Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Фонетико-граматична варіантність в українській мові кінця XVIII – початку ХІХ ст. на Слобожанщині (за "Словником мови творів Г.Квітки-Основ'яненка")

Фонетико-граматична варіантність в українській мові кінця XVIII – початку ХІХ ст. на Слобожанщині (за "Словником мови творів Г.Квітки-Основ'яненка")

Назва:
Фонетико-граматична варіантність в українській мові кінця XVIII – початку ХІХ ст. на Слобожанщині (за "Словником мови творів Г.Квітки-Основ'яненка")
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,18 KB
Завантажень:
73
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Ходаковська Оксана Олександрівна
УДК 811.161.2.1'36-112 (477.54/.62)
Фонетико-граматична варіантність в українській мові
кінця XVIII – початку ХІХ ст. на Слобожанщині
(за "Словником мови творів Г.Квітки-Основ'яненка")
Спеціальність 10.02.01 - українська мова
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Харків 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському національному університеті
імені В. Н.Каразіна Міністерстві освіти і науки України.
Науковий керівник:
кандидат філологічних наук, доцент Венєвцева Любов Василівна, Харківський національний університет імені В. Н.Каразіна, доцент кафедри української мови
Офіційні опоненти:
доктор філологічних наук, професор Поповський Анатолій
Михайлович, Юридична академія МВС України, професор кафедри українознавства;
кандидат філологічних наук Абраїмова Тетяна Вікторівна,
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, доцент кафедри українознавства
Провідна установа: Чернівецький національний університет
імені Ю.Федьковича, кафедра сучасної української мови, Міністерство освіти і науки України, м. Чернівці
 
Захист відбудеться “18” грудня 2002 р. о 13 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради К 64. 051. 07 у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна за адресою:
61077, м. Харків, майдан Свободи, 4, ауд. ІІ-37.
Із дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна за адресою:
61077, м. Харків, майдан Свободи, 4.
Автореферат розісланий “15” листопада 2002 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради ___________ Н.І. Гноєва
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
Період кінця XVІІІ - початку ХІХ ст., за нашими спостереженнями, характеризується широкою варіантністю фонетико-морфологічної структури української мови на Слобожанщині. Про це свідчить наявність фонетичних та граматичних варіантів, частина яких є залишками старої мовної системи, а частина виникла внаслідок інноваційних процесів.
Історичні умови, на тлі яких проходили пов'язані з варіюванням процеси внормування української мови, були досить складними та неоднозначними. З одного боку, відбулося остаточне розчленування українських земель між різними державами та запровадження кріпацтва на Лівобережній Україні, що спричиняло денаціоналізацію України та стримувало формування національної самосвідомості, а з другого, відкриття у Харкові в 1804 році першого на підросійській Україні університету пожвавило українське культурне життя та сприяло розвиткові української літературної мови.
Протягом історичного розвитку української мови особливий вплив на уніфікацію її норм мала художня література та мовотворчість письменників.
Незаперечною є роль письменника у формуванні та стабілізації норм літературної мови, особливо в період їх становлення. Творчість письменника сприяє закріпленню та поширенню певних мовних явищ. Як правило, добір письменником фонетичних та граматичних варіантів приводить до закріплення одного з них як літературно-нормативного. Таким чином, опосередкований нормалізаторський характер творчості письменника визначає тенденції розвитку літературної мови.
В українському мовознавстві відсутні праці, присвячені узагальненому та комплексному вивченню історичних явищ фонетичної та граматичної варіантності в мові творчості Г.Квітки-Основ'яненка та поетів - представників харківської школи романтиків. Дослідження є актуальним з огляду на необхідність висвітлення питань сучасної теорії варіантності в контексті синхронії та діахронії. Також важливим є показ процесу внормування фонетичного і морфологічного рівнів української мови та з'ясування ролі письменника як нормалізатора. На нашу думку, роботу актуалізує й те, що вона визначає особливості процесу міжмовних контактів та інтерференції в історії української літературної мови.
Зв'язок роботи з науковими планами, програмами, темами: дисертація виконана в рамках наукової теми, що розробляється кафедрою української мови Харківського національного університету ім.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Фонетико-граматична варіантність в українській мові кінця XVIII – початку ХІХ ст. на Слобожанщині (за "Словником мови творів Г.Квітки-Основ'яненка")

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок