Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НАУКОВО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ М. Ф. ВЛАДИМИРСЬКОГО-БУДАНОВА

НАУКОВО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ М. Ф. ВЛАДИМИРСЬКОГО-БУДАНОВА

Назва:
НАУКОВО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ М. Ф. ВЛАДИМИРСЬКОГО-БУДАНОВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,83 KB
Завантажень:
267
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ШЕМЕТА ЮЛІЯ МАРКІВНА
УДК 94[929+001.891:001.92]
НАУКОВО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
М. Ф. ВЛАДИМИРСЬКОГО-БУДАНОВА
Спеціальність 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство
та спеціальні історичні дисципліни
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ-2004
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі давньої та нової історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
КОЛЕСНИК Віктор Федорович, завідувач кафедри
давньої та нової історії України, декан історичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
ВОЙЦЕХІВСЬКА Ірина Нінелівна, професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
кандидат історичних наук, доцент
ТАРАСЕНКО Ольга Олексіївна, доцент кафедри
історичних дисциплін Київського міського
педагогічного університету ім. Б. Д. Грінченка
Провідна установа: Інститут історії України НАН України
Захист відбудеться “19” квітня 2004 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .001.20 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, Київ, вул. Володимирська, , ауд. .
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розіслано “16” березня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук, доцент Божко О. І.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. Її обсяг становить 244 сторінки. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і літератури (45 сторінок, 391 найменування).
Вступ. Актуальність теми дослідження. Одним із важливих напрямків сучасних досліджень в Україні є вивчення діяльності та спадщини видатних вчених. Без цього неможливі з’ясування, аналіз, висвітлення основних тенденцій і проблем в науці на різних етапах її розвитку та їхнє вирішення, встановлення тяглості й спадковості наукових традицій, створення всебічної картини розвитку історичних знань.
Звертання дослідників до наукового доробку вчених другої половини ХІХ – початку ХХ ст. обумовлене значним інтересом, який він має для з’ясування окремих важливих питань минулого. Розв’язання багатьох із них було започатковано в той час саме їхніми працями і продовжує залишатися актуальним. До таких учених належить М. Ф. Владимирський-Буданов – історик та правознавець, викладач Університету Святого (далі – Св.) Володимира, один із засновників київської школи західноруського (литовсько-руського) права, видавець і редактор археографічних праць, науковий доробок якого потребує докладного висвітлення.
Детальний аналіз життєвого шляху та наукової спадщини М. Ф. Владимирського-Буданова дозволить зрозуміти хід думки вченого, культурне і наукове життя, безпосереднім учасником якого він був, допоможе дослідити окремі сторінки минулого Київського університету, сприятиме висвітленню досягнень наших попередників, аналізу розвитку певних галузей знань і їхньої рецепції в українську науку ХХ – ХХІ ст.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в межах програми науково-дослідних робіт “Історія формування і розвитку Української держави”, затвердженої вченою радою історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (державний реєстраційний номер № 01БФ046-01).
Об’єктом дослідження є особистість М. Ф. Владимирського-Буданова, видатного ученого, історика та історика права.
Предметом дослідження є процес становлення М.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: НАУКОВО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ М. Ф. ВЛАДИМИРСЬКОГО-БУДАНОВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок