Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СЛОВОТВІРНА КАТЕГОРИЗАЦІЯ СУБ’ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

СЛОВОТВІРНА КАТЕГОРИЗАЦІЯ СУБ’ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Назва:
СЛОВОТВІРНА КАТЕГОРИЗАЦІЯ СУБ’ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,27 KB
Завантажень:
409
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ШУТАК
Лариса Богданівна
УДК – 811.161.2`373.7
СЛОВОТВІРНА КАТЕГОРИЗАЦІЯ СУБ’ЄКТИВНОЇ
ОЦІНКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
10.02.01 – українська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2002


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент
Шинкарук Василь Дмитрович,
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича, доцент кафедри
сучасної української мови.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Плющ Марія Яківна,
Національний педагогічний університет
ім. М.П.Драгоманова,
професор кафедри української мови;
кандидат філологічних наук,
Баган Мирослава Петрівна,
Київський державний лінгвістичний університет, старший викладач кафедри загального та українського мовознавства.
Провідна установа: кафедра української мови Рівненського державного гуманітарного університету, Міністерство освіти і науки України, м. Рівне.
Захист відбудеться “15” березня 2002 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.173.01 в Інституті української мови НАН України за адресою: 01001, Київ, 1, вул. Грушевського, 4.
Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту української мови НАН України (01001, Київ, 1, вул. Грушевського, 4).
Автореферат розіслано “12” лютого 2002 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат філологічних наук Самойлова І.А.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
В українському мовознавстві проблему оцінки як самостій-ну лінгвістичну категорію взагалі не досліджували. Маємо лише загальні міркування про зв’язок категорії суб’єктивної оцінки з категорією зменшеності чи з категорією кількості, про вторин-ність категорії суб’єктивної оцінки щодо категорії зменшеності та про спільність словотворчих суфіксів, що їх виражають. Виконані дослідження засвідчу-ють, що основну увагу досі зосереджували на засобах експлікації експресив-ності та емоційності (оцінності) в різних стилях сучасної української мови.
Категорійний підхід до вивчення граматичної структури, який активно використовують в останні роки в українському мово-знавстві, зумовив новий аспект аналізу словотворчих суфік-сів та префіксів – як засобів категоризації значень непредикатних і предикатних компонентів базових синтаксич-них структур.
Найскладнішою виявилася проблема розмежування словотвір-них категорій супровідної предикатності, сформова-них суфікса-ми іменників. Їх кваліфіковано лише як засоби категори-зації кількісного значення супровідних предикатів, що послужило під-ставою для виділення словотвірної категорії (надкатегорії) кількості, у межах якої вирізнено підкатегорії (категорії) зменше-ності, збільшеності, збірності та одинич-ності, а також вмотивова-но необхідність виокремлення словотвірної категорії експресив-ності (І.Р.Вихованець, К.Г.Городенська). Щоправда, тут же вказа-но на синкретизм значень категорій зменшеності та збільшеності, бо вони тісно пов’язані відповідно з позитивним та негативним суб’єктивним оцінюванням мовцем кого-, чого-небудь. Зважаючи на ці значеннєві особливості, деякі дослідники вирізняли окремі функціонально-семантичні поля зменшеності та зменшеності-експресивності, а також функціонально-семантичне поле збіль-шеності-експресивності. Не зовсім переконливим вида-ється віднесення до надкатегорії (категорії) кількості категорії (підкатегорії) експресивності передусім тому, що її ядро станов-лять суфікси, які спеціалізуються на вираженні лише експресивних значень, а в периферійній зоні перебувають слово-творчі суфікси, що поєднують кількісне та емоційно-експресивне значення.
Цілком очевидно, що різні спроби впорядкувати словотвірні категорії супровідно-предикатного характеру не сприяли ство-ренню стрункої, несуперечливої їх класифікації, що зумовле-но значною мірою складним переплетенням кількісного, оцінно-го, емоційного та експресивного значень, виражених супровідни-ми предикатами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: СЛОВОТВІРНА КАТЕГОРИЗАЦІЯ СУБ’ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок