Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> моделі соціальної політики економічно розвинутих країн: історія та сучасний розвиток

моделі соціальної політики економічно розвинутих країн: історія та сучасний розвиток

Назва:
моделі соціальної політики економічно розвинутих країн: історія та сучасний розвиток
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,01 KB
Завантажень:
94
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова
Семигіна Тетяна Валеріївна
УДК 364-146:316.324
моделі соціальної політики економічно розвинутих країн: історія та сучасний розвиток
23.00.01 – теорія та історія політичної науки
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата політичних наук
Київ - 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному університеті „Києво-Могилянська академія”, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор філософських наук, професор
Лукашевич Микола Павлович,
Інститут підготовки кадрів
Державної служби зайнятості Україні
завідувач кафедри соціології і соціальної роботи
Офіційні опоненти – доктор політичних наук, професор
ДЕНИСЕНКО Валерій Миколайович,
Львівський національний університет
імені Івана Франка
завідувач кафедри теорії та історії політичної науки
кандидат політичних наук, доцент,
Зеленько Галина Іванівна,
Інститут політичних і етнонаціональних
досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України
старший науковий співробітник відділу теоретичної
і прикладної політології
Захист відбудеться “1” лютого 2008 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.12 у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пиро-гова, 9.
Автореферат розісланий „26” грудня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.В. Крохмаль
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Характерною особливістю сучасного етапу розвитку світу є відхід від усталених форм економічної, соціальної, гуманітарної політики. Відбуваються радикальні зміни в соціальній сфері не тільки тих країн, що їх раніше відносили до так званого „другого світу”, а й у країнах традиційної демократії. Ці держави опинилися перед необхідністю робити вибір між колективною та індивідуальною відповідальністю за соціальний добробут, між обов’язками найманого працівника та обов’язками роботодавця у страхуванні від соціальних ризиків, між обов’язковою та добровільною участю у соціальних програмах, орієнтацією на позитивні чи на негативні свободи, між місцевим, національним чи наднаціональним регулюванням соціальної сфери.
Перехід України до ринкових відносин, її інтеграція до світової економічної системи, зміни у політичній сфері потребують нових підходів до розуміння соціальної політики та перспектив її розвитку. Саме тому для ефективних національних перетворень важливим є аналіз та використання досвіду інших країн, врахування досягнень, обмежень та динаміки розвитку існуючих моделей соціальної політики економічно потужних країн і практики реалізації соціальних програм, теоретичне обґрунтування вибору адекватної моделі соціальної політики.
Процеси перетворення викликані, зокрема, дискусіями щодо державного фінансування соціальної сфери та регулювання трудових відносин за умов посиленої трудової міграції та гнучких форм зайнятості, що в теоретико-ідеологічному плані означає перегляд ціннісної бази моделі соціальної політики. Практичні наслідки змін усталених моделей потребують належного аналізу та осмислення. Відтак порівняльний аналіз політичних процесів, що відбуваються в соціальній сфері економічно розвинутих країн у контексті регіональних інтеграцій та глобалізації, набуває особливого значення, він дає змогу відстежити динаміку змін ідеологічних уявлень, їх теоретичного обґрунтування і практичних дій урядів економічно розвинутих країн.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в межах науково-дослідної теми кафедри політології Національного університету „Києво-Могилянська академія” – „Політологічні основи держави” (0107U0000975). Тема дисертаційного дослідження затверджена вченою радою Національного університету „Києво-Могилянська академія” (протокол № 4 від 21 квітня 2005 р.).
Метою дослідження є історико-порівняльний аналіз соціальної політики і визначення тенденцій розвитку її усталених моделей.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: моделі соціальної політики економічно розвинутих країн: історія та сучасний розвиток

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок