Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИСТЕМНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КВАНТИТАТИВНИХ ОДИНИЦЬ (на матеріалі сучасної англійської мови)

СИСТЕМНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КВАНТИТАТИВНИХ ОДИНИЦЬ (на матеріалі сучасної англійської мови)

Назва:
СИСТЕМНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КВАНТИТАТИВНИХ ОДИНИЦЬ (на матеріалі сучасної англійської мови)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,80 KB
Завантажень:
353
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Харківський національний університет
ім.В.Н.Каразіна
МЕДВІДЬ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА
УДК 811.111'373
СИСТЕМНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
КВАНТИТАТИВНИХ ОДИНИЦЬ
(на матеріалі сучасної англійської мови)
Спеціальність: 10.02.04 – германські мови
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Харків - 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі перекладу Сумського державного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник доктор філоологічних наук, професор
Швачко Світлана Олексіївна, завідувач
кафедри перекладу Сумського державного
університету
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Квеселевич Дмитро Іванович, завідувач
кафедри англійської філології
Житомирського державного педагогічного
університету імені Івана Франка
кандидат філологічних наук, доцент
Паповянц Емілія Георгіївна, доцент кафедри
англійської філології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
Провідна установа Київський державний лінгвістичний університет, кафедра практики англійської мови, Міністерство освіти і науки України, м.Київ
Захист відбудеться 22.03.2001 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.051.16 Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна за адресою: 61077, м.Харків, пл. Свободи, 4,
З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна за адресою: 61077, м.Харків, пл.Свободи, 4
Автореферат розісланий 19.02.2001 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради доцент Солощук Л.В.
Загальна характеристика роботи
Особливою рисою сучасної лінгвістики є тенденція до дослідження мовних одиниць, їх семантики, структури та функцій з позицій системного підходу (Уфімцева 1962; Євгеньєва 1963; Лісарович 1966; Акофф 1966; Блауберг 1970; Сєтров 1970; Шмельов 1973; Садовський 1974; Юдін 1978; Уємов 1978; Вердієва 1986; Урманцев 1988; Маковський 1989; Голуб 1988; Lehrer 1974; Lass 1987; Bolton 1982 та ін.).
Розширення парадигми теорії про мову створило передумови для застосування системно-функціонального підходу до вивчення мови як мовленнєвої діяльності (Goffman 1967, 1974, 1981, Humes 1972, Labov 1977, Fillmore 1982, Lakoff, Kovecses 1987, Shiffrin 1989, 1994, Grayshon 1997, Тарасова 1999, 2000, Шевченко 1999, 2000, Корінь 2000 та ін.). Функціональний підхід набуває все ширшого застосування при аналізі як номінативних, так і комунікативних одиниць.
Серед об'єктів дослідження, що змінюють один одного, чинне місце посідає категорія квантитативності. Вивченню квантитативних одиниць (КО) присвячено чимало праць вітчизняних і зарубіжних лінгвістів, які досліджують лексико-граматичні (Bierwisch 1967, Hogg 1972, Спірідонова 1987, Pete 1981), морфологічні та словотворні (Тухтаходжаєва 1982, Харитончик 1984), синтаксичні (Бочкарьова 1974), контекстуальні (Норкіна 1984), типологічні (Швачко 1983), польові (Акуленко 1990, Кругликова 1993), лексико-семантичні (Майданник 1994), стильові (Курахтанова 1987, Мінакова 1988, Паповянц 1989), частиномовні (Жаботинська 1992), когнітивні (Szemerenyi 1960, Панфілов 1975, Степанов 1985, 1989, Chomsky 1988, Вінтер 1989, Таранець 1992,1999), семантико-структурні (Кабанова 1997) аспекти квантитативної лексики. При аналізі КО лінгвісти використовують різні підходи: ономасіологічний, семасіологічний; синхронний, діахронний; парадигматичний, синтагматичний; структурно-семантичний, комунікативно-функціональний тощо. Особливої уваги заслуговують питання семантичного наповнення КО, їх епідигматичної потенції, функціональної представленості та типології структурування. Вирішенню цих питань сприяє системний підхід до квантитативних одиниць, дослідження їх на вісях парадигматики та синтагматики як інтегральних компонентів мовного та функціонального полів кількості.
Актуальність обраної тематики зумовлена зростаючим інтересом лінгвістів до мовних засобів, об'єднаних спільними функціями, до ідентифікації лексики, в тому числі англійської. При виборі теми була врахована недостатня розробленість проблем квантитативної лексики, зокрема, статус конституентів мовного поля кількості, їх ізоморфні та аломорфні риси, текстові реалізації КО, системна представленість КО у мові та мовленні, ономастичні характеристики числівника як динамічної та домінантної одиниці парадигми кількісного лексикону.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: СИСТЕМНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КВАНТИТАТИВНИХ ОДИНИЦЬ (на матеріалі сучасної англійської мови)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок