Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Еколого-мікроморфологічна оцінка едафотопів лісових екосистем степового Придніпров’я (стан, охорона, прогноз)

Еколого-мікроморфологічна оцінка едафотопів лісових екосистем степового Придніпров’я (стан, охорона, прогноз)

Назва:
Еколого-мікроморфологічна оцінка едафотопів лісових екосистем степового Придніпров’я (стан, охорона, прогноз)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,38 KB
Завантажень:
91
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Балалаєв Олександр Костянтинович
УДК [631.472.8+631.42+630*1] (477.6)
Еколого-мікроморфологічна оцінка едафотопів
лісових екосистем степового Придніпров’я
(стан, охорона, прогноз)
03.00.16 – екологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Дніпропетровськ – 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Дніпропетровському національному університеті
Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: | доктор біологічних наук, професор
Білова Наталія Анатоліївна,
Академія митної служби України,
кафедра товарознавства та митної експертизи, начальник
Офіційні опоненти: | доктор біологічних наук, професор
Узбек Іван Харлампійович,
Дніпропетровський державний аграрний університет, кафедра загального землеробства, завідувач
кандидат біологічних наук, доцент
Ющук Євген Давидович,
Криворізький державний педагогічний університет,
кафедра ботаніки та екології, доцент
Провідна установа: | Донецький національний університет
Міністерства освіти і науки України
Захист відбудеться 27.05.2005 року о -- годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук у Дніпропетровському національному університеті за адресою: 49050, МСП, м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 13, корпус 17, біолого-екологічний факультет, ауд. 611.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Дніпропетровського національного університету Міністерства освіти і науки України за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 13.
Автореферат розісланий 23.04.2005 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат біологічних наук, доцент Дубина А. О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Актуальність теми. Відомо, що синекологія вивчає в першу чергу біогеоценотичний рівень розвитку біосфери. Серед компонентів лісового біогеоценозу ґрунт – підсумковий його компонент, тонка плівка, яка створює необхідні умови для розвитку рослин.
Для успішного створення полезахисних, меліоративних та рекреаційних лісонасаджень у степу необхідне наукове обґрунтування охорони, відновлення й управління природними і штучними лісовими екосистемами в умовах антропогенного тиску, точне і грамотне втручання в складні біогеоценотичні процеси взаємодії лісового біогеоценозу з ґрунтами.
Екологічна мікроморфологія ґрунтів (Білова, 2000) є безпосереднім, надійним і наочним методом вивчення мікроморфологічної організації, від якої значною мірою залежать живильні, гідротермічні, повітряні режими ґрунту і в кінцевому рахунку його родючість. Із упровадженням комп’ю-терних технологій з’являється можливість одержання достовірної всебічної екологічної оцінки середовищеперетворювального синекологічного впливу лісової рослинності на макро- , мезо- та мікроструктуру едафотопу. Це має велике теоретичне та практичне значення для успішного відновлення і створення лісових біогеоценозів у степу.
Зв'язок дисертації з науковими програмами, планами, темами. Робота була виконана у складі Комплексної експедиції Дніпропетровського національного університету відповідно до наукових планів відділу екології й охорони природи НДІ біології ДНУ з вивчення природних і штучних лісів степової зони України в рамках держбюджетних науково-дослідних тем д/б 01-9-97 (№ 0197V000657), 01-132-00 (№ 0100V005212), 3-038-03 (№ 0103V000557), договір Ф 7/245 (2001–2005).
Мета і задачі дослідження. Головна мета роботи – на основі еколого-мікроморфологічного дослідження лісових едафотопів Степового Придніпров’я, базуючись на результатах математичного моделювання, розробити систему кількісної оцінки ґрунтової мікроструктури з використанням сучасних комп’ютерних технологій.
Відповідно до поставленої мети визначено наступні задачі:
-
дослідити екологічні особливості та закономірності ґрунтової мікробудови і структури порового простору в різних генетичних горизонтах едафотопів, зробити висновки щодо ступеня інтенсивності і характерних рис процесів утворення ґрунтової мікроструктури лісових біогеоценозів;
-
розробити та впровадити нові програмні методи й алгоритми для еколого-мікроморфологічного аналізу лісових едафотопів;
-
провести порівняльний аналіз мікроморфологічних показників ґрунтової структури еталонних і деструктивних лісів Cтепового Придніпров’я;
-
запропонувати метод еколого-мікроморфологічної оцінки лісових едафотопів Степового Придніпров’я; на основі кількісного мікроструктурного аналізу, визначити інтеґральні характеристики, здатні достовірно оцінювати ґрунтову мікроструктуру;
-
виявити взаємозв’язки екологічних характеристик ґрунтів досліджуваних біогеоценозів і найбільш інформативних просторових показників мікроструктури едафотопів, застосовуючи інформаційний і статистичний аналіз;
-
розробити візуалізовану комп’ютерну модель, що імітує різні процеси синтезу ґрунтового скелета з часток різного розміру, форми й орієнтації;
-
порівняти результати розрахунку параметрів мікроструктури, розрахованих за імітаційною моделлю, з аналогічними показниками реальних едафотопів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Еколого-мікроморфологічна оцінка едафотопів лісових екосистем степового Придніпров’я (стан, охорона, прогноз)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок