Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: МІЖНАРОДНА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

МІЖНАРОДНА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ / сторінка 2

Назва:
МІЖНАРОДНА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,99 KB
Завантажень:
198
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Визначенню особливостей взаємозв'язку між економічним розвитком країн та міжнародною екологічною безпекою присвячено праці відомих вітчизняних учених О.Балацького, В.Барякина, П.Бобровського, В.Бокова, З.Герасимчука, К.Гофмана, Б.Данілішина, З.Дорогунцова, Р.Лацько, В.Лисова, Б.Райзберга, Н.Реймерса. Серед іноземних вчених можна виділити: Дж.Дейлса, Р.Коуза, Я.Міколаша, Л.Піттермана, Дж.Стіглера, Р.Тервіа, Т.Тьєтенберга, Ф.Шелмана.
Аспекти організації еколого-економічного управління промисловими підприємствами, механізмів реалізації еколого-економічної оцінки підприємства і екологічного менеджменту знайшли відображення в наукових статтях і монографіях А.Садекова, О.Амоші, Р.Вінтера, Т.Галушкиної, Т.Ділліка, Є.Короткова, Н.Клауса, В.Ландіка, Н.Тихомірова, О.Шапоренко, М.Янковського.
Незважаючи на численні наукові дослідження різних аспектів міжнародної екологічної безпеки, питання впливу глобалізаційних процесів на сучасний стан міжнародної екологічної безпеки, економічних факторів, що спричиняють загрозу екологічній безпеці країн світу, особливостей механізму формування системи еколого-економічного розвитку на мікрорівні залишаються недостатньо розробленими, що потребує подальшого наукового вивчення та обумовлює значущість теми дисертаційної роботи.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконувалось відповідно до тематики науково-дослідної роботи кафедри міжнародної економіки Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України в рамках теми Г-01/3 «Конкурентоспроможність підприємств Донецького регіону на міжнародних ринках і пошук шляхів її підвищення» (номер державної реєстрації – 0101U005723) – автором визначено сутність та стратегічні напрями забезпечення міжнародної екологічної безпеки в умовах глобалізації, розкрито особливості формування механізму еколого-економічного безпечного розвитку з відокремленням особливостей формування цього механізму для України.
Мета й задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є удосконалення теоретико-методологічних основ і розробка науково-практичних рекомендацій щодо забезпечення міжнародної екологічної безпеки в умовах глобалізації.
Відповідно до мети дослідження в дисертаційній роботі поставлено і вирішено такі задачі:
- дослідити теоретичні основи розвитку світових глобалізаційних процесів;
- розкрити сутність міжнародної екологічної безпеки в контексті глобалізації світової економіки;
- визначити рівень взаємозв’язку між економічним та екологічним розвитком;
- проаналізувати екологічні наслідки розвитку світової економіки;
- дослідити роль природно-ресурсних чинників в системі міжнародних економічних відносин України;
- оцінити економічні фактори при визначенні стратегії забезпечення екологічної безпеки промислових підприємств;
- визначити роль міжнародних валютно-кредитних організацій у забезпеченні міжнародної екологічної безпеки в умовах глобалізації;
- запропонувати напрями впровадження економічних механізмів Кіотського протоколу як фактору забезпечення екологічної безпеки України відповідно до міжнародних стандартів;
- розробити механізм забезпечення державного контролю та регулювання системи екологічної безпеки в Україні;
- запропонувати напрями вдосконалення системи використання твердих побутових відходів як складової екологічної безпеки на регіональному рівні з урахуванням європейського досвіду.
Об’єктом дослідження виступає процес забезпечення міжнародної екологічної безпеки в умовах глобалізації.
Предметом дослідження є принципи, науково-методичні та науково-практичні аспекти забезпечення міжнародної екологічної безпеки на міжнародному, національному, регіональному та мікрорівні.
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дисертаційної роботи є фундаментальні положення сучасної економічної теорії, роботи провідних вітчизняних та зарубіжних учених-економістів з проблем світової економіки, глобалізаційних процесів і міжнародної екологічної безпеки.
У процесі дослідження використано діалектичний метод наукового пізнання, а також загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: аналізу та синтезу, індукції та дедукції, метод єдності історичного та логічного (для визначення сутності міжнародної екологічної безпеки в аспекті глобалізації світової економіки); структурно-функціональний метод (для дослідження механізму взаємодії економіки та навколишнього природного середовища); компаративний підхід (для оцінки екологічних наслідків розвитку світової економіки і ролі природно-ресурсних чинників в системі економічних відносин України); позитивний та нормативний підходи (для розробки науково-практичних рекомендацій щодо вдосконалення економічних механізмів в контексті забезпечення міжнародної екологічної безпеки в умовах глобалізації), статистичний, економіко-математичний і порівняльний аналіз (для оцінки економічних факторів при виборі еколого-економічної стратегії промислового підприємства).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: МІЖНАРОДНА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок