Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: АНАЛІТИКО–ЧИСЛОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАСОПЕРЕНОСУ В ГАЗОПРОВОДАХ ТА ПРИРОДНИХ ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Загрузка...

АНАЛІТИКО–ЧИСЛОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАСОПЕРЕНОСУ В ГАЗОПРОВОДАХ ТА ПРИРОДНИХ ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ / сторінка 4

Назва:
АНАЛІТИКО–ЧИСЛОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАСОПЕРЕНОСУ В ГАЗОПРОВОДАХ ТА ПРИРОДНИХ ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
32,78 KB
Завантажень:
491
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 

Методи дослідження. Процеси масопереносу описуються, як правило, нелінійними диференціальними рівняннями (системами диференціальних рівнянь) в частинних похідних. Методи розв’язування таких рівнянь вивчені недостатньо. Тому для доведення моделей до числа використано аналітичні, числово–аналітичні (ітераційні) та числові методи розв’язування задач математичної фізики. В якості аналітичних методів застосовано, в основному, спектральні методи розв’язування задач в базисах класичних ортогональних многочленів з використанням теорії апроксимації функцій та асимптотичних розкладів. Шуканий розв’язок подано у вигляді ряду з невідомими коефіцієнтами, для яких на основі вхідної інформації та математичних залежностей між параметрами фізичного процесу, що моделюється, побудовано алгоритми обчислення. При цьому використано методи теорії функцій комплексної змінної, асимптотичних розкладів, функціонального аналізу, тощо.
Наукова новизна результатів роботи полягає в наступному.
Розв’язано важливу науково–технічну проблему в галузі математичного моделювання та обчислювальних методів – розроблення адаптивних аналітико–числових моделей масопереносу, які відповідають практичним проблемам оптимізації масопереносу за критеріями раціонального споживання, а також алгоритмів розв’язування відповідних крайових задач, побудованих на основі спектральних представлень функцій в базисах ортогональних многочленів, які орієнтовані на використання апріорної інформації про апроксимуючу функцію або її зображення Лапласа.
В процесі розв’язання вказаної проблеми отримано такі нові результати.
· В умовах значної невизначеності вхідних даних побудовано адаптивні моделі руху газу в трубопроводах та розроблено числово–аналітичні методи розв’язування задач газової динаміки для визначення розподілу тиску і масової швидкості в газопроводах з метою використання цих моделей для розрахунку параметрів режимів роботи газотранспортних систем.
· Сформульовано уточнені математичні моделі фільтрації газу в підземних сховищах, які враховують неканонічність геометрії пласту, наявні в ньому структурні порушення, задання вхідної інформації в нееквідистантних точках всередині пласту, а також досліджено вплив геометричних та гідродинамічних параметрів на розподіл тиску в них. Отримані результати дають можливість оцінювати колекторські властивості пластів підземних сховищах газу та керувати процесом відбирання–закачування газу.
· Досліджено шляхи та швидкість дифузії домішкової речовини в приповерхневих шарах ґрунту на основі отриманих аналітичних розв’язків відповідних задач математичної фізики при врахуванні конвективної складової та проведено оцінку коефіцієнтів процесу дифузії.
· Для визначення параметрів адаптації побудованих математичних моделей до реальних фізичних процесів запропоновано способи розв’язування обернених коефіцієнтних задач масопереносу та газової динаміки з використанням інтегрального перетворення Лапласа, асимптотичних розкладів та обробки вимірюваних даних.
· З метою параметричної побудови початково-крайових умов спектральними методами розроблено способи обчислення коефіцієнтів ортогональних розкладів для довільних їх порядків та проведено аналіз похибки відновлення вхідної функції. Виведено рекурентні формули для обчислення коефіцієнтів ортогональних розкладів, які можна використовувати як в прямому (за зростанням номерів) так і в оберненому порядку (за спаданням номерів).
· Розроблено єдиний підхід до обернення інтегрального перетворення Лапласа, побудови регуляризуючих алгоритмів для числово–аналітичного розв’язування крайових задач теорії масопереносу, а також інтегральних рівнянь типу згортки (Вольтеррівської та півбезмежної).
Запропоновані в роботі методи розв’язування прямих і обернених задач математичної фізики мають самостійне значення і є перспективними при застосуванні їх до дослідження фізичних процесів, які описуються лінійними або нелінійними системами диференціальних рівнянь в частинних похідних зі змінними коефіцієнтами в умовах невизначеності та інтегральних рівнянь типу згортки.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
Реферат на тему: АНАЛІТИКО–ЧИСЛОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАСОПЕРЕНОСУ В ГАЗОПРОВОДАХ ТА ПРИРОДНИХ ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок