Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ГЕТЕРОЦИКЛІЗАЦІЇ в-ХЛОРОЗАМІЩЕНИХ ЕНАМІДОНІТРИЛІВ З N - і S - НУКЛЕОФІЛАМИ

ГЕТЕРОЦИКЛІЗАЦІЇ в-ХЛОРОЗАМІЩЕНИХ ЕНАМІДОНІТРИЛІВ З N - і S - НУКЛЕОФІЛАМИ

Назва:
ГЕТЕРОЦИКЛІЗАЦІЇ в-ХЛОРОЗАМІЩЕНИХ ЕНАМІДОНІТРИЛІВ З N - і S - НУКЛЕОФІЛАМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,41 KB
Завантажень:
19
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ
ПОПІЛЬНІЧЕНКО
Сергій Валентинович
УДК 547.339:547.77+547.78+547.856+548.737
ГЕТЕРОЦИКЛІЗАЦІЇ
в-ХЛОРОЗАМІЩЕНИХ ЕНАМІДОНІТРИЛІВ З
N - і S - НУКЛЕОФІЛАМИ
02.00.03 – органічна хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Київ-2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
Науковий керівник: доктор хімічних наук, старший науковий співробітник
БРОВАРЕЦЬ Володимир Сергійович,
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, м. Київ, провідний науковий співробітник відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, старший науковий співробітник
БАЛЬОН Ярослав Григорович,
Інститут ендокринології та обміну речовин
імені В.П.Комісаренка АМН України, м. Київ,
завідувач лабораторії органічного синтезу
кандидат хімічних наук
ХИЛЯ Ольга Володимирівна,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, м. Київ,
асистент кафедри органічної хімії
Провідна установа: Національний університет “Львівська Політехніка”, кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, м. Львів.
Захист дисертації відбудеться „22” березня 2007 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України за адресою: 02660, м. Київ – 94, вул. Мурманська, 5, факс (+38044) 573-26-43.
З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України.
Автореферат розісланий „13” лютого 2007 р.
В.о. вченого секретаря спеціалізованої
вченої ради Д 26.217.01 д.х.н., професор Ільченко А.Я.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Функціональні похідні п’яти- і шестичленних гетероциклів відіграють важливу роль в наукових і прикладних дослідженнях. Варто нагадати про їх виняткове значення для створення барвників, інсектицидів, гербіцидів та фарма-цевтич-них препаратів. Саме тому пошуки зручних підходів до синтезу нових похідних азотистих гетероциклів цілком актуальні і проводяться у багатьох наукових центрах усього світу. Особливо перспективним є дослідження специфічних реагентів для гетеро-циклізацій, до яких відносяться і хлоровмісні енамідонітрили загальної формули XCCl=C(CN)NHCOR. Перетворення їх досліджені ще недостатньо і можна було сподіватися на суттєве розширення сфери застосування цих поліцентрових реагентів в синтезах нових типів функціо-нальнозаміщених гетероциклів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами та темами. Робота виконувалась в рамках бюджетних тем відділу хімії біоактивних азотовмісних гетеро-циклічних основ Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 2002-2006 рр. ”Розвиток перспективних підходів до одержання нових похідних азотистих гетероциклів з біофорними групами”(тема 2.1.10.11-02, N держреєстрації 0102U003342) та “Розробка оригінальних синтезів функціональних похідних азагетероциклів – потенційних біорегуляторів”(тема 2.1.10.11-05, N держреєстрації 0105U001580).
Мета і задачі дослідження. Основна мета роботи полягала у вивченні таких циклізацій в-хлорозаміщених енамідонітрилів з N- та S-нуклеофілами, які б приводили до нових функціональних похідних моноядерних та конденсованих гетероциклів. При цьому передбачалось вияснити роль усіх реакційних центрів угруповання , а також порівняти перетворення енамідо–нітрилів та їх простіших аналогів без ациламінних замісників. Для досягнення цієї мети треба було розв’язати чотири завдання:
1) синтезувати б-ациламіно-в-хлороакрилонітрили і вивчити їх реакційну здатність у порівнянні з відомими типами хлоровмісних енамідо–нітрилів;
2) дослідити циклізації в-хлорозаміщених енамідонітрилів з гідразин-гідратом, фенілгідразином, бензамідином та іншими двоцентровими N-нуклеофілами;
3) вивчити конденсації хлоровмісних енамідонітрилів з метиловим естером меркаптооцтової кислоти;
4) провести класифікацію усіх відомих гетероциклізацій на основі в_хлорозаміщених енамідонітрилів та критично оцінити основні напрямки їх застосування в синтетичному апараті хімії гетероциклів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: ГЕТЕРОЦИКЛІЗАЦІЇ в-ХЛОРОЗАМІЩЕНИХ ЕНАМІДОНІТРИЛІВ З N - і S - НУКЛЕОФІЛАМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок