Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНИЙ І ЛІНГВОМЕНТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЧЕСЬКИХ ПРАГМАТИЧНИХ КЛІШЕ

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНИЙ І ЛІНГВОМЕНТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЧЕСЬКИХ ПРАГМАТИЧНИХ КЛІШЕ

Назва:
ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНИЙ І ЛІНГВОМЕНТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЧЕСЬКИХ ПРАГМАТИЧНИХ КЛІШЕ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
48,44 KB
Завантажень:
438
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
БАЛАНДІНА Надія Францівна
УДК 811.162.3:81’373.48
ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНИЙ І ЛІНГВОМЕНТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ
ЧЕСЬКИХ ПРАГМАТИЧНИХ КЛІШЕ
Спеціальність 10.02.03 – слов’янські мови
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора філологічних наук
КИЇВ – 2003


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано у відділі західно- і південнослов’янських мов Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України.
Науковий консультант – академік НАН України, доктор філологічних наук, професор Русанівський Віталій Макарович, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, завідувач відділу західно- і південнослов’янських мов.
Офіційні опоненти:
доктор філологічних наук, професор
Багмут Алла Йосипівна,
Інститут філології Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, кафедра слов’янської філології, професор;
доктор філологічних наук, доцент
Бардіна Наталія Василівна,
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова,
завідувач кафедри прикладної лінгвістики;
доктор філологічних наук, доцент
Тищенко Олег Володимирович,
Рівненський інститут слов’янознавства Київського
славістичного університету, проректор з наукової роботи.
Провідна установа – Ужгородський національний університет, кафедра словацької філології, Міністерство освіти і науки України, м. Ужгород.
Захист відбудеться “18” червня 2003 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 для захисту докторських дисертацій при Інституті української мови НАН України (01001, Київ, вул. Грушевського, 4).
Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні та Інституту української мови НАН України (01001, Київ, вул. Грушевського, 4).
Автореферат розіслано “17 ” травня 2003 р.
Учений секретар спеціалізованої І.А.Самойлова
вченої ради, кандидат філологічних наук


Загальна характеристика роботи
Останнім часом увагу вчених привертають відрегульовані елементи мовної системи, у яких знаходять відображення культурні стереотипи поведінки і через які людина впливає на думки, почуття і дії співрозмовника. До них належать і чеські прагматичні кліше (далі ПК) – об’єкт нашого дослідження. Ці елементи в мовознавчій науці (М.М.Шанський, Н.І.Формановська, Є.В.Клюєв, С.Богдан, Р.Ратмайр, Ф.Колмес, М.Рулфова, O.Шолтис, M.Maрцяник, K.Ожуг та ін.) називають по-різному: мовними, рутинними, етикетними кліше чи формулами, прагматичними формативами чи ідіомами, семіінтеракціональними одиницями, комунікативними фразеологізмами, зворотами ввічливості тощо, обсяги значення яких близькі, але не однакові. Вони разом із прислів’ями, приказками та іншими знаками ідіоматичного характеру утворюють, на думку вчених, ширше угруповання – мовні стереотипи, але, на відміну від прислів’їв, приказок і фразеологізмів, одночасно являють собою і “продукт діяльності”, і “діяльність”. Це гумбольдтіанське розуміння мови використано нами не як метафоричне пояснення природи ПК, а як акцентуалізація їх діяльнісної суті.
Поведінкова специфіка ПК полягає: а) у виявленні більш-менш передбачуваної стандартної мовної реакції на стереотипні контексти (ситуації) – типові, повторювані події в ланцюгу соціального процесу, наприклад вітання, прощання, знайомство, звертання, прохання, подяка тощо; б) у прагматичній спрямованості на адресата: ПК призначені шляхом емоційно-вольового впливу на свідомість людини регулювати поведінку і формувати сприятливу для спілкування атмосферу взаєморозуміння; в) у здатності імплікувати функціонально-смисловий потенціал, що сигналізує про комунікативні інтенції (мету) мовця; г) у потребі реакції, принаймні у формі “прийнято, зауважено”.
Виділені ознаки комунікативного характеру спонукають розглядати ПК на рівні parole з урахуванням екстралінгвальних факторів, на тлі й під впливом яких вони актуалізуються. З іншого боку, їх належність до ідеалізованого “банку даних” — langue — очевидна.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 Реферат на тему: ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНИЙ І ЛІНГВОМЕНТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЧЕСЬКИХ ПРАГМАТИЧНИХ КЛІШЕ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок