Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат безкоштовно: АНАЛІТИКО–ЧИСЛОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАСОПЕРЕНОСУ В ГАЗОПРОВОДАХ ТА ПРИРОДНИХ ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Загрузка...

АНАЛІТИКО–ЧИСЛОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАСОПЕРЕНОСУ В ГАЗОПРОВОДАХ ТА ПРИРОДНИХ ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ / сторінка 6

Назва:
АНАЛІТИКО–ЧИСЛОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАСОПЕРЕНОСУ В ГАЗОПРОВОДАХ ТА ПРИРОДНИХ ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
32,78 KB
Завантажень:
491
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
К. Казiмiрського (Львів, 1995), Міжнародному колоквіумі EUROMECH Colloquium 356 "Transform methods in solid mechanics" (Munchen, 1996), Міжнародній науковій конференції “Обчислювальна математика і математичні проблеми механіки” (Дрогобич, 2001), Другій Європейській конференції з обчислювальної механіки “Solids, Structures and Coupled Problems in Engineering” (Краків, Польща, 2001), Українсько–Польському симпозіумі “Інфороматично–математичне моделювання складних систем” (Львів–Брюховичі, 2002), 1–й Міжнародній науково–технічній конференції "Развитие компьютерных комплексов моделирования, оптимизации режимов работы систем газообеспечения и их роль в диспетчерском управлении технологическими процессами в газовой отрасли" (DISCOM –2002), (Москва, 2002), 4–й Українсько–Польській конференції “Механіка середовища, методи комп’ютерних наук та моделювання” (Львів, 2004), Міжнародній конференції „International workshop on free boundary flows and related problems of analysis”, (Київ, 2005).
У повному обсязі дисертаційна робота доповідалась і обговорювалась на семінарах Центру математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки i математики iм. Я.С.Пiдстригача НАН України, Інституту прикладних проблем механіки i математики iм. Я.С.Пiдстригача НАН України, Інституту гідродинаміки НАН України, Міжнародного математичного центру ім. С. Банаха, кафедри прикладної математики Львівського національного університету імені Івана Франка, кафедр математичної фізики та інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту кібернетики ім. В.М.Глушко-ва НАН України, Національного університету „Львівська політехніка”.
Публікації та особистий внесок здобувача. Основні результати досліджень, відображених у дисертації, опубліковані у 55 наукових роботах, в тому числі у 33 статтях в наукових фахових журналах і збірниках наукових праць; 12 наукових статтях та препринтах, у 10 матеріалах міжнародних семінарів, конференцій, конгресів і симпозіумів. Всього за темою роботи опубліковано 83 праці.
Результати дисертаційної роботи автором отримано самостійно.
В спільних публікаціях автору належить: розробка методів розв’язування задач математичної фізики _[2,9,32]; формулювання задач математичної фізики _[17,22,46]; отримання ключових співвідношень _[5,19,22]; проведення порівняльного аналізу методів розв’язування задач математичної фізики _[14,28,31]; отримання числових результатів _[20,24,38]; побудова методики визначення впливу параметрів газу на процес його руху в трубопроводах і пористих середовищах _ [23,27,38]; розробка аналітико_числових моделей процесів масопереносу _[25,26,29]; побудова спектральних методів розв’язування диференціальних рівнянь _ [16,44]; побудова спектральних методів розв’язування інтегральних рівнянь _[18]; проведення аналізу впливу процесу дискретизації на точність розв’язування диференціальних рівнянь в частинних похідних _[15]; ідея використання швидкого перетворення Фур’є при сумуванні ортогональних рядів в базисі многочленів Якобі та виведення основних співвідношень _[12]; аналіз отриманих результатів та формулювання висновків _[21,24,28]; порівняльний аналіз моделей _[30,37,45]; побудова спектральних методів розв’язування обернених задач математичної фізики та задач обробки інформації _[39,43,49,53]; обернення інтегралу Лапласа числово_аналітичним методом _[33,34,54,55]; ітераційна схема побудови початково_граничних умов, залеж-них від розв’язку задачі _[47,50]; побудова алгоритмів програмних комплек-сів при моделюванні процесів масопереносу _[51,52].
Структура роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, восьми розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисерта-ції становить 290 сторінок машинописного тексту, з них 264 сторінки основ-ного тексту, 17 сторінок літератури (211 найменувань), 53 рисунків і 13 таблиць.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі подано загальну характеристику роботи, розкрито суть і стан вивчення наукової проблеми, обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано її мету, відзначено новизну отриманих результатів, висвітлено практичну цінність отриманих результатів, наведено дані про апробацію результатів і публікації, що відображають основний зміст роботи, визначено особистий внесок здобувача у публікаціях, підготовлених до друку за участю співавторів.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
Реферат на тему: АНАЛІТИКО–ЧИСЛОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАСОПЕРЕНОСУ В ГАЗОПРОВОДАХ ТА ПРИРОДНИХ ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок