Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕТНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ДІЙСНОСТІ МОВАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО АРЕАЛУ (НА МАТЕРІАЛІ ЛЕКСИКИ І ФРАЗЕОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВ)

ЕТНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ДІЙСНОСТІ МОВАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО АРЕАЛУ (НА МАТЕРІАЛІ ЛЕКСИКИ І ФРАЗЕОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВ)

Назва:
ЕТНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ДІЙСНОСТІ МОВАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО АРЕАЛУ (НА МАТЕРІАЛІ ЛЕКСИКИ І ФРАЗЕОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,22 KB
Завантажень:
247
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Інститут філології
ПИСЬМЕННА Юлія Олександрівна
УДК 81’1 : 159.922.4
ЕТНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ДІЙСНОСТІ МОВАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО АРЕАЛУ (НА МАТЕРІАЛІ ЛЕКСИКИ І ФРАЗЕОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВ)
10.02.15 – загальне мовознавство
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі загального мовознавства і класичної філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
Голубовська Ірина Олександрівна,
завідувач кафедри загального мовознавства і
класичної філології Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, доцент
Тищенко Олег Володимирович,
доцент кафедри загального мовознавства
та славістики Рівненського інституту
слов’янознавства Київського славістичного
університету
кандидат філологічних наук, доцент
Безпаленко Анатолій Мілентійович,
завідувач кафедри української мови та англійської мови для зооветеринарних спеціальностей
Національного аграрного університету
Захист дисертації відбудеться 15травня 2008 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.19 в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, к. 63.
З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 58, к. 10).
Автореферат розісланий 14 квітня 2008 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради доц. Л. П. Гнатюк
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Сучасний етап розвитку лінгвістичної науки характеризується вивченням мовних явищ під антропоцентричним кутом зору. При дослідженні питань функціонування мови все більшого значення набуває фактор людини як активного суб’єкта пізнання, що має індивідуальний та соціальний досвід, систему знань про світ, відображену в його свідомості. Звернення до суб’єктивного фактору в мові відбувається на тлі радикальних змін у мовознавстві, коли переосмислюється теорія та практика лінгвістичних досліджень. Мова вивчається вже не лише як автономне системно-структурне утворення, а й як засіб доступу до всіх ментальних процесів, що відбуваються у свідомості людини і визначають її буття в соціумі. При цьому суб’єкт пізнання розглядається як мовна особистість, сформована в певному соціокультурному ареалі, яка є носієм національно-мовної картини світу, що відбиває специфічні риси етнічної культури і ментальності на тлі універсального логіко-поняттєвого мисленнєвого „каркасу” людства.
Антропоцентричний вимір дослідження мовних явищ спричинив активний розвиток семантичної теорії, нині сфокусованої на розглядові універсальних та ідіоетнічних компонентів у структурі мовного значення. Вивченню мовної семантики в антропоцентричному руслі присвячені численні роботи українських мовознавців (І. Голубовська, С. С. Єрмоленко, С. Я. Єрмоленко, В. Жайворонок, В. Кононенко, І. Кононенко, Т. Радзієвська, Н. Слухай, О. Снитко, Г. Яворська) і зарубіжні лінгвістичні студії (Ю. Апресян, А. Баранов, Д. Добровольський, Т. Булигіна, О. Шмельов, А. Вежбицька, Т. Вендіна, В. Карасик, О. Кравченко, Дж. Лакофф, М. Джонсон, В. Маслова, Ю. Степанов, І. Стернін, О. Урисон) та ін.
Серед пріоритетних напрямів сучасної лексикології варто виділити дослідження культурних концептів – ідіоетнічних квантів семантичного простору, культурної конотації, національно маркованих процесів метафоризації і метонімізації. Значним поступом у створенні цілісної концепції мовного значення стало його вивчення крізь призму явища концептуалізації – способу узагальнення людського досвіду, що об’єктивується структурою, значенням, функціональним модусом вербалізованих концептів (М.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ЕТНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ДІЙСНОСТІ МОВАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО АРЕАЛУ (НА МАТЕРІАЛІ ЛЕКСИКИ І ФРАЗЕОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок