Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІЗНОРІВНЕВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІЗНОРІВНЕВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Назва:
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІЗНОРІВНЕВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,88 KB
Завантажень:
197
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
ЄФІМЕНКО Павло Богуславович
УДК 378. 147: 796. 011
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІЗНОРІВНЕВОЇ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Харків 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Харківському державному педагогічному університеті ім. Г.С. Сковороди, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор,
Гриньова Валентина Миколаївна,
Харківський державний педагогічний університет
ім. Г.С. Сковороди, професор кафедри
загальної педагогіки.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Єрмаков Сергій Сидорович,
Харківська державна академія дизайну і мистецтв,
проректор з наукової роботи;
кандидат педагогічних наук
Васьков Юрій Вадимович,
Харківський обласний науково-методичний інститут
безперервної освіти, проректор з навчальної роботи.
Провідна установа: Вінницький державний педагогічний університет імені Ми-хайла Коцюбинського, кафедра педагогіки, Міні-с-тер-ст-во освіти і науки України, м. Вінниця.
Захист відбудеться “23” січня 2003 року о 10 годині на засіданні спеці-алі-зо-ва-ної вченої ради Д64.053.04 у Харківському державному педагогічному універ-ситеті ім. Г.С. Сковороди за адресою 61002, м. Харків, вул. Артема 29, ауд. 216.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного пе-да-го-гічного університету ім. Г.С. Сковороди (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 2, ауд. 215 В).
Автореферат розісланий “21” грудня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Золотухіна С.Т.


Загальна характеристика роботи
Актуальність та доцільність дослідження. Динамізм сучасної цивілізації, посилення ролі людини в суспільстві та виробництві, зростання її потреб, гуманізація і демократизація суспільних відносин, інтелектуалізація праці, швидка зміна техніки і технологій зумовлюють необхідність вибору рівнів освіти. У цьому контексті становить інтерес дослідження змісту та організації діяльності навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації, які повинні сприяти вихованню поколінь людей, здатних не тільки оберігати і примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, а й відповідально ставитись до власного здоров‘я і здоров‘я оточуючих як найвищої індивідуальної та суспільної цінності. Це осо-бли-во актуально сьогодні, оскільки сучасна епоха характеризується складними по-літичними, соціально-економічними й екологічними проблема-ми, які нега-ти-вно впливають на здоров’я людини. Величезний потік інформації, негативні емоції, стресові ситуації як на виробництві, так і в побуті, призводять організм людини до регулярної перевтоми, розбалансування нормативного стану, порушення обмінних процесів, зниження загального імунітету. У поєднанні з фізичним розтренуванням усе це створює передумови до виникнення серцево-судинних, шлунково-кишкових, нервово-психологічних, застудливих захво-рю-вань. Для подолання цих негативних чинників необхідно готувати фахівців фізичної культури – учителів, тренерів, реабілітологів, інструкторів, які кваліфіковано будуть вирішувати визначені проблеми.
На цьому наголошують також Закони України “Про освіту” і “Про фізичну культуру і спорт”, Державна національна програма “Ос-ві-та” (Україна ХХ1 століття), Державна програма розвитку фізичної культури “Кон-цепція фізичного виховання в системі освіти України”, Національна док-т-рина розвитку освіти, цільова комплексна прог-ра-ма “Фізичне виховання – здоров’я нації”.
У психолого-педагогічній літературі розглядаються різні аспекти функціонування системи неперервної освіти (А. Алексюк, С. Архангельський, Ю. Бабанський, В. Бондар, В. Галузинський, С. Гончаренко, І. Зязюн, І. Лернер, А. Матюшкін, В. Паламарчук, П. Підкасистий та ін.); фор-мування ступеневої системи під-го-то-вки фахівців фі-зи-чної культури (Г. Блахін, Л. Во-л-ков, С.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІЗНОРІВНЕВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок