Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СОЦІАЛІЗАЦІЯ СТАТЕВО-ВІКОВИХ ГРУП В ТРАДИЦІЙНІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНЦІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ.

СОЦІАЛІЗАЦІЯ СТАТЕВО-ВІКОВИХ ГРУП В ТРАДИЦІЙНІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНЦІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ.

Назва:
СОЦІАЛІЗАЦІЯ СТАТЕВО-ВІКОВИХ ГРУП В ТРАДИЦІЙНІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНЦІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,80 KB
Завантажень:
105
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТAPACA ШЕВЧЕНКА
ЗАБЛОВСЬКИЙ AНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
УДК 392(477)”18/19”
СОЦІАЛІЗАЦІЯ СТАТЕВО-ВІКОВИХ ГРУП
В ТРАДИЦІЙНІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНЦІВ
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ.
спеціальність 07.00.05 – етнологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ-2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі етнології та краєзнавства
історичного факультету Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент
Гримич Марина Віллівна,
завідувач кафедри етнології та краєзнавства
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, доцент
Франко Оксана Омелянівна,
професор кафедри етнології Львівського
національного університету
імені Івана Франка
кандидат історичних наук,
Щербак Інна Михайлівна,
молодший науковий співробітник Українського етнологічного центру
Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології
імені М.Т. Рильського НАН України
Провідна установа: Інститут народознавства
НАН України
Захист відбудеться 21 листопада 2005 р. о 10 годині на засіданні
спеціалізованої
вченої ради Д 26.001. 20 у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка
(01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349)
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці
імені М. Максимовича
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58)
Автореферат розісланий 15 жовтня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук, доцент О.Г. Сокірко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. Її складовими частинами є вступ, 4 розділи, висновки і список використаних джерел та літератури (235 позицій, 20 с.). Загальний обсяг дисертаційного дослідження становить 213 с.
Вступ. Актуальність дослідження. Соціокультурні процеси, що відбуваються в сучасному українському суспільстві, характеризуються значними трансформаціями, виділенням окремих субкультур, в т.ч. дитячих та молодіжних. Проблеми, що виникають у зв’язку з побутуванням молодіжних неформальних груп, фан-клубів, маргінально-кримінальних угруповань, зокрема, дитячих безпритульних, змушують глибше їх вивчати, звертаючись до вікового досвіду традиційної культури в галузі соціалізаційних моделей, форм інкорпорації дітей, підлітків та молоді в різні види трудової, ритуальної та громадської діяльності. Нагальною потребою виступає дослідження та фіксація тих пластів традиційної культури, що стосуються універсальних явищ людського життя. Саме з дитинством та юністю, які вирізняються та символізуються в кожній культурній традиції, пов’язані найбільш інтенсивні процеси соціалізації індивіда. В нинішніх умовах, коли існують суспільні проблеми у сфері виховання дітей та молоді, виникає необхідність вироблення належної державної політики щодо їх повноцінного розвитку, зокрема, захисту найбільш вразливих категорій дітей (покинутих, сиріт, дітей-інвалідів та ін.). З огляду на це, історико-етнографічні дослідження мають адекватно відповідати на нагальні суспільні запити, насамперед, що стосується вивчення існуючих в традиційній культурі українців підходів до виховання, соціальної інтеграції підростаючого покоління тощо.
Актуальність теми дослідження виявляється і в суто науковому плані. Однією з найважливіших соціоантропологічних проблем, що тривалий час залишалася поза увагою дослідників, була статево-вікова стратифікація українців. Незважаючи на те, що останнім часом ця проблематика поступово знаходить своє застосування в наукових дослідженнях, відчувається недостатня теоретична та практична розробленість концепту “соціалізація" крізь призму статево-вікового символізму в українській етнологічній науці.
У вітчизняній народознавчій науці відсутній уніфікований понятійний апарат стосовно статево-вікових процесів, а також міждисциплінарні дослідження у сфері наукового вивчення цієї проблематики.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: СОЦІАЛІЗАЦІЯ СТАТЕВО-ВІКОВИХ ГРУП В ТРАДИЦІЙНІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНЦІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок