Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

Назва:
ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,50 KB
Завантажень:
154
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
СИДОРЕНКО Тетяна Дмитрівна
УДК 378.147
ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
13.00.04 - теорія і методика
професійної освіти
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Кривий Ріг - 2002
Дисертацією є рукопис
Роботу виконано в Криворізькому державному педагогічному університеті,
Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник
Офіційні опоненти
Провідна установа | доктор педагогічних наук, професор
Буряк Володимир Костянтинович,
Криворізький державний педагогічний університет,
ректор
доктор педагогічних наук, професор
Радул Валерій Вікторович,
Кіровоградський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка,
завідувач кафедри педагогіки
кандидат педагогічних наук, доцент
Бабенко Любов Володимирівна,
Криворізький економічний інститут
Київського національного економічного
університету, завідувач кафедри
педагогіки і психології
Національний педагогічний
університет імені М.П.Драгоманова,
Міністерство освіти і науки України,
м. Київ
Захист відбудеться 5 червня 2002 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 09.053.01 у Криворізькому державному педагогічному університеті (50086, м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 54, ауд. 230)
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Криворізького державного педагогічного університету (50086, м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 54, ауд. 230)
Автореферат розіслано 30 квітня 2002 року
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Штельмах Г.Б.
Загальна характеристика роботи
Актуальність та доцільність дослідження. Оновлення соціально-економічного, науково-технічного, духовного життя держави вимагає підготовки фахівців-професіоналів, які поєднують у собі глибокі фундаментальні фахові і загальнокультурні знання та практичну підготовку. Як зазначив Президент України Л.Кучма, звертаючись до працівників освіти, батьків, студентів та учнів, "необхідність розв'язання глобальних проблем, що постають перед людством на порозі третього тисячоліття, вимагає високого рівня освіти, зростання інтелектуального і духовного потенціалу суспільства... Тому нині набуття знань має не лише особисте, а й загальнодержавне, загальнолюдське значення... Це, в свою чергу, вимагає піднесення ролі й престижу педагога в суспільстві".
У цільовій комплексній програмі "Вчитель" зазначається, що завдяки діяльності педагога реалізується державна політика у створенні інтелектуального, духовного потенціалу нації, розвитку вітчизняної науки, техніки і культури, збереженні і примноженні культурної спадщини і формуванні людини майбутнього.
Основні вимоги до педагогічних кадрів та рівня їх підготовки знайшли відображення в Законах України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Національній доктрині розвитку освіти України в XXI столітті.
Нові освітньо-виховні ідеали Української держави відображені й у Державній національній програмі "Діти України", Державному стандарті загальної середньої освіти, концепціях виховання підростаючих громадян. Вони спрямовані на формування у молоді соціально значущих якостей та засвоєння надбань вітчизняної та світової культури.
Складність і необхідність впровадження в життя цих ідеалів гостро ставить проблему підготовки нового гуманістично спрямованого покоління педагогічних працівників. Це актуалізує розробку наукової теорії формування особистості вчителя, важливе місце в структурі якої займає педагогічна культура.
Вагомий внесок у дослідження проблеми формування особистості вчителя внесли Ш.О.Амонашвілі, В.П.Безпалько, В.Г.Бутенко, Ф.М.Гоноболін, Е.О.Гришин, С.Б.Єлканов, В.І.Загвязінський, І.А.Зязюн, Л.В.Кондрашова, Н.В.Кузьміна, О.Г.Мороз, Н.Г.Ничкало, В.С.Пікельна, С.О.Сисоєва, В.О.Сластьонін, М.І.Шкіль та ін.
Особливий інтерес для нашого дослідження мають роботи тих авторів, які досліджують теоретичні засади, суть, структуру, процес формування педагогічної культури вчителя (О.В.Барабанщиков, Є.В.Бондаревська, М.М.Букач, О.Б.Гармаш, В.М.Гриньова, Т.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок