Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ Й РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ Й РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Назва:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ Й РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
41,47 KB
Завантажень:
244
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ГРИЦЯК Наталя Вітіславна
УДК 35.01: 305
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
ФОРМУВАННЯ Й РЕАЛІЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНОЇ ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
25.00.01 – теорія та історія державного управління
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора наук з державного управління
КИЇВ – 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України.
Науковий консультант – | доктор наук з державного управління, професор
БАКУМЕНКО Валерій Данилович,
Інститут проблем державного управління
та місцевого самоврядування Національної академії державного управління
при Президентові України, директор.
Офіційні опоненти: | доктор наук з державного управління, професор
РАДИШ Ярослав Федорович,
Національна академія державного управління
при Президентові України, професор кафедри управління охороною здоров’я;
доктор економічних наук, професор,
член-кореспондент НАН України
ЛІБАНОВА Елла Марленівна,
Інститут економіки і демографії НАН України,
заступник директора;
доктор наук з державного управління, доцент
ТОКОВЕНКО Валерія Володимирівна,
Київський міжнародний університет,
завідувач кафедри соціології.
Провідна установа – | Національний інститут стратегічних досліджень,
відділ етнополітики, м. Київ.
Захист відбудеться 5 травня 2005 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.810.01 у Національній академії державного управління при Президентові України за адресою: 03057, м. Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20, к. 201.
Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії держав-ного управління при Президентові України (03057, м. Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20).
Автореферат розісланий 4 квітня 2005 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради В.К.Майборода


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Вступивши у ХХI ст., міжнародне співтовариство своїм головним завданням визначило створення кращого світу для всіх людей, в якому не буде місця будь-якій нерівності: класовій, ґендерній, расовій, етнічній. Зобов’язання щодо цього взяла на себе й Україна, підписавши у 2000 р. разом із 189 країнами-членами ООН Декларацію Тисячоліття, в якій сформо-вано найважливіші цілі світового розвитку, серед яких одна з основних – досягнення рівності жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності.
Актуальність дослідження зумовлена процесами демократизації україн-ського суспільства й пошуками шляхів підвищення ефективності державної політики щодо забезпечення прав та свобод громадян – жінок і чоловіків, необхідною умовою здійснення якої має бути системна розробка науково обґрунтованої моделі державної ґендерної політики, що відповідає сучасним соціально-економічним та політичним реаліям українського суспільства.
Процес національного державотворення відбувається в умовах значних світових ґендерних перетворень. 80-90-ті роки минулого століття характе-ри-зуються трансформацією шляхів розв’язання проблем рівних прав та можливостей статей. На зміну “концепції поліпшення становища жінок” у світовій і національній свідомості приходить “концепція ґендерної рівності, прогресу і справедливості”.
Упровадження ґендерного підходу в державне управління в Україні є засо-бом досягнення соціальної справедливості й необхідне для забезпечення рівно-правного та стійкого людського розвитку шляхом застосування найбільш резуль-тативних та ефективних методів державного втручання. Такий підхід передбачає обов’язковість визначення чітких державних ґендерних стратегій і вироблення відповідної державної ґендерної політики. Особливого значення та актуальності набуває формування і реалізація державної ґендерної політики в умовах європейського вибору України в контексті її світової та європейської інтеґрації.
В Українській державі останніми роками досягнуто значного прогресу у вивченні й осмисленні жіночої і ґендерної проблематики та вирішенні ґендерних проблем. Накопичений досвід потребує наукового аналізу та пошуків шляхів перетворення усталеного механізму забезпечення рівних прав і рівних можливостей жінок на сучасний механізм забезпечення рівних прав і можливостей обох статей, тобто ґендерної рівності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 Реферат на тему: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ Й РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок