Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Назва:
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,29 KB
Завантажень:
118
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Панчишин Тарас Володимирович
УДК 330.354:330.332 (477)
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Спеціальність 08.01.01 – економічна теорія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі економічної теорії Львівського національного університету імені Івана Франка.
Науковий керівник – кандидат економічних наук, професор
Ватаманюк Зіновій Григорович,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
завідувач кафедри економічної теорії.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
академік НАН України,
Долішній Мар'ян Іванович,
директор Інституту регіональних досліджень
НАН України;
кандидат економічних наук, доцент
Рібун Любомир Володимирович,
Національний лісотехнічний університет України,
завідувач кафедри економічної теорії.
Провідна установа – Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, кафедра економічної теорії.
Захист дисертації відбудеться " 5 " травня 2006 р. о 13.30год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79008, м. Львів,
просп. Свободи, 18, аудиторія 115.
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів,
вул.Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий 4 " квітня 2006 р.
В.о. вченого секретаря
спеціалізованої вченої ради проф. Хоронжий А.Г.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Реалізація інвестиційних можли-востей, нарощення обсягів інвестування та раціональне використання інвестованих коштів є одним з найважливіших завдань в Україні. Приріст інвестицій безпосередньо збільшує обсяги національного виробництва, знижує рівень безробіття, забезпечує модернізацію застарілого обладнання та технологій, спричинює структурні перетворення. Це, в свою чергу, визначає темпи економічного зростання і розвиток національної економіки за інноваційною моделлю та європейським вектором. Особливо актуаль-ною проблема інвестування є нині, коли потрібно підвищити рівень конкурентоспроможності вітчизняної економіки в контексті енергетичних проблем та інтеграції України у світовий господарський простір.
Додаткову актуальність дослідженню цієї проблеми надає те, що в умовах формування ринкової економіки напрями інвестиційної діяльності та джерела її фінансування набувають політичного забарвлення і стають предметом боротьби різних політичних сил.
Однак рівень інвестиційної діяльності в Україні ще не відповідає потребам забезпечення сталого розвитку вітчизняної економіки. Активі-зація інвестиційного складника зростання економіки України передбачає стимулювальну фіскальну і монетарну політику держави, а органи влади повинні вжити дієвих заходів не тільки щодо максимального залучення всіх джерел інвестицій, а й щодо ефективнішого використання інвести-ційних ресурсів. Розвиток вітчизняної економіки засвідчує, що навіть високі темпи приросту інвестицій в основний капітал не забезпечують необхідних темпів зростання ВВП.
Проблеми інвестиційної діяльності давно перебувають в полі зору економістів-теоретиків. Ці питання розглядалися такими видатними економістами кінця ХVІІІ – середини ХІХ ст., як А. Сміт, Д. Рікардо, Дж.С. Мілль, К. Маркс, кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. – М. Туган-Барановський, Дж. Кейнс та ін.
Усі провідні школи та напрями економічної думки другої половини ХХ ст. приділяють особливу увагу аналізові інвестиційної діяльності та чинників, які її визначають. Вагомий внесок у теорію інвестування зробили Г.Александер, Дж.Бейлі, М.Джонк, Х.Джонсон, Г..Марковіц, Р.Солоу, У.Шарп та ін. Дослідженням різних аспектів інвестиційної діяльності присвячені праці відомих українських економістів - Ю.Бажала, Л.Борщ, Н.Внукової, А.Гальчинського, В.Геєця, А.Гойка, М.Долішнього, С.Злупка, О.Кузьміна, А.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок