Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> АРХЕОЛОГІЧНА НАУКА У ЛЬВОВІ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

АРХЕОЛОГІЧНА НАУКА У ЛЬВОВІ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Назва:
АРХЕОЛОГІЧНА НАУКА У ЛЬВОВІ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,22 KB
Завантажень:
456
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
БУЛИК НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА
УДК: 902 (477. 83-25) “18/19”
АРХЕОЛОГІЧНА НАУКА У ЛЬВОВІ
У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство
та спеціальні історичні дисципліни
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата історичних наук
Львів – 2007


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі археології та історії стародавнього світу Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент
Берест Роман Ярославович,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
доцент кафедри археології та історії
стародавнього світу
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Гелей Степан Дмитрович,
Львівська комерційна академія,
завідувач кафедри історії України та політології;
кандидат історичних наук
Руда Оксана Василівна,
Український католицький університет,
доцент кафедри історії України
Провідна установа: Інститут історії України НАН України
Захист відбудеться 15 травня 2007 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (76000, м. Львів, вул. Університетська, 1).
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий “13” квітня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор історичних наук, професор Сухий О. М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження зумовлена кількома аспектами. Після проголошення незалежності України почався новий етап у розвитку української історичної науки, який позначився концептуальними змінами в організації історичних досліджень. Передусім – вільним доступом до заборонених раніше архівних фондів, відсутністю обмежень у розробці різноманітних дослідницьких тем, що дало змогу висвітлити внесок окремих дослідників та наукових і культурно-освітніх установ (сама згадка про які в радянський час була під забороною), а також у новій інтерпретації подій та явищ, які розглядалися крізь призму радянської ідеології.
На сучасному етапі розвитку історичної науки назріла потреба створення узагальнюючих праць, в тому числі з історії археології. Впродовж останнього часу досліджено велику кількість пам’яток різних археологічних культур та епох, натомість поза увагою продовжує залишатися дослідник – сама історія науки. Застосування новітніх методів польових робіт відкриває більші можливості для наукової інтерпретації минулих подій та явищ, а це зумовлює залучення усього пласту джерельних матеріалів. Розвиток археології спонукає до пошуків передумов, які мали безпосередній вплив на накопичення джерельної бази і виокремлення археології в окрему наукову дисципліну.
З огляду на те, що у досліджуваний період Львів був частиною імперії Габсбургів, питання розвитку археології на теренах Східної Галичини неодноразово розглядалися зарубіжними вченими. Однак донедавна була помітна певна диспропорція у вивченні історії археології між польськими та українськими істориками. У польській історіографії існує чимало узагальнюючих праць про становлення археології у Галичині у ХІХ ст., в той час як з боку української науки ці питання залишаються малодослідженими. Власне, аспекти розвитку археологічної науки у Львові українськими науковцями та установами в ХІХ – на поч. ХХ ст. є винятково актуальними у сьогоднішній археологічній науці як в Україні, так і поза її межами.
Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в рамках наукової теми “Історія та культура населення басейну Верхнього Дністра, Західного Бугу та Стиру від найдавніших часів до епохи середньовіччя” (0105U4004938), яка виконується на кафедрі археології та стародавнього світу Львівського національного університету імені Івана Франка та планової теми відділу археології Інституту українознавства ім.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: АРХЕОЛОГІЧНА НАУКА У ЛЬВОВІ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок