Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОСНОВИ ТЕХНОЛОГIЇ ГЕТЕРОГЕННО-КАТАЛIТИЧНОЇ ГIДРАТАЦIЇ НIТРИЛIВ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ

ОСНОВИ ТЕХНОЛОГIЇ ГЕТЕРОГЕННО-КАТАЛIТИЧНОЇ ГIДРАТАЦIЇ НIТРИЛIВ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ

Назва:
ОСНОВИ ТЕХНОЛОГIЇ ГЕТЕРОГЕННО-КАТАЛIТИЧНОЇ ГIДРАТАЦIЇ НIТРИЛIВ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,90 KB
Завантажень:
242
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Мiнiстерство освiти України
Державний унiверситет "Львiвська полiтехнiка"
На правах рукопису
ХОМКО
Наталiя Юрiївна
УДК 541.398.1:66.061.5
ОСНОВИ ТЕХНОЛОГIЇ ГЕТЕРОГЕННО-КАТАЛIТИЧНОЇ
ГIДРАТАЦIЇ НIТРИЛIВ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ
Спецiальнiсть: 05.17.04. - Технологiя продуктiв органiчного синтезу
АВТОРЕФЕРАТ
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата технiчних наук
Львiв - 1999
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана на кафедрi технологiї органічних продуктів Державного університету "Львівська політехніка".
Науковий керівник: | Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор зав.кафедри технології органічних продуктів, ДУ "Львівська політехніка"
Мокрий Євген Миколайович
Офіційні опоненти: | доктор технiчних наук, професор,
кон-суль-тант голови правлiння ВАТ “Орiана”,
Хабер Микола Васильович
м. Калуш, Івано-Франківської обл.
Кандидат хiмiчних наук,
Гіда Володимир Михайлович
перший заступник голови правління, головний інженер ВАТ "Бориславський НДІ "Синтез", м. Борислав, Львівської обл.
Провідна організація: | Iнститут фiзичної хiмiї iм. Л.В. Писаржевського НАН України, м. Київ
Захист відбудеться "2 " липня 1999 р. о 15 оогод на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.07. у Державному університеті "Львівська політехніка" за адресою:
290646, Львів-13, пл.Св. Юра 3/4, ауд.339.
З дисертацією можна ознайомитись в науково-технічній бібліотеці Державного університету "Львівська політехніка" (вул.Професорська,1)
Автореферат розіслано "22 " травня 1999 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради Д 35.052.07,
доктор хімічних наук, професор |
В.М.Жизневський
Загальна характеристика роботи
Актуальнiсть роботи. Амiди насичених та ненасичених алiфатичних карбонових кислот знайшли широке застосування у рiзних галузях народного господарства. Полiмери та спiвполiмери на основi акрил- та метакриламiду (ААК, АМАК) використовуються у целюлозно-паперовiй, текстильнiй, радiоелектроннiй, гiрничiй, нафтодобувнiй промисловостi. Зокрема, полiакриламiд є високоефективним флокулянтом при очистцi стiчних вод, застосовується як структурант грунту у сiльському господарствi, шляхобудуваннi, iн. Амiд оцтової кислоти (АОК) - пластифiкатор i зволожуючий агент у виробництвi шкiри, паперу, плiвок, лакофарбових матерiалiв, - сировина для синтезу N-хлор-, N-бромацетамiдiв, тiоацетамiду, лiкарських засобiв, iн.
ААК та АМАК в Українi одержують сiрчанокислотною гiдратацiєю нiтрилiв. Метод гетерогенно-каталiтичної гiдратацiї нiтрилiв на гетерогенних каталiзаторах на основi мiдi має ряд переваг, до яких вiдносяться бiльш високий вихiд та чистота ААК, вiдсутнiсть значної кiлькостi побiчних продуктiв та стiчних вод.
Таким чином, важливим завданням є дослiдження реакцiї гiдратацiї нiтрилiв акрилової (НАК), метакрилової (НМАК), оцтової (НОК) та пропiонової (НПК) кислот у вiдповiднi амiди на мiдному та рядi мiдьвмiсних каталiзаторiв та пошук активаторiв мiдного каталiзатора.
Робота виконана згiдно з основним науковим напрямком кафедри технологiї органiчних продуктiв Державного унiверситету “Львiвська полiтехнiка” “Cтворення теоретичних основ технологій виробництва акрилатних мономерів” (шифр ДК/37М 05.41.03/003-92, “Теоретичнi основи створення високоефективних iнiцiюючих та каталiтичних систем для процесiв селективних перетворень органiчних сполук”).
Мета роботи. Створення основ технологiї гiдратацiї нiтрилiв на мiдних каталiзаторах у присутностi промотуючих добавок, що є суттєвим вкладом у хiмiчну технологiю України.
Наукова новизна. Дослiджено вплив промотуючих добавок, доданих у реакцiйне середовище та рН середовища на активнiсть та селективнiсть мiдного каталiзатора у реакції гідратації нітрилів та визначено оптимальнi концентрацiї добавок. Встановлено, що у реакцiйне середовище з поверхнi мiдного каталiзатора переходять iони мiдi. Добавки солей, катiони яких адсорбуються на поверхнi мiдного каталiзатора, можуть активувати або дезактивувати каталiзатор. Не впливають на активнiсть мiдного каталiзатора катiони лужних металiв, якi на його поверхнi практично не адсорбуються.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: ОСНОВИ ТЕХНОЛОГIЇ ГЕТЕРОГЕННО-КАТАЛIТИЧНОЇ ГIДРАТАЦIЇ НIТРИЛIВ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок