Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОПТИМІЗАЦІя товарної політики вітчизняних фармацевтичних підприємств

ОПТИМІЗАЦІя товарної політики вітчизняних фармацевтичних підприємств

Назва:
ОПТИМІЗАЦІя товарної політики вітчизняних фармацевтичних підприємств
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,23 KB
Завантажень:
153
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика моз України
Рогуля Ольга Юріївна
УДК: 615.1:339.138:338.33] 001.76
ОПТИМІЗАЦІя товарної політики вітчизняних фармацевтичних підприємств
15.00.01- технологія ліків та організація фармацевтичної справи
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фармацевтичних наук
Київ - 2002


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі менеджменту та маркетингу у фармації Національної фармацевтичної академії України Міністерства охорони здоров’я України.
Науковий керівник: доктор фармацевтичних наук, професор
МНУШКО ЗОЯ МИКОЛАЇВНА,
Національна фармацевтична академія України, завідуюча кафедри менеджменту та маркетингу у фармації
Офіційні опоненти: доктор фармацевтичних наук, професор
Волох Дмитро Степанович
Національний медичний університет
ім. О.О.Богомольця,
завідувач кафедри фармації
доктор фармацевтичних наук, професор
Кабачна Алла Василівна
Харківська медична академія післядипломної освіти, професор кафедри менеджменту та економіки в сімейній медицині
Провідна установа: | Львівський державний медичний університет
ім. Данила Галицького, кафедра технології ліків з курсом промислової фармації, м.Львів
Захист відбудеться “ 14 ” червня 2002р. о 1400 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.04 при Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика моз України за адресою:
04112 , м. Київ, вул. Дорогожицька, 9.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика моз України
(04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9).
Автореферат розісланий “ 8 ” травня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.Б.Пилипчук
загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Функціонування вітчизняних фармацевтичних під-приємств в умовах ринкової економіки зумовлює необхідність адаптованого управління, планування та випуску лікарських засобів, які відповідають пот-ребам населення та водночас сприяють прибутковості виробників. У зв’язку з цим доцільним стає використання теоретичних концепцій та практичного ін-струментарію маркетингу, значною складовою якого є товарна політика. Ство-рення продукту та його розвиток здійснюються підприємствами на основі іно-ваційної діяльності. Ефективність останньої залежить від використання нау-ково-обгрунтованих підходів до впровадження іновацій. Підґрунтям нарощу-вання іноваційного потенціалу фармацевтичної промисловості України є вирі-шення спектру завдань, визначених державною програмою розвитку та рефор-мування галузі.
Проблемі удосконалення іноваційних процесів та оптимізації проведення науково-дослідних робіт у фармацевтичній галузі були присвячені дослідження В.П. Георгієвського, В.М.Толочка, М.С. Пономаренка, З.М.Мнушко, М.М. Сло-бодянюка, проте за напрямами, що представлені в дисертаційній роботі, ком-плексні дослідження не проводилися.
Вищевикладене зумовило вибір теми дисертаційної роботи, визначило її мету, задачі, структуру та логіку, обумовило доцільність та актуальність робо-ти.
Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконана у відповідності з планом науково-дослід-них робіт Національної фармацевтичної академії України (номер державної реєстрації 0198У007009).
Мета і задачі дослідження. Мета дослідження — розробка і впровадження науково-обгрунтованих рекомендацій щодо оптимізації товарної політики вітчизняних фармацевтичних підприємств.
Для досягнення поставленої мети було визначено такі задачі:
Ё
узагальнити зарубіжний досвід організації, проведення та фінансування науково-дослідних та експериментально-конструкторських робіт (НДЕКР) у фармацевтичній галузі;
Ё
дослідити сучасні науково-практичні підходи щодо формування товарно-іноваційної діяльності у фармацевтичній промисловості України;
Ё
проаналізувати оновлення асортименту продукції фармацевтичних підприємств;
Ё
обґрунтувати маркетингові підходи до освоєння нового лікарського засобу (ЛЗ) та організаційні структури для управління іноваціями у фармацевтичній галузі;
Ё
визначити тенденції насичення фармацевтичного ринку продукцією вітчизняних виробників та перспективні для виробництва фармакотерапевтичні групи;
Ё
опрацювати виробничу програму фармацевтичного підприємства з використанням економічних чинників;
Ё
розробити оптимальну структуру виробничої програми фармацевтичного підприємства та модель її планування.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ОПТИМІЗАЦІя товарної політики вітчизняних фармацевтичних підприємств

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок