Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: ПРИНЦИПИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА ТА ЇХ ВТІЛЕННЯ В ЗАКОНОДАВЧІЙ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ПРИНЦИПИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА ТА ЇХ ВТІЛЕННЯ В ЗАКОНОДАВЧІЙ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ / сторінка 4

Назва:
ПРИНЦИПИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА ТА ЇХ ВТІЛЕННЯ В ЗАКОНОДАВЧІЙ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,89 KB
Завантажень:
61
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

·
матеріали дисертації також можуть бути використані для організаційного, методичного, інформаційного забезпечення органів державної влади, у тому числі і міліції.
Апробація результатів дисертації. Дисертація обговорювалася на спільному засіданні кафедр теорії держави і права та конституційного права Національної академії внутрішніх справ України, на засіданнях кафедри теорії та історії держави і права Академії адвокатури України. Основні положення та висновки дослідження оприлюднені на науково-практичній конференції “Рівність учасників процесу (кримінального, цивільного, господарського)”, що відбулася 8 лютого 2005 року м. Київ та науковій конференції “Проблеми правової реформи в Україні”, що відбулася 22 червня 2005 року м. Київ-Умань.
Теоретичні аспекти роботи використовувались автором у процесі викладання курсів з теорії держави і права та історії політичних і правових вчень, спецкурсу з проблем теорії держави і права.
Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження опубліковані у шести статтях, з яких п’ять у фахових виданнях.
Структура дисертації визначена специфікою теми, сформульованими метою та завданнями дослідження, логікою викладення і висновками виконаного дослідження. Дисертація складається із вступу, двох розділів, котрі поділяються на 6 підрозділів, висновків, списку використаних джерел (271 найменувань). Повний обсяг дисертаційного дослідження становить 198 сторінок.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертаційного дослідження, визначається його мета і завдання, розкривається наукова новизна, теоретичне і практичне значення одержаних результатів.
Перший розділ — „Поняття та основний зміст принципів процесуального права” — складається із трьох підрозділів і присвячений дослідженню таких правових явищ як процесуальне право та принципи права, формулюванню відповідних понять; запропоновано власне поняття принципів процесуального права України.
Проаналізовано історичний розвиток і сучасний стан проблеми визначення процесуального права: розподіл права на дві частини матеріальну й процесуальну та існування якогось всеохоплюючого, глобального процесуального права подається багатьма науковцями як аксіома, як вихідне положення, але при цьому відсутня єдина думка про межі між матеріальним і процесуальним на конкретному рівні.
В юридичній науці існує три основних погляди на визначення поняття процесуального права:
·
„вузький підхід” — розглядає процесуальне право як правові форми, що регулюють судоустрій й обидва види судочинства (кримінальне і цивільне), і утворюють єдиний комплекс, єдину й у той же час складну галузь права;
·
„традиційний підхід” — розглядає процесуальне право як сукупність галузей права, що традиційно визнаються процесуальними: кримінально-процесуального права, цивільно-процесуального права, контституційно-процесуального права, і, в деяких випадках, — адміністративно-процесуального;
·
„широкий підхід” — розглядає процесуальне право як сукупність усіх норм, що носять процедурний характер.
На думку дисертанта, доцільно розглянути проблему відокремлення матеріальних норм від процесуальних за допомогою визначення точок найбільш тісного контакту між матеріальним і процесуальним. Користуючись сучасними розробками вітчизняних вчених, запропоновано розглянути цю проблему з точки зору функціонального призначення процесуального права: юридичного процесу.
Під юридичним процесом дисертант пропонує розуміти систему взаємопов'язаних правових форм діяльності уповноважених суб'єктів, урегульована процесуальними нормами, закріплена у процесуально-правових документах і забезпечена засобами юридичної техніки, що дістає вияв у здійсненні операцій для вирішення юридичних справ, позитивному правозастосуванні та реалізації норм, що не пов’язані з правозастосуванням.
Відповідно до цього пропонується розглядати процесуальне право як систему правових норм, що виступає регулятором суспільних відносин, виникаючих у ході реалізації норм права усіма суб’єктами правовідносин.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: ПРИНЦИПИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА ТА ЇХ ВТІЛЕННЯ В ЗАКОНОДАВЧІЙ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок