Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> міжнародний трансфер технологій в умовах євроінтеграції україни

міжнародний трансфер технологій в умовах євроінтеграції україни

Назва:
міжнародний трансфер технологій в умовах євроінтеграції україни
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,62 KB
Завантажень:
150
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАціональна академія наук України
Інститут світової економіки і міжнародних відносин
МОКІЙ Олександра Анатоліївна
УДК 339.923:061.1+658.149.3:004
міжнародний трансфер технологій
в умовах євроінтеграції україни
08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ–2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі регіональної політики Національного інституту стратегічних досліджень
Науковий керівник | доктор економічних наук, професор
Власюк Олександр Степанович,
Національний інститут проблем міжнародної безпеки Ради національної безпеки і оборони України, директор
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор
Лапко Олена Олександрівна,
НДІ нафтогазової промисловості НАК „Нафтогаз України”, керівник відділення економічних досліджень у нафтогазовій галузі
кандидат економічних наук, доцент
Медведкін Тарас Сергійович,
Донецький національний університет,
доцент кафедри міжнародної економіки
Захист відбудеться 6 травня 2008 р. о 1600 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .176.01 Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України за адресою: 01030, Київ, вул. Леонтовича, 5.
Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України за адресою: 01030, Київ, вул. Леонтовича, 5.
Автореферат розісланий „5” квітня 2008 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради |
А.М. Хахлюк


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Реалізація інноваційної моделі економіч-ного розвитку України, безальтернативність якої на посттрансформаційному етапі є загальновизнаною, обумовлює необхідність ефективного використання різних форм інтеграції у глобальний ринок об’єктів інтелектуальної власності, у тому числі міжнародного трансферу технологій (МТТ). Нагромаджений в Україні людський капітал наукової сфери дає підстави стверджувати про доцільність і можливість поглиблення інтеграції у глобальне та європейське економічне середовище саме у формі міжнародної передачі технологій як однієї з найефективніших і довготривалих форм міжнародних економічних відносин.
Декларування урядом України структурно-інноваційної моделі розвитку та стратегії євроінтеграції України наприкінці минулого сторіччя, на жаль, не було підтверджено системними заходами довгострокового характеру. Відповідно, економічне зростання відбувалося на основі низькотехнологічних „старопромислових” галузей та високорентабельних торговельної, фінансової, банківської сфер, операцій з нерухомістю тощо. В результаті послабилися позиції динамічної конкурентоспроможності економіки в глобальній конкуренції і посилилися загрози економічній безпеці держави. При цьому високий ступінь інерційності розвитку науково-технологічної сфери, особливо людського капіталу, а також невизначеність довгострокових наслідків новітніх технологій для генофонду нації, здоров’я людини, еколого-техногенного стану переводить цю загрозу в категорію стратегічно важливих.
Проблеми теорії економічного зростання на основі науково-техноло-гічного прогресу знайшли своє відображення у працях видатних зарубіжних та українських вчених Р.Вернона, Р.Гаррода, М.Кондратьєва, М.Познера, П.Роме-ра, М.Туган-Барановського, Р.Солоу, Й.Шумпетера. Стратегічні систем-ні заходи інноваційного розвитку економіки України висвітлені у працях вітчиз-няних та російських науковців Л.Антонюк, А.Гальчинського, В.Гейця, О.Лапко, В.Новицького, В.Соловйова, Л.Федулової, Ю.Яковця, важливі аспекти адаптування економіки до умов глобалізації, при-скорення процесу євроінтеграції – в розробках О.Білоруса, В.Будкіна, В.Вергуна, М.Дудченка, В.Єре-мен-ка, Д.Лук’яненка, Ю.Пахомова, О.Плотнікова, А.Поручника, А.Ру-м’ян--цева, В.Сіденка, А.Філіпенка. Формуванню системи зміцнення еконо-міч-ної безпеки держави, забезпечення конкурентоспроможності національної економіки присвячені праці О.Власюка, Я.Жаліла, А.Качинського, С.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: міжнародний трансфер технологій в умовах євроінтеграції україни

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок