Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Соціально-економічне і духовне життя чехів Волині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Соціально-економічне і духовне життя чехів Волині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Назва:
Соціально-економічне і духовне життя чехів Волині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,75 KB
Завантажень:
13
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ПРИКАРПАТСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА
ШПИТАЛЕНКО ГАЛИНА АНДРІЇВНА
УДК 94 (477)
Соціально-економічне і духовне життя чехів Волині
(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Спеціальність 07.00.01 – історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Івано-Франківськ – 2003


Дисертацією є рукопис
Робота виконана у відділі національних меншин Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України
Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент
Поліщук Юрій Миколайович,
старший науковий співробітник відділу національних
меншин Інституту політичних і етнонаціональних
досліджень НАН України
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Кріль Михайло Михайлович,
професор кафедри історії слов’янських країн
Львівського національного університету
імені Івана Франка
кандидат історичних наук, доцент
Надольська Валентина Василівна,
доцент кафедри археології та джерелознавства
Волинського державного університету
імені Лесі Українки
Провідна установа: Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Захист відбудеться 15 грудня 2003 р. о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К20.051.05 у Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника (76000, Івано-Франківськ, вул. Т. Шевченка, 57).
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Прикарпатського університету імені Василя Стефаника за адресою: 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Т. Шевченка, 57.
Автореферат розісланий 12 листопада 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат історичних наук, доцент І.Я. Райківський
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Актуальність теми. Україна, її етноісторичні складові, зокрема Волинь, були й понині залишаються поліетнічними. На їх теренах пліч-о-пліч з українцями проживали і проживають десятки інших народів. Процес формування етнічного складу населення волинського краю тривав протягом кількох століть і завершився у першій половині ХХ ст. У структурі Волині чисельністю та особливостями розселення, господарським та культурним життям серед інших національних груп виділялися чехи. Чеська етнічна група утворилася тут в результаті масової еміграції з Чехії селян, ремісників, дрібної буржуазії, робітників у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Дослідження історії чехів Волині, з одного боку, заповнює одну з прогалин у вивченні етнонаціональної спадщини народів України, а з іншого – сприяє позитивному розв’язанню проблем міжнаціональних відносин, зокрема між українцями й чехами. Висвітлення історії виникнення та життєдіяльності чеської спільноти є корисним для вивчення етнонаціональних процесів на Волині, які й нині малодосліджені. Актуальність роботи посилюється також можливістю врахування її результатів у сучасній українській етнополітиці та практиці державотворення.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана у відповідності до плану наукових досліджень Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України, зокрема відділу національних меншин.
Об’єктом дослідження є чехи, які проживали в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. на території Волинської губернії у складі Російської імперії, а предметом – передумови чеської еміграції на Волинь, динаміка чисельності чеського етносу, особливості господарської діяльності, культурного, релігійного й громадського життя чехів Волині.
Територіальні межі дослідження обумовлюються адміністративно-територіальним поділом Російської імперії, за яким Волинська губернія поділялася на 12 повітів і входила до Київського генерал-губернаторства. Нині ці землі повністю або частково входять до Волинської, Житомирської, Рівненської, Тернопільської та Хмельницької областей.
Хронологічні рамки роботи охоплюють другу половину ХІХ – початок ХХ ст. Нижня межа обумовлена аграрною реформою 1861 р. та польським повстанням 1863 р., які й стали головними чинниками початку масової чеської еміграції на Волинь.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Соціально-економічне і духовне життя чехів Волині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок