Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ФАЗОВОГО СКЛАДУ ТА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМ Nі/Fe та Cr/Fe

ФОРМУВАННЯ ФАЗОВОГО СКЛАДУ ТА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМ Nі/Fe та Cr/Fe

Назва:
ФОРМУВАННЯ ФАЗОВОГО СКЛАДУ ТА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМ Nі/Fe та Cr/Fe
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,82 KB
Завантажень:
306
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Бібик Віталій Володимирович
УДК 535.24.2
ФОРМУВАННЯ ФАЗОВОГО СКЛАДУ ТА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМ Nі/Fe та Cr/Fe
01.04.07 – фізика твердого тіла
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Суми – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Сумському державному університеті
Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – заслужений діяч науки і техніки України,
доктор фізико-математичних наук, професор
Проценко Іван Юхимович,
завідувач кафедри прикладної фізики
Сумського державного університету.
Офіційні опоненти - доктор фізико-математичних наук, професор
Равлік Анатолій Георгійович,
професор кафедри фізики металів та напівпровідників Харківського національного технічного університету „ХПІ”;
- доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
Татаренко Валентин Андрійович,
провідний науковий співробітник відділу теорії твердого тіла Інституту металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України.
Захист відбудеться «25» квітня 2008 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.55.051.02 у Сумському державному університеті за адресою: 40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2, корпус ЕТ, ауд. 314.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Сумського державного університету.
Автореферат розісланий « 21» березня 2008 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради А.С.Опанасюк


ЗАГАЛЬНА характеристика роботи
Актуальність теми. Перспективи застосування тонких металевих плівок в ряді сучасних новітніх технологій зумовлено як вимогами мініатюризації, так і часто унікальними властивостями та ефектами, що в них спостерігаються. Впровадження новітньої магніто-плівкової головки корпорацією ІВМ на основі сплаву FeNi з її незаперечними перевагами, такими як надвисокою чутливістю до корисного сигналу і низькою до шуму, мініатюрністю і малою вагою, дозволяє фіксувати магнітні сигнали рівня недосяжного іншими технологіями.Водночас сучасні дослідження багатошарових плівкових систем типу Fe/Cr…/Fe/Cr/П (П-підкладка), в яких спостерігається ефект спін-залежного розсіювання електронів, дозволяють вважати їх одними із найбільш перспективних для практичного використання в пристроях надщільного магнітного запису (до 1 Тбіт/дюйм2), при створенні широкосмугових ліній одночасної передачі двох сигналів у 3-5-сантиметровому діапазоні хвиль.
Поряд із незаперечними перспективами використання таких плівкових систем ряд їх фізичних властивостей і особливостей структурного стану залишаються маловивченими.
Однією із задач фізики тонких плівок, яка має як науковий так і безпосередньо практичний інтерес, є дослідження ролі дифузійних процесів і впливу фазоутворення на електрофізичні властивості мультишарів. Розуміння вищезазначених закономірностей відкриє можливість прогнозувати властивості тонкоплівкових систем в залежності від умов, їх формування.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконувалася у рамках держбюджетної теми №0100U003219 «Дифузійні процеси у багатошарових системах плівка/плівка і плівка/масивний матеріал» (2000-2002 рр.); спільного проекту науково-технічного співробітництва №М/18-2004 від 29 березня 2004 р. «Дифузійні процеси і транспортні властивості мультишарів і тонких плівок» між Сумським державним університетом і Інститутом ядерної фізики ПАН (м.Краків, Польща) (2004-2005 рр.).
Мета і задачі досліджень. Метою роботи є встановлення закономірностей при формуванні структурно-фазового стану і електрофізичних властивостей двошарових плівок на основі Ni і Fe та Cr і Fe в умовах взаємної дифузії атомів і фазоутворення.
Відповідно до мети роботи вирішувалися такі задачі:
– здійснення аналізу літературних даних стосовно структурно-фазового стану і електрофізичних властивостей двошарових плівок Ni/Fe і Cr/Fe;
– проведення дослідження фазових перетворень при термоциклічній обробці двошарових плівкових систем в інтервалі температур 300–1200 К;
– експериментального дослідження особливостей конденсаційно-стимульованої і термодифузії у двошарових плівках, де можливе утворення проміжних фаз, твердих розчинів чи евтектик;
– проведення досліджень розмірних ефектів у електрофізичних властивостях;
– апробації теоретичних моделей розмірного ефекту в термічному коефіцієнті опору(ТКО) двошарових плівок;
– апробації теоретичних моделей тензочутливості в системах Ni/Fe та Cr/Fe.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ФАЗОВОГО СКЛАДУ ТА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМ Nі/Fe та Cr/Fe

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок