Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА КОМПОЗИЦІЙНА СТРУКТУРА ФРАНЦУЗЬКОЇ ПОЛІТИЧНОI ПРОМОВИ (на матеріалі виступів Шарля де Голля і Жака Ширака)

ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА КОМПОЗИЦІЙНА СТРУКТУРА ФРАНЦУЗЬКОЇ ПОЛІТИЧНОI ПРОМОВИ (на матеріалі виступів Шарля де Голля і Жака Ширака)

Назва:
ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА КОМПОЗИЦІЙНА СТРУКТУРА ФРАНЦУЗЬКОЇ ПОЛІТИЧНОI ПРОМОВИ (на матеріалі виступів Шарля де Голля і Жака Ширака)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,48 KB
Завантажень:
261
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ГУЛЕЙ Марина Дмитрівна
УДК 811.133.1’42
ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ТА КОМПОЗИЦІЙНА СТРУКТУРА
ФРАНЦУЗЬКОЇ ПОЛІТИЧНОI ПРОМОВИ
(на матеріалі виступів Шарля де Голля і Жака Ширака)
Спеціальність 10.02.05 – романські мови

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі французької філології Київського національного лінгвістичного університету, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник | кандидат філологічних наук, доцент
Лемешко Людмила Сергіївна,
Київський національний лінгвістичний університет, кафедра романських мов і перекладу, завідувач кафедри
Офіційні опоненти: | доктор філологічних наук, професор
Корбозерова Ніна Миколаївна,
Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра іспанської та італійської філології, завідувач кафедри
кандидат філологічних наук, доцент
Ігнатова Ольга Іванівна,
Київський гуманітарний інститут, кафедра романо-германської філології, доцент
Провідна установа | Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України, відділ романських, германських і балтійських мов, м. Київ
Захист відбудеться "14" травня 2004 року о "12" годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.054.02 Київського національного лінгвістичного університету (03689, Київ-150, вул. Червоноармійська, 73)
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Київського національного лінгвістичного університету за адресою: Київ – 150, вул. Червоноармійська, 73
Автореферат розісланий "13" квітня 2004 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради А.А.Калита
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Проблема “мова і комунікація” в сучасних лінгвістичних парадигмах розглядається у межах теорії комунікативних відносин (Г.Г.Почепцов), прагматики (Т.ван Дейк, О.Дюкро) й теорії аргументації (Ж.-М.Адам, Х.Перельман, О.Ребуль, С.Тулмін), що засвідчує її міжпарадигмальний характер. Взаємодія лінгвістики тексту з такими науками, як психологія, логіка, риторика дозволяє з нових позицій розглянути мовні явища і збагнути закони внутрішньої будови тексту, зокрема на матеріалі текстів політичних промов.
Вивчення політичної промови як особливого типу тексту й водночас як особливого типу політичної комунікації ґрунтується на антропоцентричних та комунікативно-прагматичних засадах (А.Д.Бєлова, М.О.Діденко, Г.Л.Жуковець та ін.) і останнім часом привертає все більшу увагу дослідників різних галузей знання. Так, дослідженню політичної комунікації в аспекті іміджелогії присвячено праці Г.Г.Почепцова (мол.), різні аспекти українського політичного дискурсу вивчали О.М.Мацько, Г.Б.Мінчак, О.М.Пазинич, Н.М.Поліщук, Л.Л.Шевченко та ін. Серед російських дослідників комунікації у сфері політики слід назвати А.М.Баранова й Ю.М.Караулова. Здебільшого в цих розвідках увагу приділено найефективнішим і найпоширенішим стилістичним і риторичним прийомам, що використовують у промовах політики, а також аналізу їхнього індивідуального стилю.
Актуальність дисертаційної праці зумовлюється загальною спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень на інтеграцію антропоцентричного, семіотичного та функціонального підходів до вивчення мови в цілому і пов'язаних з цим особливостей будови окремих типів текстів, зокрема політичних. Дисертаційна робота є також актуальною в плані орієнтації сучасних розвідок на дослідження аргументації як чинника комунікативно-прагматичної спрямованості політичного дискурсу.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертація виконана в рамках колективної теми кафедри французької філології Київського національного лінгвістичного університету “Дослідження когнітивних та комунікативно-функціональних аспектів системи одиниць французької мови”. Проблематика розглянутої дисертаційної праці вписується в коло питань, досліджуваних у рамках держбюджетної наукової теми Міністерства освіти та науки України “Мовні системи. Динаміка функціонування фонетичних, граматичних та лексичних одиниць: когнітивний та комунікативно-прагматичний аспекти (германські, романські й українська мови)” (тему затверджено вченою радою КНЛУ, протокол № 5 від 20 січня 2000 року).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА КОМПОЗИЦІЙНА СТРУКТУРА ФРАНЦУЗЬКОЇ ПОЛІТИЧНОI ПРОМОВИ (на матеріалі виступів Шарля де Голля і Жака Ширака)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок