Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОСОБИСТІ ПІДСОБНІ ГОСПОДАРСТВА В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ (ІІ ПОЛОВИНА 40-х – СЕРЕДИНА 60-х рр. ХХ ст.)

ОСОБИСТІ ПІДСОБНІ ГОСПОДАРСТВА В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ (ІІ ПОЛОВИНА 40-х – СЕРЕДИНА 60-х рр. ХХ ст.)

Назва:
ОСОБИСТІ ПІДСОБНІ ГОСПОДАРСТВА В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ (ІІ ПОЛОВИНА 40-х – СЕРЕДИНА 60-х рр. ХХ ст.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,77 KB
Завантажень:
42
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МАРЧУК Володимир Володимирович
УДК: 94(477): 338. 432. 5 “1940/1960”
ОСОБИСТІ ПІДСОБНІ ГОСПОДАРСТВА
В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ
(ІІ ПОЛОВИНА 40-х – СЕРЕДИНА 60-х рр. ХХ ст.)
07.00.01 – Історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Запоріжжя – 2007


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі новітньої історії України Запорізького національного університету Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: | доктор історичних наук, професор
Тимченко Сергій Михайлович,
Запорізький національний університет, ректор
Офіційні опоненти: | доктор історичних наук, старший науковий співробітник
Падалка Сергій Семенович,
Інститут історії НАН України,
провідний науковий співробітник відділу новітньої історії та політики України
кандидат історичних наук, доцент
Нікілєв Олександр Федорович,
Дніпропетровський національний університет,
доцент кафедри Історії України
Провідна установа: | Донецький національний університет
Міністерства освіти і науки України, кафедра історії України
Захист відбудеться “ 13 ” квітня 2007 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 17.051.01 у Запорізькому національному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, корп. 5, ауд.326
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Запорізького національного університету за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, корп. 2
Автореферат розісланий “ 13 ” березня 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради В.Г. Ткаченко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Труднощі перехідного періоду в українському суспільстві, що почались після розпаду Радянського союзу і продовжуються і понині, поставили перед наукою багато проблем, що залишаються недослідженими, а стосовно багатьох з них існують викривлені судження. До числа таких маловивчених явищ відносяться і особисті підсобні господарства (далі – ОПГ). Сьогодні сформоване лише дуже приблизне уявлення про їх роль і місце в соціально-економічному житті України як з точки зору сьогодення, так і, особливо, в плані історичної ретроспективи. Частково це пояснюється методологічними труднощами, частково – відсутністю соціального запиту на розробку цієї проблематики як в радянський період, так і в наш час.
Разом з тим, ОПГ виступали однією з важливих сфер соціально-економічного життя держави, що обумовлює необхідність їх всебічного вивчення. Усвідомлення того, що соціальна життєдіяльність українського суспільства в радянські часи включала в себе величезний комплекс економічних, соціальних, духовних відносин, пов’язаних з веденням ОПГ, вивчення їх місця і ролі в суспільних відносинах, має забезпечити неупереджене і цілісне відтворення об’єктивної картини соціально-економічної історії радянської України.
В практичному плані актуальність дослідження обумовлюється необхідністю відповідної реаліям сьогодення трансформації принципів функціонування економіки в умовах відносин власності і переходу України до ринкового господарства.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові положення і висновки дисертації розвивають теоретичну базу науково-дослідної теми № 8/03 „Модернізаційний процес в Україні у ІІ половині ХІХ – І половині ХХ ст.” (№ Д/Р 0103U000731) історичного факультету Запорізького національного університету. Особистим внеском автора у розробку теми є аналіз процесу становлення соціалістичних відносин в Україні, визначення причин збереження в радянській соціально-економічній моделі особистих підсобних господарств як специфічного суб’єкту господарських відносин.
Об’єктом даного дослідження виступають особисті підсобні господарства населення України.
Предметом дослідження є соціально-економічні відносини, пов’язані з існуванням і розвитком особистих підсобних господарств в Україні.
Мета роботи полягає в тому, щоб спираючись на науковий доробок попередників, опубліковані і неопубліковані архівні джерела, визначити роль і місце особистих підсобних господарств в соціально-економічному житті радянської України в ІІ половині 40-х – середині 60-х років.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ОСОБИСТІ ПІДСОБНІ ГОСПОДАРСТВА В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ (ІІ ПОЛОВИНА 40-х – СЕРЕДИНА 60-х рр. ХХ ст.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок