Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Назва:
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,36 KB
Завантажень:
267
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ХМЕЛЬНИЦький національний університет
Сухомлин Лідія Євтихіївна
УДК 331.101.3
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ
КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Спеціальність 08.06.01 – Економіка, організація
і управління підприємствами
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Херсонському національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент
Коваленко Микола Андрійович,
Херсонський національний технічний університет,
завідувач кафедри фінансів
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Шинкаренко Володимир Григорович,
Харківський національний автомобільно-дорожній
університет Міністерства освіти і науки України,
професор кафедри економіки та організації
автомобільного транспорту
кандидат економічних наук, доцент
Новікова Ольга Степанівна
Хмельницький національний університет,
доцент кафедри менеджменту
Провідна установа: Київський національний економічний університет
Міністерства освіти і науки України,
кафедра управління персоналом
Захист відбудеться 9 червня 2005 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.70.052.01 Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України за адресою: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, зал засідань вченої ради.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України за адресою: 29016, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 110.
Автореферат розісланий 5 травня 2005 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради К.70.052.01 Н.В.Скринник
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У сучасному господарському комплексі України провідне місце за кількістю і обсягами виробництва займають корпоративні підприємства. Частка корпоративного сектора економіки складає близько 75 відсотків. У 35 тисячах акціонерних товариств налічується майже 17 мільйонів акціонерів. Для власників цих підприємств важливого значення набувають питання мотивації найманих керівників вищої та середньої ланки і працівників, узгодження їх інтересів з фінансовими результатами роботи підприємства або його підрозділу, стимулювання кращого їх становлення до майна підприємства.
Еволюція досліджень у сфері мотивації та стимулювання праці знайшла своє відображення у фундаментальних дослідженнях класиків (А.Сміт, А.Маршалл, Дж.Кейнс, П.Самуельсон, М.Фрідмен), працях провідних зарубіжних вчених (Е.Долан, П.Друкер, Дж.Сакс, Дж.Гелбрейт, Ф.Герцберг, А.Маслоу, П.Вигодський, В.Леонтьєв) та вітчизняних вчених (А.Афонін, А.Колот, С.Мочерний, О.Орлов, К.Наумік, О.Новикова, Я.Пусто вар, В.Шинкаренко та ін.). Разом з тим проблема мотивації удосконалення форм стимулювання персоналу залишається недостатньо вивченою.
Завдання розробки й удосконалення системи мотивації та механізмів стимулювання праці персоналу у нових умовах господарювання мають для організаторів економіки на всіх її рівнях теоретичне і практичне значення. Для їх вирішення необхідно, перш за все, визначитися з протиріччями у нових реаліях господарювання вітчизняних підприємств, розв’язання яких дасть змогу вдосконалити мотивацію, сформулювати принципи, методичні основи удосконалення і розбудови нових механізмів стимулювання трудової активності працюючих. Тому формування відповідного механізму активізації людського фактора на виробництві, тобто системи зв’язків і відносин, яка могла б забезпечити можливості для активної участі найманих працівників у розвитку виробництва, є актуальним завданням сьогодення.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тематика дисертації пов’язана з науково-дослідною роботою кафедр Херсонського національного технічного університету. Наукові дослідження проведені автором у рамках комплексної госпрозрахункової науково-дослідної роботи університету по темі “Розробка стратегії економічного і соціального розвитку Херсонської області до 2011 року”, науково-дослідної роботи кафедри “Удосконалення механізму формування і використання фінансових ресурсів регіону”, державний реєстраційний номер 0104U010251 від 17 травня 2001 року.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок