Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Розвиток ринку праці в умовах трансформації економіки

Розвиток ринку праці в умовах трансформації економіки

Назва:
Розвиток ринку праці в умовах трансформації економіки
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,18 KB
Завантажень:
484
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Демуш Оксана Богданівна
УДК 331.5:330.3
Розвиток ринку праці в умовах
трансформації економіки
Спеціальність: 08.00.07 – Демографія, економіка праці,
соціальна економіка і політика
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Тернопільському національному економічному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Трубич Степан Юрійович,
Львівський регіональний інститут державного управління Академії державного управління при Президентові України.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Нижник Віктор Михайлович,
Хмельницький національний університет,
завідувач кафедри;
доктор економічних наук, професор
Приймак Василь Іванович,
Львівський національний університет ім. Івана Франка,
професор кафедри.
Захист відбудеться “29” січня 2008 р. об 11 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .154.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026 м. Львів, вул. Козельницька, 4.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026 м. Львів, вул. Козельницька, 4.
Автореферат розісланий “28” грудня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук Жовтанецький В.І.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Процеси глобалізації, євроінтеграції, перспектива входження України до СОТ, перехід до ринкових відносин вимагають від науковців глибокого теоретичного аналізу та осмислення загальних закономірностей становлення й функціонування цивілізованого ринку праці. За цих умов необхідно через призму національної специфіки переоцінити проблеми формування і розвитку ринку праці та особливості його державного регулювання з врахуванням досвіду країн з розвинутою ринковою економікою. Означена проблематика обумовлює необхідність з’ясування тих суперечностей, умов та чинників, які визначають роль держави у розробці відповідних механізмів регулювання ринку праці, її допомоги у працевлаштуванні незайнятих і соціального захисту безробітних.
Підґрунтя сучасних концептуальних уявлень зарубіжних та вітчизняних науковців про суть і природу ринку праці в різні часи закладено такими мислителями світового значення, як У. Петті, Ф. Кене, Т. Мальтус, Ж. Сісмонді, А. Сміт, Ф. Рікардо, К. Маркс. Основні положення державного регулювання ринку праці викладені в працях А. Маршала, А. Пігу, Дж. Кейнса, П. Самуельсона, Р. Солоу, М. Фрідмена, Дж. Гелбрейта, А. Філіпса, А. Оукена. Питанням формування нового, достатньо ефективного механізму реалізації економічних можливостей людей присвячені роботи Г. Беккера, Р. Дорнбуша, Е.Ф. Денісона, С. Фішера, Р. Шмалензі, Т. Шульца. Значний внесок у розвиток теорії ринку праці зробили відомі українські вчені, такі як І. Вернадський, С. Подолинський, М. Туган-Барановський.
Фундаментальні положення нової концепції зайнятості, підходи до аналізу місця, ролі та методів державного регулювання ринку праці в умовах трансформаційної економіки викладено у працях С.Бандура, Д.Богині, І.Бондар, В.Брича, С.Вовканича, В.Геєця, М.Долішнього, Т.Заяць, С.Злупка, А.Колота, О.Кузьмін, Г.Купалової, Л.Лисогор, Є.Лібанової, В.Мікловди, В.Нижника, В.Онікієнка, Н.Павловської, В.Петюха, С.Писаренко, М.Пітюлича, В.Приймака, Л.Семів, С.Трубича, О.Хомри, Л.Шевчук та інших вчених. Окремі аспекти цієї проблеми досліджувалися в роботах російських науковців, зокрема Б.Бреєва, М.Заславського, Р.Капелюшникова, Р.Колосової, В.Костакова та інших.
Не применшуючи значення робіт, присвячених проблемам формування, розвитку і державного регулювання ринку праці, слід відзначити, що багато теоретичних питань функціонування ринку праці не мають на сьогоднішній день розв’язання, а окремі з них залишаються дискусійними. До них належать питання окреслення особливостей ринку праці як міждисциплінарного об’єкта дослідження в демографії, економіці праці, соціальній економіці і політиці; оцінки особливостей розвитку малого підприємництва як фактора формування попиту на робочу силу; здійснення моделювання впливу інвестицій на ринок праці в сучасних умовах господарювання в Україні.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Розвиток ринку праці в умовах трансформації економіки

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок