Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕНЕРГЕТИЧНІ СПЕКТРИ ТА ВЗАЄМОДІЯ КВАЗІЧАСТИНОК У СКЛАДНИХ КОМБІНОВАНИХ НАНОГЕТЕРОСИСТЕМАХ

ЕНЕРГЕТИЧНІ СПЕКТРИ ТА ВЗАЄМОДІЯ КВАЗІЧАСТИНОК У СКЛАДНИХ КОМБІНОВАНИХ НАНОГЕТЕРОСИСТЕМАХ

Назва:
ЕНЕРГЕТИЧНІ СПЕКТРИ ТА ВЗАЄМОДІЯ КВАЗІЧАСТИНОК У СКЛАДНИХ КОМБІНОВАНИХ НАНОГЕТЕРОСИСТЕМАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,20 KB
Завантажень:
153
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Юрія Федьковича
ГРИЩУК
АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
УДК 538.958
ЕНЕРГЕТИЧНІ СПЕКТРИ ТА ВЗАЄМОДІЯ
КВАЗІЧАСТИНОК У СКЛАДНИХ КОМБІНОВАНИХ НАНОГЕТЕРОСИСТЕМАХ
01.04.02 теоретична фізика
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Чернівці 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі теоретичної фізики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор
Ткач Микола Васильович,
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича,
завідувач кафедри теоретичної фізики
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор
Лукіянець Богдан Антонович,
Національний університет
„Львівська політехніка”
професор кафедри фізики
доктор фізико-математичних наук, професор Венгренович Роман Дмитрович,
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича,
завідувач кафедри загальної фізики
Захист відбудеться “25” Жовтня 2007р. о 1700 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 76.051.01 при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за адресою: 58012, м.Чернівці, вул.Коцюбинського, 2.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (вул. Лесі Українки, 23).
Автореферат розісланий “24“Жовтня 2007р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради М.В. Курганецький


АГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми.
Актуальність теми дисертації зумовлена тим, що вона присвячена теоретичному дослідженню стаціонарних і квазістаціонарних станів електронів, дірок, екситонів і фононів у просторово комбінованих закритих і відкритих наносистемах.
Інтенсивний розвиток нанофізики стосувався, в основному, закритих систем. Тривалий час експериментатори і теоретики досліджували високо-симетричні нанооб’єкти: сферичні квантові точки (КТ), циліндричні квантові дроти (КД), плоскі квантові плівки (КП). Висока симетрія квантоворозмірних систем дозволила в межах моделі ефективної маси та прямокутних потенціалів для електронів, дірок і екситонів, чи в моделі діелектричного континууму для фононів, розвивати теорію спектрів і взаємодій цих квазічастинок між собою. Теоретичні й експериментальні результати для таких систем виявилися достатньо узгодженими.
Однак у останні роки експериментальні можливості дозволили створити квантово-розмірні наносистеми різноманітних просторових форм не лише однієї розмірності, але й складної різноманітної про-сторової конфігурації. Уже тепер існують нанооб’єкти, що скла-даються з квантових точок, дротів і плівок, „переплетених” між собою. Теорії спектрів квазічастинок у таких наносистемах не існує, а без цього не-мож-ливо зрозуміти суть фізичних процесів, які там відбуваються.
Головною проблемою теорії спектрів квазічастинок у комбінованих наносистемах є складність математичного врахування граничних умов при розв’язуванні рівнянь Шредінгера чи при квантуванні поляризаційних полів, які неодмінно існують у всіх системах.
З точки зору теорії дуже актуальна задача врахування різних симетрій потенціалів взаємодії між квазічастинками, з одного боку, і зовсім іншої симетрії самої наносистеми –– з іншого. Одним зі способів розв’язування такого типу задач є метод Бете з обґрунтованим вибором варіаційних параметрів у гамільтоніані системи, що й було здійснено у цій дисертаційній роботі.
Не менш актуальне й виконане тут дослідження квазістаціонарних спектрів квазічастинок у напівпровідникових комбінованих наносистемах, оскільки в останні роки з’явилися повідомлення про важливу роль таких нано-об’єктів у біологічних системах.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дослідження, результати яких представлені в дисертації, виконані згідно з програмою наукової тематики кафедри теоретичної фізики Чернівецького національного університету „Дослідження спектрів погли-нання та випромінювання квазічастинок у комбінованих напів-про-від-ни-ко-вих наногетероструктурах різної розмірності” (0106U008361) та в рамках держбюджетної теми „Теорія і розробка методів розрахунку спектрів і процесів релаксації квазічастинок у напівпровідникових нано-гетеро-структурах” (0104U010932).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ЕНЕРГЕТИЧНІ СПЕКТРИ ТА ВЗАЄМОДІЯ КВАЗІЧАСТИНОК У СКЛАДНИХ КОМБІНОВАНИХ НАНОГЕТЕРОСИСТЕМАХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок