Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПАВЛО ПЕТРОВИЧ СМИРНОВ – ІСТОРИК ТА ПЕДАГОГ

ПАВЛО ПЕТРОВИЧ СМИРНОВ – ІСТОРИК ТА ПЕДАГОГ

Назва:
ПАВЛО ПЕТРОВИЧ СМИРНОВ – ІСТОРИК ТА ПЕДАГОГ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,74 KB
Завантажень:
170
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
КОЛОМІЄЦЬ НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА
УДК 929: 930.1: 37 П.П.Смирнов
ПАВЛО ПЕТРОВИЧ СМИРНОВ – ІСТОРИК ТА ПЕДАГОГ
Спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та
спеціальні історичні дисципліни
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2008
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
Казьмирчук Григорій Дмитрович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
завідувач кафедри історії
для гуманітарних факультетів
 
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Коцур Анатолій Петрович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
завідувач кафедри української
історії та етнополітики

кандидат історичних наук, доцент
Тарасенко Ольга Олексіївна,
Київський міський педагогічний університет
імені Б.Д. Грінченка,
доцент кафедри історії України
та методики викладання
 
 
Захист відбудеться 23 червня 2008 р. О 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349)
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58)
Автореферат розісланий 22 травня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат історичних наук, доцент О.І. Божко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Стру-к-ту-ра ди-се-р-та-ції зумовлена метою та завданнями до-слі-джен-ня. Робота скла-да-єть-ся зі всту-пу, трьох роз-ді-лів (7 підрозділів), ви-сно-в-ків, спи-с-ку вико-ри-с-та-них дже-рел і літератури (24 cторінки, 255 найменувань) та 4-х додатків (14 сторінок). Загальний обсяг дисертації становить 214 с.
Вступ. Актуальність дослідження. Вивчення діяльності та наукової спадщини відомих вчених-істориків складає один з пріоритетних напрямів історіографічних досліджень. Зростаючий інтерес до проблем історії історичної науки, переоцінка застарілих концептуальних положень та подолання ідеологічних стереотипів вимагають переосмислення багатьох історіографічних оцінок, нового узагальнення та опанування досвіду, набутого попередниками. Усвідомлення ролі й відповідальності вченого перед наукою нині набуває особливого сенсу. Об’єктивні процеси розвитку історичних знань значною мірою опосередковуються особистістю історика, проходять через його інтелект, індивідуальний досвід, методологію. Біографічний фактор в історіографії сприяє, з одного боку, індивідуалізації дослідницького процесу, а з другого – реконструкції особистості історика в контексті епохи, окресленню його внеску у збагачення наукових знань.
До актуальних проблем історіографії відноситься і дослідження життєвого шляху, формування наукових пріоритетів, методики й методології дослідницької праці Павла Петровича Смирнова (1882-1947) – учня М. Довнар-Запольського, професора російської історії Університету св. Володимира, Середньоазіатського державного університету (далі – САДУ), Московського історико-архівного інституту (далі – МІАІ). Воно дозволить не лише повернути із забуття ім’я цього непересічного вченого, але й сприятиме актуалізації в українській історіографії творчості одного з тих талановитих її представників, які займалися російською історією, а також історіографією та джерелознавством. Крім того, це дасть можливість відтворити образ науковця „середнього рівня”, представники якого істотно збагатили інтелектуальну традицію історичної науки.
Актуальність даної роботи посилюється відсутністю спеціального комплексного дослідження життя та наукової діяльності П. Смирнова, а також недостатньою розробкою історіографічної біографістики в науковій літературі.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ПАВЛО ПЕТРОВИЧ СМИРНОВ – ІСТОРИК ТА ПЕДАГОГ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок