Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Шкільництво в Західній Україні під час німецької окупації (1941 – 1944 рр.)

Шкільництво в Західній Україні під час німецької окупації (1941 – 1944 рр.)

Назва:
Шкільництво в Західній Україні під час німецької окупації (1941 – 1944 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,02 KB
Завантажень:
61
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Прикарпатський Національний університет
імені Василя Стефаника
Стефанюк Галина Василівна
УДК 94 (477. 8)
Шкільництво в Західній Україні під час німецької окупації
(1941 – 1944 рр.)
Спеціальність 07. 00. 01 – історія України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Івано-Франківськ – 2004


Дисертацією
є рукопис
Робота виконана
на кафедрі історії України Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник –
доктор історичних наук, професор
Савчук Борис Петрович,
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
завідувач кафедри історіографії і джерелознавства
Офіційні опоненти:
доктор історичних наук, професор Антонюк Наталія Володимирівна, завідувач кафедри країнознавства і міжнародного туризму Львівського національного університету імені Івана Франка
кандидат історичних наук, доцент Марущенко Олександр Володимирович, доцент кафедри всесвітньої історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Провідна
установа – Інститут історії України НАН України, м. Київ
Захист відбудеться “11жовтня 2004 р. об _1100_ год на засіданні спеціалізованої вченої ради К 20.051.05 у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (76000, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за адресою: 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57.
Автореферат розісланий 10 вересня 2004 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук, доцент І. Я. Райківський


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Проголошення незалежності України, зміни в усіх сферах життя нашої держави значно активізували інтерес до вивчення вітчизняної історії. Швидкими темпами зростає кількість публікацій, присвячених найріз-номанітнішим проблемам української історії. Під їхнім впливом руйнуються чимало усталених уявлень про минуле, знецінюються старі стереотипи, що не відповідають реаліям минулого.
На основі використання нових історіографічних і документальних джерел науковці одержали можливість всебічного дослідження історії України, тому зросла необхідність вивчення історичної долі її окремих регіонів. З позицій багато-вимірності історичного процесу потребують глибокого та неупередженого вивчення і переосмислення також і питання культурного, в тому числі освітнього життя на західних землях України, які донедавна подавались схематично, спрощено і однобічно. В умовах жорсткого ідеологічного контролю, коли політичні штампи нерідко домінували над наукою, багато фактів просто замовчувалися.
Продовжуються дискусії з концептуальних питань Другої світової війни, і це ще раз засвідчує актуальність дослідження окремих її аспектів, зокрема й функціо-нування шкільництва під час німецької окупації українських земель. На сучасному етапі демократизації суспільства у вивченні складних проблем недавньої історичної минувшини дослідники звертаються до історії тоталітарних режимів та їхнього впливу на долю українського народу. Невід’ємною складовою цієї тематики є освітня політика німецького окупаційного режиму в Західній Україні у роки Другої світової війни.
У поступальному розвитку будь-якого суспільства чи не головну роль поряд з іншими чинниками відіграє освіта. Її всеохоплюючий характер, з відповідною системою закладів та установ, забезпечує загальний рівень знань кожного грома-дянина, здобутих у процесі навчання, а також передачу від покоління до покоління основних досягнень культури. Вона покликана закладати основи індивідуальних та загальнолюдських інтересів і цінностей у формуванні світогляду людини.
Інтегрування освіти незалежної України у світову освітню систему, її демокра-тизація і гуманізація потребують ретельного аналізу її розвитку в різні істо-ричні періоди. Успішне вивчення даної проблеми можливе на підставі звернення до власного історичного досвіду та його об’єктивної оцінки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Шкільництво в Західній Україні під час німецької окупації (1941 – 1944 рр.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок