Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Комплексна оцінка вартості підприємства

Комплексна оцінка вартості підприємства

Назва:
Комплексна оцінка вартості підприємства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,69 KB
Завантажень:
167
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля
Тертична наталія володимирівна
УДК 658.152
Комплексна оцінка вартості підприємства
Спеціальність 08.06.01 – Економіка, організація і управління
підприємствами
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Луганськ – 2006


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України (м. Луганськ).
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Костирко Лідія Андріївна,
Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля
Міністерства освіти і науки України,
завідуюча кафедрою фінансів.
Офіційні опоненти:
академік НАН України, доктор економічних наук, професор
Чумаченко Микола Григорович, Президія НАН України, радник (м. Київ);
кандидат економічних наук, професор Поддєрьогін Анатолій Микитович, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти і
науки України, завідуючий кафедрою фінансів підприємств (м. Київ).
Провідна установа – Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського
Міністерства освіти і науки України, кафедра менеджменту та маркетингу
(м. Сімферополь).
Захист відбудеться 2 червня 2006 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.051.01 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Міністерства освіти та науки України за адресою: 91034, Луганськ-34,
кв. Молодіжний, 20а.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Східноукраїнського національного
університету імені Володимира Даля за адресою: 91034, Луганськ-34, кв. Молодіжний, 20а.
Автореферат розіслано 21 квітня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Г.В. Козаченко
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми дослідження. Динамічний розвиток ринкових процесів в Україні вимагає переорієнтації зусиль менеджерів щодо забезпечення поточних результатів діяльності в площину підтримки сталого економічного зростання, яке є певним гарантом безперервного функціонування підприємства й залежить від якості реалізації його потенціалу. Комплексним критерієм сталого розвитку підприємства є його вартість, оскільки вона відображає сукупну характеристику фінансових показників діяльності підприємства та забезпечує інтереси різних учасників ринкових відносин. Тому вартісна оцінка підприємства повинна стати невіддільним інструментом управління власністю. Зосередження на пошуку можливостей ефективного функціонування підприємства зумовлює необхідність зміни парадигми процесу оцінювання вартості підприємства – від оцінно-статистичного до пошуково-прогностичного, спрямованого на формування якісної системи інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень у сфері вибору альтернатив фінансових прогнозів розвитку підприємства.
Особливого значення набуває розробка процедур оцінки вартості щодо підприємств різної галузевої приналежності. На жаль, більшості українських промислових підприємств властиві такі тенденції у відтворенні власного капіталу, як збитковість, дефіцит власних фінансових ресурсів, низький рівень ефективності й обіговості оборотного капіталу, висока кредиторська заборгованість. Це потребує комплексного підходу щодо оцінки вартості підприємства, використання якого дозволятиме враховувати вплив на її величину найбільш вагомих чинників, а саме: потенціал фінансово-економічної стійкості підприємства, інфляцію, ризик і можливості економічного зростання підприємства.
Питання оцінки вартості підприємства вирішувалися в наукових працях зарубіжних і вітчизняних учених. Але, незважаючи на різноплановість і глибину проведених досліджень, існує потреба у розробки напрямів удосконалення оцінки вартості підприємства з метою підвищення достовірності фінансових прогнозів розвитку підприємства.
Необхідність дальшого дослідження та поглиблення теоретичних, методичних і прикладних аспектів організаційно-методичного забезпечення комплексної оцінки вартості підприємства зумовила вибір теми дисертаційної роботи, її мету та завдання, визначила актуальність і практичну значущість дослідження.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Комплексна оцінка вартості підприємства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок