критерії надійності явно чи побічно до цільової функції не входять і не контролюються у процесі пошуку оптимального рішення.
У дисертації розроблено інший підхід до побудови математичної моделі систем подачі й розподілу води, який полягає в наступному.
Деякому стану об'єкта – системі подачі й розподілу води, що характеризується структурою (графом мережі), параметрами (діаметрами, довжинами, матеріалом водоводів), режимами функціонування, відповідає певний потокорозподіл, який можна оцінити множиною критеріїв і показників функціонування. Вони є функціями параметрів і змінних систем і мають адитивний характер, тобто
, | (1)
де M – множина магістральних ділянок мережі, а складова
вектора j характеризує параметр j-ї ділянки або
, | (2)
де N - множина фіктивних віток.
Замість (2) часто використовується
, | (3)
де L - множина насосних станцій.
В існуючих СПРВ є ряд технічних та технологічних вимог, що призводять до обмежень змінних і параметрів вигляду |
(4)
(5)
(6)
де h - втрата напору;
q- витрата води в СПРВ.
Багато практичних задач, пов'язаних з раціональною експлуатацією, реконструкцією та експлуатацією СПРВ, зводяться до вибору такої структури і таких параметрів мережі, що є розв’язанням рівнянь моделі і мінімізують чи максимізують один з критеріїв або згортку деяких з них.
Множину критеріїв і показників функціонування СПРВ можна умовно розбити на дві основні групи: миттєві критерії і показники та інтегральні оцінки критеріїв на відрізку часу [0,T].
Для досягнення мети оптимізації функціонування СПРВ доводиться здійснювати управління відповідно до векторного критерію, тобто вирішувати багатокритеріальну задачу оптимізації в такому вигляді. Нехай є k локальних критеріїв, тоді критерій оптимізації режимів функціонування водорозподільної мережі J подамо у вигляді
, | (7)
де S - структура (граф з'єднань) мережі;
B - її параметри (діаметр) для визначеної структури.
У цьому випадку задача оптимізації режимів роботи СПРВ полягає в одночасній екстремізації k критеріїв |
(8)
де - множина допустимих значень керованих змінних S і BS.
Припускаючи, що всі критерії мінімізуються (у максимізуючих критеріїв змінюють знак на протилежний), задачу багатокритеріальною оптимізації режимів функціонування водорозподільної мережі можна подати у вигляді |
(9)
Розв’язання вихідної задачі, що мінімізує всі k локальних критеріїв, є теоретично можливим. Однак вирішення, оптимальне за одним з критеріїв, виявляється незадовільним за іншими, тобто, i=j і, отже, жодне з локальних рішень не може служити розв’язанням багатокритеріальної задачі.
Проблема пошуку (вибору) оптимального вирішення багатокритеріальної задачі має концептуальний, а не обчислювальний характер.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
Реферат на тему: АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПОТОКОРОЗПОДІЛОМ СИСТЕМ ПОДАЧІ Й РОЗПОДІЛУ ВОДИ У ШТАТНИХ ТА АВАРІЙНИХ РЕЖИМАХ РОБОТИ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок