Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТАН ЗДОРОВ’Я ЮНАКІВ З ОБМЕЖЕНОЮ ПРИДАТНІСТЮ ДО СЛУЖБИ У АРМІЇ ТА ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ЇХ ЛІКУВАННЯ

СТАН ЗДОРОВ’Я ЮНАКІВ З ОБМЕЖЕНОЮ ПРИДАТНІСТЮ ДО СЛУЖБИ У АРМІЇ ТА ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ЇХ ЛІКУВАННЯ

Назва:
СТАН ЗДОРОВ’Я ЮНАКІВ З ОБМЕЖЕНОЮ ПРИДАТНІСТЮ ДО СЛУЖБИ У АРМІЇ ТА ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ЇХ ЛІКУВАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,55 KB
Завантажень:
477
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
НЕМІРОВА ОЛЬГА АДОЛЬФІВНА
УДК 616-053.7-084
СТАН ЗДОРОВ’Я ЮНАКІВ З ОБМЕЖЕНОЮ ПРИДАТНІСТЮ
ДО СЛУЖБИ У АРМІЇ ТА ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ
ЇХ ЛІКУВАННЯ
14.01.10 – педіатрія
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Харків - 2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті охорони здоров’я дітей і підлітків АМН України, м.Харків
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Коренєв Микола
Михайлович ,Інститут охорони здоров’я дітей і підлітків АМН України,
м.Харків, директор інституту, завідувач відділення педіатрії
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Одинець Юрій Васильович, Харківський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри факультетської педіатрії;
доктор медичних наук, професор Острополець Савелій Савелійович, Донецький державний медичний університет ім.М.Горького МОЗ України, завідувач кафедри педіатрії факультету післядипломної освіти
Провідна установа: Дніпропетровська державна медична академія, кафедра шпитальної педіатрії № 1
Захист відбудеться ''16'' жовтня 2002 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.609.02 при Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України (61176, м.Харків, вул.Корчагінців, 58)
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківської медичної академії післядипломної освіти (61176, м.Харків, вул.Корчагінців, 58)
Автореферат розісланий “5'' вересня 2002 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
Кандидат медичних наук, доцент В.М.Савво


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Дисертаційну роботу присвячено медичній проблемі дер-жав-ної ваги і пріоритетного значення - комплектуванню військових формувань здо-ровим поповненням. Актуальність теми пов'язана з сучасними обставинами у кра-їні: існуючою потребою у наборі призовників з високим рівнем здоров'я в умо-вах погіршення стану здоров'я, показників придатності і медичного забез-пе-чен-ня підлітків [Ядчук В.М. і співавт.,2001; Грошев В.М.,2001] та відсутності у нау-кових джерелах інформації медичних даних з найважливіших питань цієї проблеми.
Згідно з аналізом публікацій вітчизняних та іноземних авторів та зібраними ста-тистичними даними у сучасних тенденціях стану здоров’я молоді є загальні за-кономірності, незалежні від соціально-політичного орієнтування різних країн: зро-стання хронічної патології; однаковість професійних обмежень та непри-дат-но-сті до військової служби щодо класів хвороб – опорно-рухового апарату, слуху та зору, нервово-психічних захворювань; аналогічність проблем стану здоров’я під-літкового віку [Komareb L,1990; Lonstein J.E.,1994; Broo V.,Rapaport A.,1994; Тушін В.,1996; Kolip P., Schmidt B., 1999].
У стані здоров’я підлітків призовного віку країн СНД виділяються про-бле-матичні щодо придатності до військової служби такі з найпоширеніших пато-ло-гій, як гіпотрофія і плоскостопість [Куліков В.В. і співавт.,2001; Клєпіков С.В. і спів-авт.,2001]. Окремими авторами [Зубарєв С.Ф. і співавт.,1998; Конєва Л.В. і спів-авт., 1998; Рахманов Р.С. і співавт.,1999] відмічається формування певної пато-логії на тлі незадовільного загальносоматичного здоров’я та встановлюються стати-стично достовірні зв’язки між показниками недостатнього фізичного роз-вит-ку підлітків і поширеністю офтальмопатології, хворобами кістково-м’язової сис-теми та сполучної тканини, системи кровообігу і травлення, нервової системи. Ви-словлюється думка щодо ширшого трактування гіпотрофії ніж аліментарний дефі-цит ваги тіла з необхідністю встановлення дійсних причин її метаболічних по-ру-шень [ Мальцев С.В.,1998 ]. Полісистемність уражень відзначається у 20,0 % су-часних підлітків [Куліков А.М., 2001].
Питання придатності призовної молоді публікуються частково внаслідок обмежень таких відомостей у спеціальній літературі.
Дана наукова робота відноситься до перших базових досліджень у встановлен-ні причин низької придатності призовної молоді і присвячена вивченню недостатньо визначених складових питань проблеми, котрі були осно-вою задач дослідження – стану здоров’я та придатності, структури захворювань, фак---то-рів формування та обумовленості патології у придатного контингенту підлітків.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: СТАН ЗДОРОВ’Я ЮНАКІВ З ОБМЕЖЕНОЮ ПРИДАТНІСТЮ ДО СЛУЖБИ У АРМІЇ ТА ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ЇХ ЛІКУВАННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок