Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Економічний механізм управління пропорційністю підприємств

Економічний механізм управління пропорційністю підприємств

Назва:
Економічний механізм управління пропорційністю підприємств
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,06 KB
Завантажень:
366
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Ефективне функціонування ринкового механізму взаємодії виробників
та споживачів продукції можливо лише за умов певної пропорці


ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Сорокіна Леся Вікторівна
УДК 658.821
Економічний механізм управління пропорційністю підприємств
Спеціальність 08.06.01 – економіка, організація
і управління підприємствами
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ
2005


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Європейському університеті
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Ареф’єва Олена Володимирівна,
Європейський університет (м. Київ),
зав. кафедрою економіки.
Офіційні опоненти: Заслужений діяч науки і техніки України,
доктор економічних наук, професор,
Єрмошенко Микола Миколайович,
Національна академія управління (м. Київ),
проректор з наукової роботи
кандидат економічних наук, доцент,
Бормотова Марина Валентинівна,
Харківський національний економічний університет Міністерства освіти
і науки України (м. Харків)
доцент кафедри менеджменту
Провідна установа: Донецька державна академія управління Міністерства Освіти і науки України, кафедра менеджменту у невиробничій сфері, (м. Донецьк)
Захист відбудеться “15” червня 2005 р. о 13-00 годині на засіданні спеціалізованної вченої ради, шифр К 26.063.01 у Європейському університеті за адресою: 03115, м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 16-в
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Європейського університету за адресою: 03115, м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 16-в
Автореферат розісланий 13 травня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.П. Луцій


Загальна характеристика роботи
Постійні зміни у зовнішньому середовищі та внутрішній структурі підприємства викликають певні закономірні зміни його фінансового стану. Успішність, висока рентабельність та фінансова стійкість господарюючого суб’єкту, передусім, зумовлені певними економічними пропорціями — співвідношеннями впливу окремих чинників, наявних усередині підприємства та поза його межами.
Актуальність теми. Для уникнення банкрутства, кризових станів, здійснення ефективного управління економічною безпекою підприємства, удосконалення процесів планування та прогнозування основним принципом управління підприємством має стати дотримання відповідних економічних пропорцій в процесі функціонування та розвитку. У зв’язку з цим постає проблема детального вивчення економічних пропорцій, розробка комплексної системи їх діагностики та механізмів управління підприємством на засадах пропорційності розвитку ринкових суб’єктів.
Деякі аспекти теоретичного обґрунтування і практичні методики діагностики певних проявів пропорційності функціонування і розвитку діючих виробничо-торговельних підприємств наявні у наукових працях вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів минулого й сучасності: В.Баумоля, Л.Водачек, П.Дугласа, К.Ерроу, М.Інтрилігатора, Р.Коуза, В.Леонтьєва, К.Маркса, Ф.Найта, Дж. Робінсон, А.Сміта, Р.Солоу, Дж.Форрестера, С.Анохіна, О. Ареф’євої, К.Багриновського, М. Бормотової, М. Єрмошенка,Н.Кобринського, В.Ковальова, Б. Кучина, Л.Лігоненко, Н.Розанової, Г.Савицької,. Однак і досі детально розроблені тільки деякі закономірності економічної пропорційності: якщо макроекономічні пропорції окреслені досить чітко, то пропорційність на мікроекономічному рівні аналізується лише в окремих аспектах. Проблема забезпечення пропорційності функціонування і розвитку підприємств ще не набула ґрунтовного вивчення. Отже, необхідність розробки концепції економічного механізму управління пропорційністю підприємств вимагає систематизації теорії пропорційності, пов’язаної із класифікацією економічних пропорцій, розроблення методик аналізу пропорційності господарської діяльності та формулювання моделей запровадження принципів економічної пропорційності в практику функціонуючих підприємств.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано у відповідності із планом науково-дослідних робіт Європейського університету: “Наукові основи економічної адаптації підприємництва в умовах трансформації економіки (номер держ.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Економічний механізм управління пропорційністю підприємств

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок