Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ (на прикладі природного заповідника „Медобори”)

ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ (на прикладі природного заповідника „Медобори”)

Назва:
ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ (на прикладі природного заповідника „Медобори”)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,63 KB
Завантажень:
232
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Український державний лісотехнічний університет
МУЗИКА
Михайло Ярославович
УДК 630*2:502.72 (477.84)
ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ
(на прикладі природного заповідника „Медобори”)
Спеціальність 06.03.03 - лісознавство і лісівництво
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук
Львів-2005


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі лісівництва Українського державного лісотехнічного університету Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: | кандидат сільськогосподарських наук, професор Бондаренко Володимир Данилович, Український державний лісотехнічний університет, професор кафедри лісівництва
Офіційні опоненти: | доктор сільськогосподарських наук, професор Калуцький Іван федорович, Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, завідувач кафедри екології і рекреації
кандидат сільськогосподарських наук, старший нау-ко--вий співробітник Михалків Василь Михайлович, Ук-раїнський науково-дослідний інститут лісового госпо-дарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького Держкомлісгоспу України, завідувач сектору лісовідновлення
Провідна установа: | Інститут екології Карпат НАН України, відділ охорони природних екосистем, м. Львів
Захист відбудеться “17” червня 2005_ р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.02 в Українському державному лісотехнічному університеті за адресою:
79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, зал засідань
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українського державного лісотехнічного університету за адресою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 101
Автореферат розісланий 17.05.2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради І.Є.Кульчицький-Жигайло


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В Україні функціонує 17 природних і 4 біосфер-них заповідники. Третина з них заснована в останні десятиріччя на терито-ріях, що характеризуються попередньою тривалою та інтенсивною лісогос-подарською діяльністю з відповідною, переважно глибокою, трансформацією лісостанів, по-рушеністю механізмів їх саморегуляції. За таких умов виникає необхідність пере-ходу від пасивних форм природоохоронної роботи (кон-цепція невтручання у хід природних процесів на території, оголошеній запо-відною) до активної стратегії збереження і відтворення біологічного різно-маніття, до інтенсифікації природних сукцесій, особливо там, де можлива незворотна деградація і, навіть, втрата об’єк-тів, взятих під охорону. Зазна-чене зумовлює актуальність поглибленого вивчення стану заповідних лісів, аналізу динамічних тенденцій в них, обґрунтування при-родоохоронного режиму, розроблення заходів з регулювання процесів віднов-лення, формування та збереження лісових комплексів на заповідних територіях.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослід-ження проведені в 1994-2004 рр. Вони є складовою частиною планів науково-дослідної роботи природного заповідника “Медобори” та планової держбюд-жетної тематики кафедри лісівництва Українського державного лісотехніч-но-го університету, зокрема теми: „Еколого-фізіологічні закономірності функці-онування лісових екосистем як основа збереження їх біологічного різнома-ніття, підвищення продуктивності та стійкості проти несприятливих факторів довкілля” (№ держреєстрації 0197U016040).
Мета і задачі дослідження. Мета роботи – вивчити сучасний стан лісових природоохоронних об’єктів Західного Поділля на прикладі ПЗ “Ме-до-бори”, окреслити лісівничо-таксаційні особливості та тенденції їх розвитку, обґрунтувати природозберігаючі та реконструктивні заходи для відтворення корінних природних комплексів.
Для досягнення поставленої мети передбачалось:
1.
Проаналізувати стан лісів природно-заповідного фонду регіону;
2.
Охарактеризувати попередню господарську діяльність на лісових землях, що ввійшли до складу ПЗ “Медобори” та природоохоронні і рекон-структивні заходи після заповідання;
3.
Виявити тенденції і динаміку розвитку деревостанів дібровних типів лісу;
4.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ (на прикладі природного заповідника „Медобори”)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок