Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВИРАЖЕННЯ ЕКСПРЕСИВНОСТІ НОМІНАТИВНИХ РЕЧЕНЬ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ)

ВИРАЖЕННЯ ЕКСПРЕСИВНОСТІ НОМІНАТИВНИХ РЕЧЕНЬ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ)

Назва:
ВИРАЖЕННЯ ЕКСПРЕСИВНОСТІ НОМІНАТИВНИХ РЕЧЕНЬ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,06 KB
Завантажень:
324
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника
Коржак Зоряна Зіновіївна
УДК 811.161.2:367.332.2
ВИРАЖЕННЯ ЕКСПРЕСИВНОСТІ НОМІНАТИВНИХ
РЕЧЕНЬ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ
ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ)
10.02.01 – українська мова
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Івано-Франківськ – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі загального і порівняльного мовознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – академік АПН України,
доктор філологічних наук, професор
Кононенко Віталій Іванович,
Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника,
порівняльного мовознавства
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Мірченко Микола Васильович,
Волинський державний університет
імені Лесі Українки,
завідувач кафедри української мови,
видавничої справи та редагування
кандидат філологічних наук
Леута Олександр Іванович,
Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова,
доцент кафедри української мови
Провідна установа –Вінницький державний педагогічний
університет імені М.М. Коцюбинського,
кафедра методики філологічних
дисциплін, Міністерство освіти і науки
України, м. Вінниця.
Захист відбудеться 27 червня 2007 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 20.051.02 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 79).
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 79.
Автореферат розіслано 25 травня 2007 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.Я. Тишківська
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
У сучасному мовознавстві спосте-рігається зміна парадигми наукових пошуків, що знаменує відхід від формально-граматичного вивчення мовних явищ і звернення до функціонально-комунікативного аспекту. Ця зміна пов’язана зі зростанням уваги до досліджень мовленнєвого акту як сфери здійснення комунікативної взаємодії та необхідністю детального вивчення специфіки мовних засобів вираження денотативних і конотативних чинників у процесі спілкування. Зосередження зусиль лінгвістів на дослідженні реального комунікативного аспекту стало основною причиною формування таких нових напрямків мовознавства, як функціональна лінгвістика, когнітологія, прагмалінгвістика, характерною ознакою яких є антропоцентризм – перенесення людини в центр вивчення мовленнєвої діяльності. Представники цих напрямів, розглядаючи висловлювання як спосіб досягнення суб’єктом мовлення певної мети, вербального керування людською поведінкою, вважають, що в таких дослідженнях на першому плані мають перебувати не тільки будова мовної одиниці та її значення, а й умови її вживання мовцем, інтралінгвістичний та екстралінгвістичний контексти, що визначають функціонування висловлювання у комунікативному акті як засобу мовленнєвої дії і впливу.
Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена підвищеною увагою сучасної лінгвістики до вивчення системно-функціональної природи мовлення та прагмалінгвістичного аспекту речення, зокрема потребою детального висвітлення сутності експресивності, її різновидів, засобів вираження, структурних, семантичних і прагматичних характеристик. Одним із найменш досліджених в українському мовознавстві у цьому колі проблем є питання вираження експресивності засобами номінативних речень. Комплексне дослідження цього питання дає змогу вирішити широке коло сучасних мовознавчих проблем: встановлення місця і ролі експресивності у зовнішньосинтаксичній структурі речення; виявлення засобів модифікації експресивності, її взаємодії з інтралінгвістичними та екстралінгвістичними чинниками організації комунікативного акту; типології комунікативних ситуацій, в яких реалізуються експресивні засоби, культурологічних та соціальних чинників впливу на відбір мовцем конкретного мовного матеріалу, типових лексичних одиниць та синтаксичних моделей реалізації експресивної семантики тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ВИРАЖЕННЯ ЕКСПРЕСИВНОСТІ НОМІНАТИВНИХ РЕЧЕНЬ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок