Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНІ ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ДВОРЯНСТВА ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ.

ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНІ ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ДВОРЯНСТВА ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Назва:
ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНІ ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ДВОРЯНСТВА ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,94 KB
Завантажень:
231
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ПРИВАЛКО Тетяна Вікторівна
УДК 930.2:94(477)] "18 -19"
ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНІ ДЖЕРЕЛА
З ІСТОРІЇ ДВОРЯНСТВА ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ
КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Спеціальність 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та
спеціальні історичні дисципліни
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
КИЇВ – 2007
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
Войцехівська Ірина Нінелівна,
Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, професор кафедри архівознавства
та спеціальних галузей історичної науки
Офіційні опоненти: доктор історичних наук
Папакін Георгій Володимирович,
Державний комітет архівів України, начальник
управління інформації та міжнародного
співробітництва
кандидат історичних наук
Томазов Валерій В`ячеславович,
Інститут історії України НАН України,
старший науковий співробітник відділу
української історіографії та спеціальних
історичних дисциплін
Захист відбудеться 19.11. 2007 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349.
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці імені М.О. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розісланий 18.10.2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат історичних наук, доцент О.Г. Сокірко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Стру-к-ту-ра ди-се-р-та-ції зумовлена метою та завданнями до-слі-джен-ня. Робота скла-да-єть-ся зі всту-пу, чотирьох роз-ді-лів, ви-сно-в-ків, додатку, спи-с-ку ви-ко-ри-с-та-них дже-рел та літератури (414 позицій). Загальний обсяг дисертації становить 230 сторінок.
Актуальність дослідження. Сучасний стан розвитку української історичної науки зумовлює необхідність комплексного вивчення джерел з історії суспільних верств, дослідження яких у радянський період відзначалося упередженістю та тенденційністю. До таких верств належить спадкове дворянство, сприйняття якого громадськістю носило суперечливий характер. З одного боку, на нього накладалося тавро експлуататорів, з іншого - воно возвеличувалося до рівня благородного стану.
Через бурхливі події української історії документальних матеріалів про діяльність дворян Лівобережної України до нас дійшло небагато. Найбільшим рівнем збереженості відзначаються обліково-статистичні джерела, які посідають виняткове місце у комплексі писемних джерел кін. ХІХ – поч. ХХ ст. В цей час статистичний облік широко впроваджувався у всі сфери життєдіяльності суспільства, що спричинило стрімке зростання обсягів документальної інформації. І саме в обліково-статистичних джерелах ця інформація представлена комплексно і відображає суспільні процеси у кількісному вимірі.
З огляду на рівень статистичної практики у суспільстві в різні історичні періоди співвідношення між обліковими та статистичними джерелами змінювалося. В Російській імперії кін. ХІХ – поч. ХХ ст. через складне економічне становище, бідність та обширність територій неможливим було проведення статистичних спостережень, які б відповідали всім вимогам статистичної науки. Тому статистичні відомості здебільшого базувалися на матеріалах поточного обліку. Саме у зв’язку з цим доцільно говорити про обліковий характер статистичних джерел та опосередковану статистичну заданість облікових джерел і, як наслідок, вживати поняття “обліково-статистичні джерела”.
Зв'язок із науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в рамках науково-дослідної теми “Історія української державності нової та новітньої доби” (державний реєстраційний номер 06 БФ046-01), яка включена до тематичного плану історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНІ ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ДВОРЯНСТВА ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок