Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати безкоштовно: АНАЛІТИКО–ЧИСЛОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАСОПЕРЕНОСУ В ГАЗОПРОВОДАХ ТА ПРИРОДНИХ ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Загрузка...

АНАЛІТИКО–ЧИСЛОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАСОПЕРЕНОСУ В ГАЗОПРОВОДАХ ТА ПРИРОДНИХ ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ / сторінка 7

Назва:
АНАЛІТИКО–ЧИСЛОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАСОПЕРЕНОСУ В ГАЗОПРОВОДАХ ТА ПРИРОДНИХ ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
32,78 KB
Завантажень:
491
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ
У вступі подано загальну характеристику роботи, розкрито суть і стан вивчення наукової проблеми, обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано її мету, відзначено новизну отриманих результатів, висвітлено практичну цінність отриманих результатів, наведено дані про апробацію результатів і публікації, що відображають основний зміст роботи, визначено особистий внесок здобувача у публікаціях, підготовлених до друку за участю співавторів.
В першому розділі наведено огляд літератури за темою дисертації, окреслено її місце у вирішенні науково–прикладних проблем спектрального аналізу, операційного числення та методів розв’язування задач математичної фізики, зокрема задач газової динаміки в газотранспортних мережах, дифузії та обробки інформації.
Ряд фізичних процесів описуються нелінійними диференціальними рівняннями або системами нелінійних диференціальних рівнянь (звичайних або в частинних похідних). Такі рівняння, як правило, отримують у рамках дискретних чи континуальних моделей макроскопічної фізики, зокрема механіки суцільного середовища. Достатньо повний аналіз опису різних фізичних процесів приведено в роботі І.М. Федоткіна. Так рух газу в трубопроводі, що знаходиться в ґрунті, при відповідних початково–крайових умовах в нестаціонарному неізотермічному режимі описується взаємозв’яза-ною системою нелінійних диференціальних рівнянь в частинних похідних
(1)
де та – відповідно, густина, швидкість руху і тиск газу;– коефіцієнт гідравлічного опору;– коефіцієнт теплопередачі від труби до ґрунту; і – температура газу і ґрунту, відповідно;– глибина залягання труби; – повна енергія одиниці маси газу; прискорення вільного падіння;– діаметр трубопроводу;– час;– біжуча координата; – довжина трубопроводу, – коефіцієнт стисливості, який характеризує відмінність реального газу від ідеального і визначається на основі побудованих емпіричних залежностей,– газова стала. Густина повної енергії означується виразом
(2)
в якому для зміни внутрішньої енергії справедливе співвідношення
де – питома теплоємність при сталому тиску.
Неусталена фільтрація реального газу в неоднорідному пористому середовищі (пласті підземного сховища газу) зводиться до задачі інтегрування рівняння
, (3)
де і – коефіцієнти проникності, пористості та ефективна газонасичена товщина середовища, які, в загальному випадку, є функціями тиску і температури газу; – тиск в точці пласту з координатами в момент часу ;– коефіцієнт динамічної в’язкості, який залежить від тиску і температури; – густина відбору газу.
Фізико–математичні моделі руху газу в трубопроводах та пористих середовищах сформульовані в роботах І.А. Чарного, А.В. Александрова, Є.І. Яковлєва, С.А. Бобровского, М.Г. Сухарєва та багатьох інших. Стосовно методів розв’язування рівнянь газової динаміки доцільно відзначити роботи М.А. Жідкової, Є.І. Яковлєва, А.В. Алєксандрова, Ф.Г. Темпеля, М.Г. Сухарєва та інших.
Зауважимо, що в деяких випадках пористі середовища, зокрема підземні сховища газу, мають неканонічну форму і початкові та граничні умови відомі в дискретних нееквідистантних точках з невеликою точністю (як правило, три–чотири значні цифри). Для прикладу на рис. 1 подано структурну карту Дашавського підземного сховища газу, де крапками позначено замірні та робочі свердловини, а жирними лініями – структурні та тектонічні зсуви пласту.
Рис.1. Структурна карта Дашавського підземного сховища газу.
Аналітичний розв’язок конкретних задач математичної фізики, поставлених на цій основі, можна отримати тільки в окремих часткових випадках. Тому при побудові числових і числово–аналітичних методів їх розв’язування необхідно використовувати певні наближення, які повинні бути узгоджені з вибраними модельними положеннями.
Конвективна гетеродифузія домішкових речовин у середовищах з неоднорідною мікроструктурою, зокрема, пористих тілах, описується системою рівнянь
(4)
де а – концентрації у вихідному стані (приймається як рівноважний) ();– швидкість конвективного руху розчину;– коефіцієнт дифузії в розчині;– коефіцієнт дифузії у зв’язаній частині розчину; і – перехресні коефіцієнти дифузії; та – кінетичні коефіцієнти, які відповідають процесу переходу частинок з одного стану в інший;– оператор Гамільтона – координати,– вектори бази (тіло вкладене в тривимірний евклідів простір, який віднесений до декартової прямокутної системи координат);– час.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
Реферат на тему: АНАЛІТИКО–ЧИСЛОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАСОПЕРЕНОСУ В ГАЗОПРОВОДАХ ТА ПРИРОДНИХ ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок