Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КРИТЕРIЇ ДIАГНОСТИКИ ТА ПЕРЕДБАЧЕННЯ ПЕРЕБIГУ ГЕРПЕТИЧНОЇ МIКСТ-IНФЕКЦIЇ У ДIТЕЙ РАННЬОГО ВIКУ

КРИТЕРIЇ ДIАГНОСТИКИ ТА ПЕРЕДБАЧЕННЯ ПЕРЕБIГУ ГЕРПЕТИЧНОЇ МIКСТ-IНФЕКЦIЇ У ДIТЕЙ РАННЬОГО ВIКУ

Назва:
КРИТЕРIЇ ДIАГНОСТИКИ ТА ПЕРЕДБАЧЕННЯ ПЕРЕБIГУ ГЕРПЕТИЧНОЇ МIКСТ-IНФЕКЦIЇ У ДIТЕЙ РАННЬОГО ВIКУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,67 KB
Завантажень:
12
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
УКРАЇНСЬКИЙ НДI ЕПIДЕМIОЛОГIЇ ТА IНФЕКЦIЙНИХ ХВОРОБ
iм.Л.В.ГРОМАШЕВСЬКОГО МОЗ УКРАЇНИ
БIЛОКОНОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛIЇВНА
УДК 616.98:578.825.11]-053.36/.37-037-07
КРИТЕРIЇ ДIАГНОСТИКИ ТА ПЕРЕДБАЧЕННЯ
ПЕРЕБIГУ ГЕРПЕТИЧНОЇ МIКСТ-IНФЕКЦIЇ
У ДIТЕЙ РАННЬОГО ВIКУ
14.01.13 – iнфекцiйнi хвороби
АВТОРЕФЕРАТ

дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Київ – 1999


Дисертацiєю є рукопис
Робота виконана в Харкiвському iнститутi удосконалення лiкарiв
Науковий керiвник: кандидат медичних наук,
доцент Мiщенко Вiкторiя Анатолiївна
кафедра дитячих iнфекцiйних хвороб
Харкiвського iнституту удосконалення лiкарiв
Офiцiйнi опоненти: доктор медичних наук,
професор Мостюк Агнета Iванiвна,
зав. кафедри дитячих iнфекцiйних хвороб Львiвського державного медичного унiверситету
доктор медичних наук, професор Трiшкова Лiя Олексiївна кафедра дитячих iнфекцiйних хвороб Нацiонального медичного унiверситету iм. О.О.Богомольця
Провiдна установа: Харкiвський державний медичний унiверситет
Захист вiдбудеться "29" квітня 1999 р о 11.00 годинi на засi-даннi спецiалiзованої вченої ради Д.26.614.01 Київського науково-дослiдного iнституту епiдемiологiї та iнфекцiйних хвороб iм. Л.В.Гро-машевського (2525015, м.Київ, вул. Сiчневого повстання, 23). З дисер-тацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Київського науково-дос-лiдного iнституту епiдемiологiї та iнфекцiйних хвороб iм. Л.В.Грома-шевського (2525015, м.Київ, вул. Сiчневого повстання, 23).
Автореферат розiсланий "29" березня1999 року.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради
доктор медичних наук А.Д.Вовк


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Герпетичнiй iнфекцiї, як i самому вiрусу звичайного герпеса (ВЗГ), якого було вiдкрито бiльш нiж 70 рокiв тому, придiляли значно менше уваги нiж iншим вiрусним iнфекцiям. Тiльки в останнi роки, завдяки удосконаленню методiв дiагностики, з'явилась можливiсть детального вивчення особливостей ВЗГ, та стала зрозумiлою важливiсть проблеми герпетичної iнфекцiї.
Як свiдчать данi ВООЗ, представники вiрусiв герпеса широко розповсюдженi серед людей, ними iнфiковано вiд 60 до 95% населення Земної кулi.
Iнфiкування дiтей ВЗГ може статися антенатально, iнтранатально, при проходженнi через iнфiкованi пологовi шляхи та постнатально, при безпосередньому контактi з iнфiкованою матiр'ю або медичним персоналом.
Герпетична iнфекцiя у дiтей раннього вiку може перебiгати у виглядi локалiзованої та генiралiзованої форми, а також латентно з клiнiчними проявами в подальшi перiоди життя.
На тлi iнших iнфекцiйних захворювань латентна герпетична iнфекцiя може активiзуватися. В цьому випадку дiагностика герпесу, значно ускладнюється, особливо коли останнiй перебiгає без пошкодження шкiри та слизових оболонок. Мiж iншим, подiбна мiкст-iнфекцiя має тяжкi наслiдки та значну летальнiсть. В доступнiй нам лiтературi ми не знайшли вiдомостей відносно клiнiко-лабораторних критерiїв дiагностики та можливостей передбачення перебiгу герпетичної iнфекцiї у дiтей раннього вiку, на тлi гострих кишкових iнфекцiй (ГКI) та гострих iнфекцiй дихальних шляхiв (ГIДШ).
Цi нозологiчнi форми були обранi нами не випадково, тому що з приводу тяжкого перебiгу ГКI та ГIДШ до iнфекцiйної лiкарнi потрапляє переважна кiлькiсть дiтей.
Ми зустрiли лише одиничні данi про можливостi прогнозування перебiгу iнфекцiйних захворювань у дiтей, на пiдставi застосування комп'ютерного монiторiнгу.
Мiж iншим, згiдно з Європейською концепцiєю ВООЗ "Здоров'я для всiх до 2000 року", держави повиннi мати дiйовi механiзми, якi необхiднi для монiторiнгу, оцiнки та боротьби з небезпечними для здоров'я чинниками оточуючого середовища.
Отже, розробка клiнiко-лабораторних критерiїв дiагностики герпетичної мiкст-iнфекцiї у дiтей раннього вiку здається нам актуальною, і дав змогу своєчасно дiагностувати, передбачати перебiг та наслiдки захворювання, а також при необхiднoстi впроваджувати специфiчну терапiю.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацiя є фрагментом спiльної планової науково-дослiдної роботи кафедри дитячих iнфекцiйних хвороб Харкiвського iнституту удосконалення лiкарiв та Харкiвського НДI мiкробiологiї та iмунологiї iм.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: КРИТЕРIЇ ДIАГНОСТИКИ ТА ПЕРЕДБАЧЕННЯ ПЕРЕБIГУ ГЕРПЕТИЧНОЇ МIКСТ-IНФЕКЦIЇ У ДIТЕЙ РАННЬОГО ВIКУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок