Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати: обгрунтування параметрів навантаження і конструкцій гвинтових конвеєрів

обгрунтування параметрів навантаження і конструкцій гвинтових конвеєрів

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
обгрунтування параметрів навантаження і конструкцій гвинтових конвеєрів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,88 KB
Завантажень:
429
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Міністерство освіти і науки України
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
Рогатинська Олена Романівна
УДК 621.867.42.001
обгрунтування параметрів навантаження
і конструкцій гвинтових конвеєрів
05.05.05 – піднімально-транспортні машини
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Тернопіль – 2006


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України |
Науковий керівник: | доктор технічних наук, професор
Ловейкін В’ячеслав Сергійович,
Київський національний університет
будівництва і архітектури,
професор кафедри основ професійного навчання. |
Офіційні опоненти: | доктор технічних наук, професор
Гевко Роман Богданович,
Тернопільський державний економічний університет,
завідувач кафедрою інженерного менеджменту,
декан факультету аграрної економіки і менеджменту;
кандидат технічних наук, доцент
Ярошенко Володимир Федорович,
Національний аграрний університет,
доцент кафедри конструювання машин. |
Провідна установа: | Одеський національний політехнічний університет Міністерства освіти і науки України,
кафедра підйомно-транспортного та робототехнічного обладнання, м. Одеса. |
Захист відбудеться 16 березня 2006 р. о 14 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.052.03 в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою:
46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, навчальний корпус №2.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя за адресою: 46001 , м. Тернопіль, вул. Руська, 56, навчальний корпус №2.
Автореферат розісланий “13“ лютого 2006 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради К 58.052.03
канд. техн. наук, доцент Данильченко Л.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Гвинтові конвеєри (ГК) широко використовуються в різних галузях промисловості для переміщення сипких, кускових, в’язко-пластичних та інших матеріалів і сумішей. Вони характеризуються простотою конструкції, зручністю в користуванні та високою надійністю в роботі. Важливим є те, що вони мають можливість поєднання функції транспортування із рядом технологічних операцій у відповідних транспортно-технологічних системах. За принципом транспортування ГК поділяють на тихохідні та швидкохідні, відповідно з лише осьовим транспортуванням сипкого вантажу та переміщенням його за гвинтовою траєкторією. В проміжку між цими режимами роботи в діапазоні кутових швидкостей від 15 рад/с до 40 рад/с спостерігається зона нестабільного транспортування, в якій горизонтальне транспортування здійснюється із значним перемішуванням вантажу, яке призводить до додаткових енергетичних витрат.
Зумовленість параметрів потоку сипкого вантажу складною залежністю від кутової швидкості робочого органу гвинтового конвеєра є причиною того, що процеси транспортування та навантаження мають ряд особливостей, які ще вивчені недостатньо. Особливо це стосується швидкохідних, в т.ч. вертикальних ГК, технічні характеристики яких, зокрема енергоємність, можна покращити шляхом вибору раціональних режимів роботи конвеєрів та їхніх параметрів. На теперішній час рекомендації, викладені в галузевих стандартах та інших нормативних матеріалах не в повній мірі враховують конкретні умови експлуатації, а існуючі методики розрахунку швидкохідних конвеєрів, які б враховували такі умови, є достатньо громіздкими та не забезпечують вибір оптимальних параметрів.
Тому, питання зменшення питомої енергоємності швидкохідних ГК, підвищення стабільності процесу транспортування та забезпечення їх оптимального навантаженням є актуальним та доцільним з огляду розширення сфери використання ГК у виробничих процесах.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано відповідно до координаційного плану науково-дослідних робіт ВЗО України за 2001-2005 рр., в т. ч. в рамках виконання дербюджетних тем „Моделювання технологічних процесів та транспортних систем сільськогосподарських машин” і „Розробка наукових основ та теорії змішування та розділення багатокомпонентних сипких сумішей на основі елементної взаємодії твердих частинок" (номера держреєстрацій 0199U003997 та 0102U002299).

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: обгрунтування параметрів навантаження і конструкцій гвинтових конвеєрів

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок