Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОПТИМІЗАЦІЯ КІНЕМАТИЧНИХ ГЕОДЕЗИЧНИХ МЕРЕЖ

ОПТИМІЗАЦІЯ КІНЕМАТИЧНИХ ГЕОДЕЗИЧНИХ МЕРЕЖ

Назва:
ОПТИМІЗАЦІЯ КІНЕМАТИЧНИХ ГЕОДЕЗИЧНИХ МЕРЕЖ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
38,39 KB
Завантажень:
493
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Міністерство освіти і науки України
Національний Університет “Львівська політехніка”
Третяк Корнилій Романович
УДК 528.33
ОПТИМІЗАЦІЯ КІНЕМАТИЧНИХ ГЕОДЕЗИЧНИХ МЕРЕЖ
Спеціальність 05.24.01 – геодезія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Львів 2004
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному університеті „Львівська політехніка”
Міністерства освіти і науки України
Офіційні опоненти:
Доктор технічних наук, професор Тревого Ігор Севірович, декан Інституту геодезії
Національного університету „Львівська політехніка”, м. Львів.
Доктор технічних наук, професор Черняга Петро Гервазійович, завідувач кафедри геодезії, кадастру та геоінформатики Українського державного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне.
Доктор технічних наук, Карпінський Юрій Олександрович, директор Науково-дослідного інституту геодезії і картографії Міністерства екології та природних ресурсів України, м. Київ.
Провідна установа: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Міністерства освіти і науки України.
Захист дисертації відбудеться 5 березня 2004 року о 10 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 35.052.13 при Національному університеті „Львівська політехніка” за адресою: 79013, м. Львів – 13, вул. С. Бандери 12, ауд. 518 II навч. корпусу.
З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці Національного універ-ситету „Львівська політехніка” за адресою 79013, м. Львів вул. Професорська, 1
Автореферат розісланий .26.01.2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Савчук С.Г.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Територія України насичена потенційно екологічно небезпечними промисло-вими об'єктами паливно-енергетичного комплексу, хімічної та гірничо-видо-бувної промисловості, гідротехнічними спорудами, тощо. Враховуючи, що експлуата-цій-ний ресурс більшості промисло-вих потужностей є вичерпаний, то будь-які небез-печні явища природного та техногенного поход-ження (землетруси, деформації і зсуви земної поверхні, повені, та інші) можуть бути поштовхом до екологічних катастроф.
У зв’язку з цим постійний, прецизійний та технічно обґрунтований геодезичний моніторинг, будучи невід’ємною складовою екологічного моніторингу навколишнього середовища, є найефективнішим, практично незамінним методом відслідковування прояву дії на земну поверхню ендогенних і техногенних процесів, а також контролю стану великих промислових споруд.
Дієвості геодезичного моніторингу можна досягти лише тоді, коли результати ви-мі-рів у геодезичних мережах забезпечуватимуть достовірний контроль деформаційних про-цесів на земній поверхні та встановлюва-тимуть причини їх прояву. Це можливе при за-сто-суванні теоретично обґрунтованої з позицій кінематики, методики опрацювання кі-не-матичних геодезичних мереж, та фільтрації впливів різної фізичної природи на прояв деформаційних процесів. Ефективність геодезичного моніторингу забезпечується про-сторово-часовою та економічною оптимізацією геодезичних мереж. Сучасний під-хід до геодезичного моніторингу передбачає оптимізацію на всіх його етапах, а саме: проектування геодезичних побудов; виконання вимірів; опрацювання та інтерпретація результатів вимірювань. На сьогоднішній день немає, методів опрацювання кінематичних геодезичних мереж позбавлених елементів статики, відсутні теоретично обґрунтовані та експериментально випробувані способи фільтрації випадкових чинників при вивченні деформацій земної поверхні ендогенної та техногенної природи.
Поява нових геодезичних технологій, зокрема широке впровадження у вироб-ництво супутникових радіонавігаційних технологій, вимагає розробки нових способів оп-ти-мального проектування геодезичних кінематичних мереж, удосконалення методів ви-мі-рювань та розробки ефективних технологій опрацювання геодезичних побудов і ви-значення просторових деформаційних параметрів. Надзвичайного значення набула необхід-ність просторово-часової оптимізації державної висотної мережі України, що охоп-лює всю її територію і яка потребує щорічного часткового оновлення ліній ні-велювання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 Реферат на тему: ОПТИМІЗАЦІЯ КІНЕМАТИЧНИХ ГЕОДЕЗИЧНИХ МЕРЕЖ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок