Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ, ЗАСМІЧЕННЯ ТА ВИСНАЖЕННЯ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ, ЗАСМІЧЕННЯ ТА ВИСНАЖЕННЯ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ

Назва:
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ, ЗАСМІЧЕННЯ ТА ВИСНАЖЕННЯ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,69 KB
Завантажень:
437
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ПРИСЯЖНИЙ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
УДК 343.34
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА ЗАБРУДНЕННЯ, ЗАСМІЧЕННЯ
ТА ВИСНАЖЕННЯ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ
12.00.08 – кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
КИЇВ – 2006


Дисертацією
є рукопис
Робота виконана
в Київському національному університеті внутрішніх справ
Науковий керівник:
кандидат юридичних наук, доцент
Матвійчук Валерій Костянтинович,
Ви-щий навчальний заклад “Національна академія управління”, завідувач кафе-дри цивільного, господарського та кримінального права, Заслужений працівник народної освіти України
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України
Глушков Ва-лерій Олександрович,
Академія управління МВС, перший проректор
кандидат юридичних наук, професор
Мисливий Володимир Андрійович,
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, проректор
Провідна установа
Інститут держави та права ім. В.М. Корецького НАН України, відділ проблем кримінального права, кримінології та судоустрою, м. Київ
Захист відбудеться “30” травня 2006 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.007.03 в Київському національному університеті внутрішніх справ за адресою: 03035, м. Київ-35, пл. Солом'янська, 1
З дисертацією можна ознайомитися в Київському національному університеті внутрішніх справ (03035, м. Київ, пл. Солом'янська, 1)
Автореферат розісланий “14” квітня 2006 року.
Учений секретар
спеціалізованої ученої ради Є. Д. Лук'янчиков


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Охорона водних об'єктів в Україні є однією з найактуальніших проблем. Адже в країні склалася вкрай складна ситуація в цій сфері. За ступенем гостроти, проблеми що стосуються охорони навколишнього природного середовища і, зо-крема, водних об'єктів – необхідно вважати найбільш напружени-ми й катастрофічними. Тому дотримання вимог щодо охорони, раціонального використання, відтворення та оздоровлення водних об'єктів є центральним питанням.
В юридичній літературі питанню кримінальної відповідальності за забруднення, засмічення та виснаження водних об'єктів приділя-лась певна увага. Відповідні проблеми тією чи іншою мірою досліджували такі вчені, як: В.І. Андрейцев, Ю.В. Баулін, С.Б. Га-вриш, Е.М. Жевлаков, A.M. Коміссаров, М.Й. Коржанський, Б.М. Леонтьев, Н.А. Лопашенко, Ю.І. Ляпунов, В.К. Матвійчук, В.Л. Мунтян, В.О. Навроцький, В.Д. Пакутін, П.Ф. Повеліцина, В.В Сташис, В.Я. Тацій, В.П. Тихий, С.В. Трофімов, В.А. Широ-ков та інші. Проте опубліковані роботи у переважній своїй більшості виконані на базі раніше діючого законодавства і мають фрагментарний характер.
Реформа кримінального законодавства і, зокрема, положень ст. 242 КК України щодо кримінально-правової охорони водних об'єктів, прийняття нового водного законодавства та цілої низки підзакон-них актів у зазначеній сфері потребують глибокої й всебічної на-укової аргументації, яка не може мати місце без сер-йозного дисертаційного дослідження. Це викликано також і тим, що до цього часу відсутні ґрунтовні пропозиції з удосконалення кримінального законо-давства, що стосуються охорони, раціональ-ного використання, відтворення та оздоровлення водних об'єктів. Зазначений ст. 242 КК України склад злочину потребує детально-го наукового обґрунтування та подання пропозицій з позицій практичного застосування цієї статті. Крім того, сама назва статті 242 КК України “Порушення правил охорони вод” вужча за поло-ження, які нормуються диспозицією цієї статті, що суперечить за-конам формальної логіки. Термін “порушення правил” поши-рюється на такі положення, які стосуються лише поверхневих і зво-ротних вод, щодо інших водних об'єктів таких правил немає, а діяння нормуються стосовно всіх водних об'єктів. Цей факт свідчить, що порушення правил охорони вод не відповідає суті і змісту ст. 242 КК України і не виражає волю законодавця.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ, ЗАСМІЧЕННЯ ТА ВИСНАЖЕННЯ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок